Mergi în sus

Termeni şi Condiţii Campania LEITZ LEGENDELE VIITORULUI”

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională „LEITZ LEGENDELE VIITORULUI”(denumită în continuare ”Campania”) este organizată de S.C. Esselte Sales S.R.L. (denumit în continuare ”Organizatorul”), cu sediul social în Bucureşti, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121C, Mezanin, 020295, Sectorul 2, cod unic de înregistrare RO 24115202, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/11331/2008, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza certificării numărul 20493/2011.


Date de contact : 021.242.40.70 şi/sau romania@esselte.com .


1.2. Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament oficial întocmit de Organizator (denumit în continuare ”Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.


1.3. Campania se va desfăşura în perioada 1 Noiembrie 2016 – 31 Martie 2017, pe întreg teritoriul României.

 

ART. 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, așa cum a fost modificată ulterior și a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, așa cum a fost modificată ulterior.

 

 

ART. 3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii web www.leitz.com/legends .

 

 

ART. 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va începe în data de 1 noiembrie 2016, de la ora 12:00, ora României, și se va derula zilnic până pe data de 31 martie 2017, ora 23:59, ora României.

 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii S.C. Esselte Sales S.R.L. şi ai Partenerilor direcţi (Distribuitori Autorizaţi Esselte), și nici membrii familiilor tuturor acestora sau rudele de până la gradul 2 ale tuturor celor de mai sus (soț/soție, părinte/copil, frate/soră, bunic/nepot).

 

5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cetățeni români, cu vârsta peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, și cu domiciliul/reședința în România pe toată perioada de desfășurare a campaniei promoționale (denumite în continuare ”Participanți”).

 

5.3. Participantul la concurs (care va fi acelaşi cu persoana care completează Formularul de participare pe website-ul www.leitz.com/legends ) va fi declarat câştigător şi nu firma în numele căreia s-a făcut achiziţia produselor (dacă este cazul). Pentru identificarea sa, la înscrierea în concurs, Participantul va completa pe Formularul on-line de participare corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon).

 

5.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

5.5. Orice încercare de fraudare a concursului de către participanţii care urmăresc să îşi sporească artificial şansele de câştig va fi sancţionată prin înlăturarea lor din concurs.  În acest sens, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participantului dovada achiziției produselor.

 

5.6. Persoanele participante la Campanie se pot înscrie o singură dată, folosind datele reale și corecte de identificare, însă pot revendica mai multe premii. 

 

5.7. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, se constată faptul că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al unor astfel de activități. 

 

ART. 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

6.1. Mecanismul Campaniei promoționale implică colectarea unor puncte de fidelitate și revendicarea premiilor puse la dispoziție de către Organizator.

 

6.2. Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie să cumpere produsele Leitz marcate cu un autocolant promoțional. În funcție de valoarea produsului achiziționat, fiecare abțibild va avea înscris pe el un cod ce însumează 5, 10, 25, 50 sau 100 de puncte de fidelitate. Participanții vor colecta abțibildurile respective și se vor înregistra on-line pentru a transforma codurile în puncte și cu aceste puncte vor avea posibilitatea să revendice premii.

6.3. Pentru a se înregistra, Participanții vor accesa pagina de campanie www.leitz.com/legends , vor completa Formularul de participare și vor introduce în sistemul on-line codurile colectate pentru a le transforma în puncte.

 

6.4. Fiecare Participant are posibilitatea de a-și gestiona contul personal on-line, precum și punctele colectate după cum dorește, pe toată durata Campaniei, acestea putând fi folosite pentru revendicarea unor premii. Pentru detalii despre Premiile acordate, vezi ART. 7.

 

6.5. Produsele Leitz incluse în Campania promoțională fac parte din gamele Leitz WOW, Leitz Style, Leitz Complete, Leitz Icon, Leitz iLam și Caietele Leitz. Lista completă a produselor Leitz participante la Campania promoțională pe care se regăsește și numărul de puncte de fidelitate alocate fiecărui produs este disponibilă pe website-ul dedicat Campaniei, www.leitz.com/legends sau poate fi solicitată Organizatorului pe adresa de e-mail romania@esselte.com.

 

 

ART. 7. PREMIILE ACORDATE

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă trei categorii de Premii, pentru fiecare categorie Câștigătorul având la dispoziție câte două variante din care poate alege, în limita punctelor de fidelitate acumulate.

 

7.2. Cele trei categorii de premii sunt următoarele:

table

 

 

7.3. Numărul total estimat de premii este de 34. Valoarea totală estimată a premiilor acordate de către Organizator este de 8.816 LEI.

 

7.4. Premiile acordate vor fi comunicate și în materialele de comunicare dedicate Campaniei, însă fotografiile utilizate au strict rol de prezentare și nu obligă în niciun fel Organizatorul, anumite aspecte putând să difere (de exemplu, culoarea produsului).  

 

7.5. În cadrul Campaniei, Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

 

7.6. Refuzul recepționării Premiului de către un Câștigător conduce automat la anularea Premiului, acesta rămânând la dispoziția Organizatorului.

 

 

ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Organizatorul va acorda Premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.

