Zrównoważony rozwój w Leitz

Troska o nasze jutro

Uproszczony i nowoczesny sposób organizacji pracy! Do tego właśnie dążymy z marką Leitz, działając w ramach ACCO Brands. Chcemy dostarczać naszym klientom produkty, które zachwycają i spełniają ich wszystkie oczekiwania. Zmniejszenie negatywnego wpływu tych produktów na środowisko jest dla nas równie ważne co zmniejszenie wpływu, jaki wywieramy na społeczności i partnerów, z którymi współpracujemy.

Należy pamiętać, że wszystkie dane prezentowane na kolejnych stronach dotyczą całej organizacji ACCO Brands EMEA, a nie tylko marki Leitz.

Cele i osiągnięcia

Cele i osiągnięcia

Poznaj nasze kluczowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2025 i niektóre z naszych dotychczasowych osiągnięć.

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Leitz, będący częścią ACCO Brands, jest zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Efektywność pracy jest podstawą wszystkich naszych działań w tym zakresie. Zmniejszenie ilości odpadów we wszystkich obszarach oraz utrzymanie prostych i krótkich procesów produkcyjnych pomaga w realizacji wielu naszych celów.

Zrównoważone produkty

Zrównoważone produkty

W Leitz, działającym w ramach Acco Brands, mocno wierzymy, że najlepszym sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, z długim okresem przydatności do użycia. Konieczność częstej wymiany uszkodzonych lub zużytych produktów skutkuje podwojeniem lub potrojeniem zapotrzebowania na surowce, procesy produkcyjne, transport materiałów i gotowych wyrobów oraz utylizację starych produktów.

Raport o zrównoważonym rozwoju

Raport o zrównoważonym rozwoju

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z aktualnym raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju w ACCO Brands EMEA.

Należy pamiętać, że prezentowane na tej stronie dane i inicjatywy odnoszą się do całej firmy ACCO Brands EMEA, a nie tylko do marki Leitz.