Hore

KREATÍVNY CHAOS VERZUS ŠTRUKTURÁLNA POSADNUTOSŤ - KTORÝ TYP VÁS VYSTIHUJE?

Hore

Otázka 4 zo 4

 

Akým najlepším spôsobom si dokážete zachovať produktivitu v rámci toku pracovných činností?

 

Absolútny pokoj a prázdne prostredie.

Krátke a premenlivé pracovné prestávky.

Hudba a veľa pohybu v domácej kancelárii počas pracovných hodín.