Drukowanie etykiet

W przypadku pytań dotyczących drukarki Leitz Icon prosimy zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania, które mogą szybko pomóc w rozwiązaniu problemów.

FAQs

Wybierz odpowiednią kategorię z poniższego menu.

Jak pobrać oprogramowanie lub uaktualnienia do oprogramowania Leitz Icon?

Oprogramowanie i aplikacje do drukarki Leitz Icon:
Korzystając z oprogramowania Leitz Icon, można drukować etykiety z każdego urządzenia. Pobierz oprogramowanie, klikając na przycisk poniżej.

Mac i Windows: Oprogramowanie Leitz Icon automatycznie sprawdza dostępność uaktualnień, kiedy posiada dostęp do internetu. Jeżeli nowe uaktualnienie będzie dostępne, otrzymasz automatyczne powiadomienie o tym w momencie uruchomienia programu Leitz Icon.

iOS: Uaktualnienia oprogramowania są dostępne w App Store i należy je pobrać w taki sam sposób jak wszystkie inne aplikacje znajdujące się na Twoim urządzeniu, mając na uwadze indywidualne ustawienia systemu.

Jak rozpocząć pracę na drukarce Leitz Icon?

Rozpocznij pracę na drukarce etykiet Leitz Icon z krótkim przewodnikiem Quick Start Guide. Jeżeli będą Ci potrzebne bardziej szczegółowe informacje, pobierz pełną instrukcję obsługi.

Aby pobrać Quick Start Guide, kliknij tutaj.

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi, kliknij tutaj.

Gdzie znajdę filmy szkoleniowe dotyczące obsługi Leitz Icon?

Wszystkie filmy szkoleniowe na temat obsługi drukarki Leitz Icon znajdziesz, klikając w poniższy link. Wykorzystaj wszystkie możliwości etykietowania.

Czy system operacyjny drukarki może być aktualizowany?

Tak. Uaktualnienia systemu operacyjnego są realizowane okresowo w celu dodania nowych funkcjonalności. System operacyjny może być uaktualniany bezprzewodowo zarówno za pośrednictwem komputera Mac, jak i Windows. Najnowszy system operacyjny jest zawsze umieszczony na stronie internetowej Leitz Icon wraz z instrukcją prostej instalacji (plik PDF). Możesz również obejrzeć wideo na ten temat.

Gdzie mogę zarejestrować moją drukarkę Leitz Icon?

Zarejestruj swoją drukarkę etykiet Leitz Icon Smart, aby przedłużyć okres gwarancji o jeden rok.

 

Jak długo będą dostępne kasety do drukarki?

Będziemy sprzedawać kasety z etykietami oraz zapewniamy wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania zainstalowanej bazie użytkowników Icon do końca 2020 r.

Jak długo oprogramowanie będzie obsługiwane?

Będziemy sprzedawać kasety z etykietami oraz zapewniamy wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania zainstalowanej bazie użytkowników Icon do końca 2020 r.

Jak długo trwa ładowanie akumulatora?

Czas wymagany do całkowitego naładowania akumulatora zależy od początkowego poziomu naładowania. Po całkowitym rozładowaniu ładowanie akumulatora trwa około trzy godziny, jeżeli drukarka nie jest używana.

Jakie są dane techniczne akumulatora (napięcie, pojemność w mAh)?

Akumulator umożliwia zasilanie prądem stałym o napięciu 24 V oraz natężeniu do 4 A i ma pojemność 2200 mAh.

Jaki jest czas pracy drukarki przy zasilaniu z akumulatora?

Po całkowitym naładowaniu akumulator umożliwia zasilanie drukarki przenośnej przez około 4 godziny i wydrukowanie do 700 etykiet adresowych.

Czy przed ładowaniem akumulatora należy go całkowicie rozładować?

Przed ładowaniem akumulatora nie jest konieczne jego całkowite rozładowanie. Akumulator można naładować w dowolnej chwili.

Jak prawidłowo korzystać z akumulatora?

Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy zastosować się do poniższych zaleceń.

 • Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem.
 • Nie zostawiaj akumulatora podłączonego do źródła zasilania, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.
 • Nie przechowuj całkowicie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas. Przed rozpoczęciem przechowywania poziom naładowania akumulatora powinien wynosić około 50–75%.
 • Naładuj akumulator przynajmniej raz na 90 dni.
Jak utylizować akumulator?

Ameryka Północna: Przepisy dotyczące utylizacji akumulatorów litowo-jonowych zależą od kraju; należy zapoznać się z lokalnymi przepisami.
Firma Leitz umożliwia skorzystanie z usług firmy Call2Recycle; akumulator można oddać do jednego z 30 000 punktów zbiórki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.leitz.com/recycle.


Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.leitz.com/recycle

Europa:Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zużyte akumulatory należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. Utylizacja jest bezpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem miejskim lub wojewódzkim albo sklepem, w którym zakupiono produkt.

Czy drukarka Leitz Icon cały czas pobiera energię z akumulatora, nawet jeżeli nie jest używana?

Tak. Jeżeli drukarka jest zasilana z akumulatora i nie drukuje, przechodzi do trybu oszczędzania energii. Dzięki temu jest zawsze gotowa do drukowania. W trybie oszczędzania energii drukarka pobiera jej niewielką ilość.

Gdzie znajduje się włącznik zasilania?

Drukarka Leitz Icon nie ma włącznika zasilania. Po okresie braku aktywności drukarka przechodzi do trybu uśpienia a lampka zasilania przygasa. W trybie uśpienia drukarka pobiera minimalną ilość energii (poniżej 1 wata).

Aby całkowicie odciąć zasilanie drukarki, należy odłączyć przewód zasilania i wyjąć akumulator.

Ile energii zużywa drukarka, gdy nie jest używana?

