Hore

Pravidlá súťaže Leitz WOW „UKÁŽTE SA VO FARBÁCH“

 

1)    Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4-Libuš, Česká republika, IČO: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ“)

2)    Názov spotrebiteľskej súťaže: „WOW SÚŤAŽ – UKÁŽTE SA VO FARBÁCH
(ďalej len „Súťaž“)

3)    Súťaž prebieha od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Ak sa zásoby cien venovaných do Súťaže vyčerpajú pred 31. 5. 2020, Súťaž sa ukončí.

4)    Podmienkou účasti na Súťaži je:
Kúpa výrobkov z radu Leitz WOW označených bodmi v hodnote: 5, 10 a 25 bodov.

Potom sa zaregistrovať na stránke: https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/colours/, vytvoriť si takto účet a začať zbierať body. Osemčíselné kódy zo samolepiek sa nahrajú do poľa Vkladanie bodov. Po dostatočnom množstve nazbieraných bodov sa cena získa v poli Objednanie cien. Súťažiaci môže sledovať prehľad nazbieraných bodov a kódov v poli Prehľad bodov a kódov.

Súťažiaci môže zo samolepky označenej danou hodnotou 5, 10 alebo 25 bodov uplatniť tiež v mobilnej verzii QR kód – postup je rovnaký – súťažiaci navštívi na mobilnom telefóne stránku:
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/colours/, kde do poľa Vkladanie bodov zadá namiesto osemčíselného kódu QR kód – nahrá sa cez telefón.

5)    Súťaž sa vzťahuje len na nasledujúce produkty:

a)    Súťažnými položkami sú iba výrobky z radu Leitz WOW označené samolepkou v hodnote 5, 10 alebo 25 bodov, teda výrobky:

