Hore

Jeden prístroj pre všetky štítkovací potreby

Využívajte Leitz Icon na maximum!

Jeden prístroj pre všetky štítkovací potreby
Hore

Ako nainštalovať softvér pre štítkovač Leitz Icon label na Apple Mac?

Leitz Icon for Mac: Setup Wi-Fi Printing

Leitz Icon for Mac: Designing a Continuous Label

Leitz Icon for Mac: Import your Dymo Address Book

Ako nainštalovať softvér pre štítkovač Leitz Icon label na PC? 

Leitz Icon for PC: Setup Wi-Fi Printing

Leitz Icon for PC and Mac: Customizing the Software

Ako vytvoriť štítok na štítkovači Leitz Icon?

Ako vytvoriť adresný štítok na štítkovači Leitz Icon?

Ako rýchlo vytlačiť viac adresových štítkov na štítkovači Leitz Icon?

Ako vytvoriť štítok podľa vzoru so štítkovačom Leitz Icon (vrátane štítku s čiarovým kódom)?

Hore

Leitz Icon for iPhone: Connecting your Leitz Icon

Leitz Icon for iPhone: Customizing the App

Leitz Icon for iPhone and iPad: Customizing the App

Leitz Icon for iPhone: Modifying a Template

Leitz Icon for iPhone: Setup Wi-Fi Printing

Leitz Icon for iPhone: Using Dropbox

Leitz Icon for iPad: Adding Objects to Your Label

Leitz Icon for iPad: Connecting to Existing Network

Leitz Icon for iPad: Editing a template

Leitz Icon for iPad: Print a Label from Template

Leitz Icon for iPad: Printing many Labels

Hore

Leitz Icon Control Panel: Change Admin Settings

Leitz Icon Control Panel: Change Airprint Settings

Leitz Icon Control Panel: Checking Cartridge Info

Leitz Icon Control Panel: Login

Leitz Icon Control Panel: Updating Firmware

Leitz Icon Control Panel: View Printer Status

Hore

 Ako nahrať štítkovač Leitz Icon?

Čo sa stane, keď vyberiete kazetu zo štítkovača Leitz Icon bez predchádzajúceho vypnutia?

Ako recyklovať kazetu štítkovača Leitz Icon?

Ako vyčistiť tlačovú frontu u štítkovača Leitz Icon?

Aké manuálne ovládače k dispozícii u štítkovača Leitz Icon

Leitz Icon Overview: Explaining Label Types

Leitz Icon Overview: Explaining Objects

Leitz Icon Overview: Labels vs Templates

Leitz Icon: Print without wireless network (Soft AP mode)

Leitz Icon: Resetting the Printer

Leitz Icon: Using Dropbox across Devices

Leitz Icon Battery: Connecting Charging Disconnecting