Luftrenare

Hur kan vi hjälpa dig? Välj en FAQ från kategorin Luftrenare för mer information:

Till toppen

Hur ofta behöver jag byta filter?

Renaren är utrustad med ersättningsindikatorer som meddelar dig när det är dags att byta ut kol filter, HEPA-filter eller UV-C-lampan. Planera för att byta ut kol var tredje månad, HEPA var 12-15 månad och UV-C-lampa var 24: e månad.

Var placerar jag SensorPod? (Z-2000 och Z-3000)

Vart som helst, där du vill mäta luftkvaliteten i rummet! För optimal prestanda, placera SensorPod en bit bort från luftrenaren på en bänk eller ett bord. I autoläget fungerar renaren för att distribuera ren luft tills SensorPod läser en acceptabel luftkvalitetsnivå.  . Se till att SensorPod och renare är i samma rum.

Renaren slås inte på.

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till både vägguttaget och renaren. Kontrollera om det finns ström i uttaget genom att testa en lampa eller enhet i närheten, eller genom att prova en fungerande enhet i samma uttag. Kontrollera att HEPA-filtret är ordentligt monterat i filterkammaren. Kontakta oss om du fortfarande har problem.

Kontrollpanelens knappar svarar inte.

Koppla bort strömmen genom att koppla ur renaren från uttaget och anslut sedan strömsladden tillbaka till uttaget. All knappfunktion ska återgå.

Luftrenaren går inte i autoläge ELLER AQI-indikatorskivan är av.

Autoläge är endast tillgängligt när renaren kan reagera på luftkvalitetsavläsningar från SensorPod, så kontrollera att SensorPod är ansluten och att dess ljus är fast. Radiolampan på renaren blinkar om renaren inte svarar på SensorPod.

 

SensorPod-lampan blinkar. (Z-2000 och Z-3000)

Kontrollera att renaren är i samma rum och är påslagen. Om så är fallet måste du följa anslutningsförfarandena i manualen.

Till toppen