10050001

10050016

10050023

10050036

10050051

10050054

10050062

10050095

10060001

10060016

10060023

10060036

10060051

10060054

10060062

10060095

11060001

11060016

11060023

11060036

11060051

11060054

11060062

11060095

11070001

11070016

11070023

11070036

11070051

11070054

11070062

11070095

12130000

12140000

12150000

12160000

12170000

12410000

12420000

12430000

12440000

12450000

39710001

39710016

39710023

39710036

39710044

39710051

39710054

39710062

39710095

40110023

40110036

40110054

40110095

40120023

40120036

40120054

40120095

40130023

40130036

40130054

40130095

40140023

40140036

40140054

40140095

40240023

40240036

40240054

40240095

40250023

40250036

40250054

40250095

40260023

40260036

40260054

40260095

40500099

41850001

41850016

41850023

41850036

41850044

41850051

41850054

41850062

41850095

41990001

41990016

41990023

41990036

41990044

41990051

41990054

41990062

41990095

42400001

42400016

42400023

42400036

42400051

42400054

42400062

42400095

42410001

42410016

42410023

42410036

42410051

42410054

42410062

42410095

42420001

42420016

42420023

42420036

42420051

42420054

42420062

42420095

42570001

42570016

42570023

42570036

42570051

42570054

42570062

42570095

42580001

42580016

42580023

42580036

42580051

42580054

42580062

42580095

45890001

45890016

45890023

45890036

45890044

45890051

45890054

45890062

45890095

45990001

45990016

45990023

45990036

45990051

45990054

45990062

45990095

46251001

46251016

46251023

46251036

46251051

46251054

46251062

46251095

46271001

46271016

46271023

46271036

46271051

46271054

46271062

46271095

46290001

46290016

46290023

46290036

46290051

46290054

46290062

46290095

46310001

46310016

46310023

46310036

46310051

46310054

46310062

46310095

46320001

46320016

46320023

46320036

46320051

46320054

46320062

46320095

46340001

46340016

46340023

46340036

46340051

46340054

46340062

46340095

46370001

46370016

46370023

46370036

46370051

46370054

46370062

46370095

46390001

46390016

46390023

46390036

46390051

46390054

46390062

46390095

46440001

46440016

46440023

46440036

46440051

46440054

46440062

46440095

50081001

50081016

50081023

50081036

50081051

50081054

50081062

50081095

50601001

50601016

50601023

50601036

50601051

50601054

50601062

50601095

52132001

52132016

52132023

52132036

52132051

52132054

52132062

52142001

52142016

52142023

52142036

52142051

52142054

52142062

52150002

52161001

52161016

52161023

52161036

52161051

52161054

52161062

52161095

52263001

52263016

52263023

52263036

52263051

52263054

52263062

52263095

52291001

52291016

52291023

52291036

52291051

52291054

52291062

52291095

52521001

52521095

52531001

52531095

52571001

52571016

52571023

52571036

52571051

52571054

52571062

52571095

52581001

52581016

52581023

52581036

52581051

52581054

52581062

52581095

52771001

52771016

52771023

52771036

52771051

52771054

52771062

52771095

52781001

52781016

52781023

52781036

52781051

52781054

52781062

52781095

53192001

53192016

53192023

53192036

53192051

53192054

53192062

53192095

53220001

53230001

53611001

53611016

53611023

53611036

53611051

53611054

53611062

53611095

53621001

53621016

53621023

53621036

53621051

53621054

53621062

53621095

53631001

53631016

53631023

53631036

53631051

53631054

53631062

53631095

53641001

53641016

53641023

53641036

53641051

53641054

53641062

53641095

53651001

53651023

53651036

53651054

53651095

55021001

55021016

55021023

55021036

55021051

55021054

55021062

55021095

55281001

55281016

55281023

55281036

55281051

55281054

55281062

55281095

55612001

55612016

55612023

55612036

55612051

55612054

55612062

55612095

55661001

55661016

55661023

55661036

55661051

55661054

55661062

55661095

60410001

60410016

60410023

60410036

60410051

60410054

60410062

60410095

60420001

60420016

60420023

60420036

60420051

60420054

60420062

60420095

60430001

60430016

60430023

60430036

60430051

60430054

60430062

60430095

60440001

60440016

60440023

60440036

60440051

60440054

60440062

60440095

60450001

60450016

60450023

60450036

60450051

60450054

60450062

60450095

60460001

60460095

60470001

60470016

60470023

60470036

60470051

60470054

60470062

60470095

60480001

60480016

60480023

60480036

60480051

60480054

60480062

60480064

60480095

60490001

60490016

60490023

60490036

60490051

60490054

60490062

60490095

60570001

60570016

60570023

60570036

60570051

60570054

60570062

60570095

60580001

60580016

60580023

60580036

60580051

60580054

60580062

60580095

61080001

61080016

61080023

61080036

61080051

61080054

61080062

61080095

61090001

61090016

61090023

61090036

61090051

61090054

61090062

61090095

63581001

63581023

63581036

73680023

73680036

73680054

73680089

74400089

90150001

90150016

90150023

90150036

90150051

90150054

90150062

6)    Na Súťaži sa môže zúčastniť iba fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike alebo Slovenskej republike, ktorá si kúpi súťažný Výrobok v Českej republike alebo Slovenskej republike (ďalej len „Účastník“). Doručovanie cien mimo Českej republiky a Slovenskej republiky nie je možné.

7)    Súťažný výrobok Leitz WOW z nového radu je možné rozoznať od ostatných nesúťažných tým, že je polepený farebnou samolepkou s hodnotou 5, 10 alebo 25 bodov s QR kódom.

8)    Účastník môže zbierať súťažné body a QR kódy po celé obdobie trvania súťaže alebo do vyčerpania cien. S každým kúpeným súťažným výrobkom Leitz WOW získava súťažiaci body/QR kódy, ktoré pri nazbieraní dostatočného počtu bodov a QR kódov môže vymeniť za ceny.

9)    Po registrácii na stránke: https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/colours/ môže účastník vymeniť za cenu po nazbieraní dostatočného počtu bodov a QR kódov (na pomere bodov a QR kódov nezáleží):

a)    Pri nazbieraní 50 bodov/QR kódov je cena: Mix 3 ksCestovných vreciek Leitz WOW™ (ďalej len „Vrecká“)

b)    Pri nazbieraní 100 bodov/QR kódov je cena: Ponožky Happy Socks (Ďalej len „Ponožky“)

c)     Pri nazbieraní 400 bodov/QR kódov je cena: Hodinky Skagen (Ďalej len „Hodinky“)

10) V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných cien. Množstvo výhier sa stanovilo s ohľadom na minulé akcie tak, aby bolo dostatočné na celé obdobie konania, ale v prípade vyčerpania týchto stanovených počtov cien pred 31. 5. 2020 sa Súťaž ukončí.

