Osiągnięcia i cele Leitz w zakresie zrównoważonego rozwoju

Podczas pracy nad określeniem naszych nowych celów i wizji w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2025, braliśmy oczywiście pod uwagę te aspekty, które nasi interesariusze uważają za najważniejsze w naszej strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Ich grupa obejmuje zarówno naszych udziałowców, dla których jest jasne, że działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw są koniecznością dla osiągnięcia sukcesu w nadchodzących latach, jak i nasze kierownictwo, klientów i konsumentów. Analizując wszystkie informacje, które posiadamy, i opinie, które otrzymaliśmy, można wyraźnie zobaczyć trzy główne obszary, na których będziemy się koncentrować w przyszłości.

Nasze kluczowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2025

Zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko

Zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko

Mając na uwadze naszą długoterminową wizję osiągnięcia zerowej emisji netto, będziemy zmniejszać zużycie energii elektrycznej i paliw oraz redukować produkcję odpadów, a także pogłębiać wiedzę na temat naszych emisji pośrednich.

  • Zero emisji z energii elektrycznej (zakres 2) wykorzystywanej w naszych zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych
  • 15% redukcja zużycia energii elektrycznej
Zmniejszenie wpływu naszych produktów na środowisko

Zmniejszenie wpływu naszych produktów na środowisko

Zobowiązujemy się do lepszego zrozumienia emisji zanieczyszczeń powodowanych przez nasze produkty i opakowania oraz do jak największego obniżenia tej emisji w ramach przygotowań do zerowej emisji netto.

  • Będziemy dążyli do bardziej zrównoważonego wyboru w każdej kluczowej kategorii, w której działamy (bardziej zrównoważony wybór to stawianie na produkty, które charakteryzują się znaczącymi ulepszeniami w porównaniu do standardowych produktów w punktach wymienionych w Filozofii produktu ACCO Brands)
  • Będziemy się starali, aby przynajmniej 500 produktów zawierało co najmniej 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (obecnie jest to 50 produktów)
Relacje międzyludzkie w pracy i zaangażowanie społeczne

Relacje międzyludzkie w pracy i zaangażowanie społeczne

Jesteśmy zróżnicowanym i zaangażowanym zespołem, w którym wszyscy pracują na rzecz osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest współpraca i przestrzeganie zasad w relacjach ze wszystkimi naszymi interesariuszami.

  • Dążymy do tego, aby do 2025 roku 25% całej naszej grupy zarządzającej w regionie EMEA stanowiły kobiety (obecnie stanowią 20%)
  • Będziemy szkolić i angażować wszystkich pracowników, aby pomagali nam osiągąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Zmniejszenie naszego śladu węglowego

Ogólna emisja CO2 w przeliczeniu na wyprodukowaną przez nas tonę ponownie wyraźnie spadła w porównaniu do wyników sprzed pandemii w 2019 roku. Oznacza to, że nasze fabryki pracują coraz wydajniej, a wdrożone przez nas projekty oszczędzania energii przynoszą efekty. Dodatkowo, kompensujemy emisję dwutlenku węgla, aby jeszcze bardziej zmniejszyć nasz ślad węglowy.

Fundamenty naszego zrównoważonego rozwoju

Fundamenty naszego zrównoważonego rozwoju

Efektywność pracy jest podstawą wszystkich naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zmniejszenie ilości odpadów we wszystkich obszarach oraz utrzymanie prostych i krótkich procesów produkcyjnych pomaga w realizacji wielu naszych celów. Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 zapewniają ramy i dostarczają narzędzia, które pomagają to osiągnąć.

Należy pamiętać, że prezentowane na tej stronie dane i inicjatywy odnoszą się do całej firmy ACCO Brands EMEA, a nie tylko do marki Leitz.