Udržateľnosť v spoločnosti Leitz

Záleží nám na budúcnosti

Zjednodušenie a moderný spôsob práce! O to sa v spoločnosti Leitz v rámci ACCO Brands snažíme. Chceme našim zákazníkom ponúkať výrobky, ktoré ich potešia, splnia ich očakávania, uľahčia a zefektívnia im prácu. Rovnako dôležitá je pre nás ale aj udržateľnosť týchto výrobkov, t. j. zníženie ich negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Upozorňujeme, že všetky údaje na nasledujúcich stranách sa týkajú celej organizácie ACCO Brands EMEA, nielen značky Leitz.

Ciele a úspechy

Ciele a úspechy

Pozrite si kľúčové ciele udržateľného rozvoja do roku 2025 a niektoré z našich doterajších úspechov.

Naše iniciatívy

Naše iniciatívy

Spoločnosť Leitz sa ako súčasť ACCO Brands zaviazala k udržateľnosti. Základom všetkých našich snáh o udržateľnosť je filozofia štíhlosti lean. Zníženie plytvania vo všetkých oblastiach a udržiavanie jednoduchých a efektívnych procesov nám pomáha dosiahnuť mnohé z našich cieľov.

Udržateľné výrobky

Udržateľné výrobky

V spoločnosti Leitz, ktorá je súčasťou skupiny ACCO Brands, pevne veríme, že najlepším spôsobom, ako znížiť vplyv na životné prostredie, je vyrábať a ponúkať vysokokvalitné výrobky s dlhou životnosťou. Potreba nahradiť pokazené alebo opotrebované výrobky v relatívne krátkom čase znamená, že vplyv získavania surovín, výroby, prepravy materiálov a hotových výrobkov a likvidácie starého výrobku na životné prostredie sa zdvojnásobuje až strojnásobuje

Správa o udržateľnosti (Sustainability Report)

Správa o udržateľnosti (Sustainability Report)

Viac informácií nájdete v aktuálnej Správe o udržateľnosti spoločnosti ACCO Brands EMEA.

Upozorňujeme, že všetky údaje a iniciatívy na tejto stránke sa týkajú celej organizácie ACCO Brands EMEA, nielen značky Leitz.