11) Súťažiaci si môže v poli Objednanie cien vybrať kritérium veľkosti a farby pri súťažných položkách: a) Ponožky Happy Socks – medzi 2 veľkosťami a 5 farbami, b) Hodinky Skagen – medzi 6 farbami.

12) Súťažiaci si môže vybrať medzi spomínanými kritériami pri uvedených výrobkoch v bode č. 11, ale Usporiadateľ si vyhradzuje právo poslať iný variant súťažného výrobku – veľkosť či farbu v prípade, že požadovaná výhra už nie je dostupná v požadovanom kritériu – veľkosti či farbe.

13) Každý Účastník môže získať z každej bodovej kategórie maximálne 1 výhru.

14) Cenu si možno vyžiadať na súťažnej stránke https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/colours/ v sekcii Objednanie cien.

15) Výhra sa výhercovi pošle v závislosti od dátumu doručenia výzvy na súťažnú cenu Usporiadateľovi – spoločnosti ESSELTE, s.r.o.:

Doručenie výzvy na súťažnú cenu do 31. 1. 2020 – výhra sa odošle do 29. 2. 2020.

Doručenie výzvy na súťažnú cenu do 29.02.2020 – výhra sa odošle do 31.03.2020.

Doručenie výzvy na súťažnú cenu do 31. 3. 2020 – výhra sa odošle do 30. 4. 2020.  

Doručenie výzvy na súťažnú cenu do 30.04.2020 – výhra sa odošle do 31.5.2020.

Doručenie výzvy na súťažnú cenu do 31.5.2020 – výhra sa odošle do 30.6.2020.

16) Usporiadateľ má právo Výhercu požiadať o preukázanie jeho nároku na cenu. Výherca je povinný na základe žiadosti od Usporiadateľa doložiť svoj nárok predajným dokladom k Súťažným výrobkom Leitz WOW a ďalším produktom, ktoré obsahovali promočný leták. Nákupným dokladom sa rozumie daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje výrobok zaradený do Súťaže.

17) V prípade nákupu uskutočneného až po registrácii sa tento súťažný účel bude považovať za neplatný.

18) Kódy sú unikátne, jeden kód je možné použiť iba raz.

19) Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých zaevidovaných bodov či QR kódov.

20) Výhry sa výhercom pošlú poštou na adresu uvedenú pri registrácii do súťaže. Ak sa výhra vráti ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy alebo neprevzatá výhercom, prepadá výhra v prospech usporiadateľa.

21) Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby sa možno zúčastniť na Súťaži len s jej súhlasom.

22) Na Súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s.r.o. a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci ani ďalší distribútori výrobkov Esselte a ich rodinní príslušníci.

23) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity súťaže a na propagačné účely usporiadateľa, čím výhercovi nevzniká žiadny nárok na honorár.

24) Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie cien počas dopravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.

25) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) tu informujeme účastníkov tejto súťaže o základných podmienkach spracovania ich osobných údajov a ich právach:

a)    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka C50233 vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;

b)    Rozsah spracúvaných údajov: V rozsahu registrácie tejto súťaže

c)     Účely spracúvania: Organizovanie tejto súťaže

d)    Právny základ spracúvania: Plnenie zmluvy podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) uvedeného nariadenia

e)     Obdobie uchovávania osobných údajov: Obdobie nevyhnutné na organizovanie súťaže, u výhercov po obdobie dané zákonom

f)      Poučenie dotknutej osoby: Súhlas nie je povinný, ale bez neho sa nemožno na tejto súťaži zúčastniť a čerpať výhody s tým spojené. Máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo vzniesť u prevádzkovateľa námietku proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.  Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením prevádzkovateľovi, ktoré je možné uskutočniť listom, telefonicky aj e-mailom prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.