En Üst

İşbu Katılım Koşulları ve Gizlilik Politikası, 05.09.2016 tarihli Ofiste Tarzım Instagram yarışması ve bu yarışma üzerinden gerçekleşecek yarışmaya ilişkin koşulları belirlemekte olup, aşağıda belirtilen prosedür kapsamında ilgili uygulamaya katılan herkes bu Katılım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır.

Katılım Koşulları:

 1. Yarışmaya katılım, 05.09. 2016 günü, yarışma Esselte Leitz Instagram sayfasında yayınlandığı anda başlar ve 05.11.2016 'de sona erer.
 2. 18(On sekiz) yaşından küçük olanların bu yarışmaya katılmaları yasaktır. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül üzerinde talep hakları yoktur.
 3. Esselte Leitz ve PROSES DİZAYN VE TANITIM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İlerleyen paragraflarda “Diverseffect” olarak kullanılacaktır.) çalışanları ve bu çalışanların 1. dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar, katılsalar dahi ödüle hak kazanamazlar.
 4. Yarışma süresince her hafta #ofistetarzım etiketiyle paylaşılan fotoğraflar arasından jüri tarafından seçilen fotoğraflar ödüle hak kazanacaktır.
 5. Haftalık hediyelerin içeriği;
  1. Wow serisi için; Active Klasör, 20 poşetli sunum dosyası, Colorclip Dosya, Active Get Organized defter ve Click and Store
  2. Style serisi için; Active Klasör, 20 poşetli sunum dosyası, Colorclip Dosya, premium defter ve evrak rafı şeklindedir.
  3. Kazananlar ile Instagram üzerinden iletişime geçilecektir. Kendisine 5 gün içerisinde ulaşılamayan kazananlar, Esselte Leitz ve Diverseffect aleyhinde herhangi bir hak iddia edemezler.
  4. Yarışmaya katılım sırasında ve sonraki süreçlerde oluşabilecek teknolojik ve teknik aksaklıklardan Esselte Turkey ve Diverseffect sorumlu tutulamaz.
  5. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun herhangi bir hakkını ihlal eden bilgi ve metin iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, söz konusu katılımcı/lar münhasıran sorumlu olacaklarını kabul eder/ler. Gerçeğe aykırı bilgilerin kullanılması halinde - ödüle hak kazanmış olması halinde dahi - katılımcının talep hakkı düşer. 
  6. Katılımcılar, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na ve süreci kapsayan her tür yasaya uygun davranmayı, başkalarının haklarına zarar vermemeyi ve doğru bilgi vermeyi kabul ederler. Kullanım Koşulları’na aykırı eylemler gerçekleştiren üyeler, yetkili kişi tarafından uygulamadan çıkarılabilir.
  7. Yarışma ile ilgili soru, öneri ve şikayetler, Esselte Instagram hesabına mesaj olarak iletilebilir.
  8. Esselte Leitz ve Diverseffect önceden haber vermeksizin Katılım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir ve yarışmayı iptal edebilir.
  9. Yarışmacı, yarışmanın işlerliğini herhangi bir şekilde aksatacak veya manipüle edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Diverseffect, yarışma boyunca sonuçları etkileyecek şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak hile yaptığı veya kurallara aykırılığı tespit edilen kullanıcıların tüm haklarını hiçbir uyarı yapmadan sona erdirme hakkını saklı tutar.
  10. Kullanıcıların yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta ”Esselte Leitz“ ve “Diverseffect” kayıtları esas alınacaktır.
  11. Ödülün hak edilmesi için kazanan yarışmacının Esselte Turkey ve Diverseffect tarafından yarışmanın 1.si seçilmesi ve kişinin Esselte Instgram hesabını takip etmesi gerekir.

 

 

Gizlilik Koşulları:

1. Yarışmacılar, yarışmaya katılım için gerekli olan veya verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgilerini Esselte Leitz ve Diverseffect ile paylaşmakta olduğunu kabul eder.

2. Diverseffect, katılımcılardan edindiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, belirtilen temel kurallar ve www.instagram.com internet sitesinin uygulamalara ilişkin genel gizlilik politikası dahilinde sağlayacaktır.

3. Katılımcıların yarışmaya katılımı için zorunlu olan veya verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmaktadır.

4. Bilgiler, güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli ve asgari güvenlik önlemleri alınmaktadır.

5. “Diverseffect”, işbu kurallarda aksi belirtilmedikçe veya işin gereği veya halin icabından verilmesi gerektiği ortaya çıkmadıkça uygulama aracılığıyla edindiği ve/veya kullanıcının beyanettiği bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda “Diverseffect”, işbu madde içerisinde belirtilen bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

a)  Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

b)  Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi.

6. ‘‘Diverseffect” personeli tarafından bilgilere erişim, sayfanın yönetilmesi ve uygulamanın kullanılabilmesi ile sınırlıdır ve görevler ayrılığı prensibi doğrultusunda düzenlenmiştir.

7. Destek hizmetleri almak maksadıyla farklı kişi ve kurumlarla çalışılması durumunda, bu kişi ve kurumların ‘‘Diverseffect’’ gizlilik politikasına uymalarını sağlamaya yönelik bildirimler yapılmaktadır.