Hore

KREATÍVNY CHAOS VERZUS ŠTRUKTURÁLNA POSADNUTOSŤ - KTORÝ TYP VÁS VYSTIHUJE?

Hore

Vaša silná stránka: Kreatívnosť

Súčasťou kreatívneho zmätku môže byť dokonalá vynachádzavosť! Množstvo farieb a tvarov nás inšpiruje k novým veciam. Nedostatkom je však rýchly úbytok zdravej porcie poriadku, ktorý je potrebný na vyhľadanie dôležitých dokumentov a dodržiavanie plánov. S cieľom vyhnúť sa nadmernému precvičovaniu zmyslov, ktoré môže spomaliť tok vašich nápadov a produktivitu práce, je veľmi vhodné, aby ste si na svojom kreatívnom pracovisku udržiavali najdôležitejšie základné štruktúry a systémy.

Naše tipy:

Zoznamy úloh vytvárajte podľa priority.

Vytvorte si jednoznačné každodenné ciele.

Najdôležitejšie dokumenty, ako napríklad daňové priznania, uchovávajte štruktúrovane v priečinkoch alebo dokumentačnom systéme.