Hore

Pravidlá súťaže LEITZ: 


Buďte o krok vpred s výrobkami LEITZ

 

KUPUJTE VÝROBKY LEITZ označené samolepkou „Be Ahead“ s hodnotou 5, 10 alebo 25 bodov. Pod každou samolepkou nájdete unikátny kód. Zoznam vyrobkov s bodovou hodnotou si stiahnite tu.Usporiadateľ Esselte, s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. 

Ak bude výhra vrátená Usporiadateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či výhercom neprevzatá, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.

Usporiadateľ nezodpovedá za poštovú či inú dopravu výher či správ. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.

Zapojením do Súťaže udeľuje Účastník Súťaže Usporiadateľovi súhlas s použitím osobných údajov pre občanov Slovenskej republiky. Celé pravidlá Súťaže si prosím stiahnite tu.

Výhry budú rozosielané po ukončení každého súťažného mesiaca. 

Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s. r. o., a ich rodinní príslušníci ani zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci.

Súťaž prebieha od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 alebo do vyčerpania zásob. V prípade, že budú súťažné výrobky označené samolepkou vypredané pred 31. 3. 2015 alebo budú vyčerpané zásoby cien, bude Súťaž ukončená.