 


8.2. Pentru ca un Câştigător să poată primi Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 1. să cumpere produsele Leitz participante la promoție și să colecteze abțibildurile cu puncte Leitz lipite pe produsele respective;
 2. să se înregistreze pe pagina web dedicată Campaniei prin completarea Formularului de participare în perioada 1 Noiembrie 2016 – 31 Martie 2017;
 3. să completeze datele personale corect și complet în Formularul on-line de participare;
 4. să introducă în sistemul on-line codurile de pe abțibilduri pentru a le transforma în puncte și atunci când a colectat suficiente puncte să revendice Premiul;
 5. să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul Regulament;
 6. să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.

 

8.3. Data limită pentru revendicarea Premiilor este 31 Martie 2017, ora 23:59, ora României.

 

8.4. Un Participant poate revendica maxim 10 Premii pe toată durata Campaniei.

 

8.5. Câștigătorii vor revendica Premiul on-line, urmând ca Organizatorul să verifice lista Câștigătorilor săptămânal, în fiecare zi de luni până în ora 12:00. Organizatorul se obligă să informeze Câștigătorii în scris (prin e-mail) sau telefonic cu privire la termenul aproximativ de livrare a Premiului în maxim 5 zile lucrătoare de la data validării.

 

8.6. Premiile vor fi livrate Câștigătorilor prin curier, în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării. Fac excepție de la această prevedere situațiile independente de voința Organizatorului, precum lipsa stocurilor la furnizori, fapt ce va fi anunțat Câștigătorilor.

 

8.7. Toate cheltuielile privind livrarea Premiilor vor fi suportate de către Organizator.

 

8.8. Premiile vor fi livrate numai pe teritoriul României.

 

8.9. Organizatorul nu este răspunzător pentru Premiile care ajung la destinație deteriorate din cauza serviciilor defectuoase de curierat.

8.10. Câștigătorii validați cu domiciuliul în București vor putea revendica Premiile de la sediul Organizatorului, dacă cele două părți agreează de comun acord acest lucru, în timp ce acordarea Premiilor pentru câștigătorii validați din alte orașe ale țării se va face prin curierat.

 

 

ART. 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale necesare în cazul unei tentative de fraudă a sistemului aplicației on-line în care se va desfășura Campania, unui abuz sau unei acțiuni care ar putea afecta imaginea companiei sau costurile acestei promoții.

 

9.2. Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea pentru:

  1. înscrierile efectuate prin alte mijloace decât cele dedicate Campaniei;
  2. înscrierile efectuate greşit / incomplet;
  3. înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei;
  4. imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia Premiului;
  5. întârzierile la livrarea / înmânarea premiilor cauzate de prestarea serviciilor pe care le oferă furnizorii acestora: poștă, firmă de curierat etc.;
  6. situațiile în care anumite persoane nu se pot înscrie în Campanie, situații asupra cărora Organizatorul nu deține controlul (de exemplu, dificultăți tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet, incompatibilitatea între un anumit browser de internet și platforma on-line pe care se desfășoară concursul etc.).

 

 

ART. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei. Astfel, acesta se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor și să le utilizeze conform prezentului Regulament, Policitii de confidențialitate a companiei și legislației în vigoare.

 

10.2. Prin participarea la Campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, din partea Organizatorului. Data încheierii operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 30 aprilie 2017.

 

10.3. Prin înscrierea în Campanie, participanţii îşi dau acordul de a comunica direct cu Organizatorul, prin mijloace de comunicare electronică şi telefonică: e-mail, newsletter, telefon.

 

10.4. Prin bifarea casetei ” Da, doresc să mă abonez la Newsletter.” din Formularul de participare găzduit în pagina de Campanie, Participanții își exprimă acordul de a primi din partea Organizatorului comunicări referitoare la acțiuni de marketing, reclamă și publicitate.

 

10.5. Câştigătorilor le poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc această acțiune sau rezultă în urma campaniei, fară alte obligaţii sau plăţi.

 

 

ART. 11. ÎNTRERUPEREA SAU MODIFICAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei de 31 Martie 2017, exclusiv în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă. Într-o astfel de situaţie, Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea campaniei pe website-ul dedicat Campaniei, www.leitz.com/legends .

 

11.2. Întreruperea sau modificarea Campaniei va intra în vigoare de la data publicării Actului Adițional autentificat de către Notarul Public pe website-ul dedicat Campaniei.


11.3. Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii.

 

 

ART. 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii ce pot apărea între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în situațiile în care acestea nu pot avea o astfel de finalitate, se va recurge la instanțele competente.

 

12.2. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Campaniei sau de procesul de revendicare a Premiilor de către Participanți se vor putea trimite prin poștă către S.C. ESSELTE SALES S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin, Sector 2, 020295, București, sau electronic, la adresa de e-mail romania@esselte.com .

 

 

ART. 13. TAXE ȘI IMPOZITE

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către Câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlu III, Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiile obținute sunt în sarcina exclusivă a Câștigătorilor.

 

13.2. De la data semnării confirmării de primire a premiilor (AWB curier, Proces Verbal de predare/primire etc.) toate cheltuielile aferente premiilor revin Câștigătorilor.

 

13.3. Organizatorul poate solicita Câștigătorilor date personale precum CNP-ul, pentru a putea identifica persoana câștigătoare și achita taxele aferente.

ART. 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

14.1. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor incluse în Regulament.

 

14.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, prin afișarea pe website-ul oficial www.leitz.com/legends .

 

14.3. Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în perioada 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, prin următoarele mijloace:

- pe pagina web dedicată Campaniei, www.leitz.com/legends ;

- în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail romania@esselte.com ;

- la sediul Organizatorului, în Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin, Sector 2, București.