Po okresie braku aktywności drukarka przechodzi do trybu uśpienia a lampka zasilania przygasa. W trybie oszczędzania energii drukarka pobiera jej minimalną ilość.

Jak zutylizować pustą kasetę na etykiety?

Inteligentne kasety na etykiety drukarki Leitz Icon są wykonane z materiałów przeznaczonych do powtórnego przetwarzania. Obudowa składa się z masy papierniczej z kartonowym rdzeniem.

Składana prowadnica etykiet jest wykonana z plastiku ABS nr 7. Aby uzyskać informacje o możliwości powtórnego przetwarzania plastiku ABS nr 7, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem przetwarzania odpadów.

Instrukcje oddzielania składanej prowadnicy etykiet od obudowy kasety znajdują się na stronie www.leitz.com/icon

Czy mogę napełnić pustą kasetę etykietami?

Inteligentnych kaset na etykiety drukarki Leitz Icon nie można ponownie napełniać. Po opróżnieniu należy je zutylizować.

Ilu użytkowników może jednocześnie współdzielić drukarkę Leitz Icon?

Po podłączeniu do lokalnej sieci bezprzewodowej drukarkę może współdzielić dowolna liczba użytkowników.
W trybie Programowy punkt dostępowy z drukarką może połączyć się bezpośrednio do pięciu użytkowników jednocześnie.

Czy w celu połączenia z drukarką Leitz Icon potrzebuję hasła?

W przypadku łączenia z drukarką za pośrednictwem interfejsu USB lub trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS) hasło nie jest wymagane.
Nazwa użytkownika i hasło są wymagane w celu uzyskania dostępu do programu Panel sterowania Leitz Icon i Kreatora konfiguracji drukarki. Program Panel sterowania i Kreator konfiguracji drukarki służą do połączenia drukarki w trybie Programowy punkt dostępowy i skonfigurowania drukowania bezprzewodowego oraz innych funkcji sieciowych drukarki.

Chcę połączyć moją drukarkę Leitz Icon z siecią bezprzewodową firmy; czy potrzebuję dostępu w trybie administratora?

W danej firmie mogą obowiązywać ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem.

Mój dział IT nie zezwala mi na dodanie drukarki Leitz Icon do sieci bezprzewodowej; jak mogę korzystać z funkcji drukowania bezprzewodowego?

Korzystając z trybu Programowy punkt dostępowy, można połączyć drukarkę z komputerem bezprzewodowo bez nawiązywania połączenia z istniejącą siecią bezprzewodową. W trybie Programowy punkt dostępowy drukarka działa jako własny punkt dostępowy nazywany Programowym punktem dostępowym, co umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem.
Po połączeniu z drukarką w trybie Programowy punkt dostępowy nie można uzyskać dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej.

Drukarka Leitz Icon jest podłączona do mojego komputera kablem USB. Czy mogę udostępnić drukarkę innym użytkownikom w sieci lokalnej?

Tak, drukarkę Leitz Icon można udostępnić w sieci lokalnej. Drukarkę można także udostępnić, podłączając ją do zgodnego routera sieciowego lub serwera druku kablem USB.
Ponadto komputery z systemem Mac OS X i Windows oferują funkcję udostępniania dowolnej drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.

W jakiej odległości od komputera lub routera musi znajdować się drukarka w przypadku połączenia bezprzewodowego, aby drukowanie było możliwe?

Tak jak w przypadku każdego urządzenia bezprzewodowego, zasięg sygnału sieci Wi-Fi zależy od środowiska, w jakim używana jest drukarka. Sygnał sieci bezprzewodowej mogą zakłócać grube ściany, a także inne urządzenia elektroniczne. Jeżeli drukarka traci połączenie z siecią bezprzewodową lub występują problemy z połączeniem w trybie Programowy punkt dostępowy, należy ustawić drukarkę bliżej komputera.

Czy mogę drukować do drukarki Leitz Icon, gdy na komputerze aktywne jest połączenie z siecią VPN?

Bez względu na połączenie sieciowe można drukować do drukarki Leitz Icon, jeżeli używana drukarka jest podłączona do komputera kablem USB.
Do drukarki można także drukować w przypadku połączenia z tą samą siecią VPN, z którą połączona jest używana drukarka. Jeżeli na komputerze jest aktywne połączenie z siecią VPN, nie można drukować do lokalnej drukarki sieciowej.

Dlaczego w celu instalacji oprogramowania Leitz Icon wymagany jest dostęp do Internetu?

Dostęp do Internetu jest konieczny w celu pobrania oprogramowania Leitz Icon ze strony WWW firmy Leitz. Jeżeli dostępne jest połączenie internetowe, po zainstalowaniu oprogramowanie regularnie i automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji.

Co to jest tryb programowego AP? Jakie czynności należy wykonać, aby drukarka Leitz Icon mogła pracować w trybie programowego AP?

Drukarka Leitz Icon może działać jako punkt dostępowy, czyli AP (ang. Access Point), umożliwiając bezpośrednie połączenie bezprzewodowe pomiędzy drukarką a maksymalnie czterema komputerami. W trybie programowego AP można bezprzewodowo połączyć drukarkę bezpośrednio z komputerem bez konieczności korzystania z sieci bezprzewodowej.
Więcej informacji na temat podłączania drukarki w trybie programowego AP zawiera film instruktażowy dostępny pod adresem www.leitz.com/iconvideos lub instrukcja obsługi drukarki Leitz Icon Printer.

Czy planowana jest aktualizacja oprogramowania firmware drukarek?

Tak. Oprogramowanie firmware będzie okresowo aktualizowane w celu dodania nowych funkcji i wprowadzenia ulepszeń. Oprogramowanie firmware drukarki można szybko i bezprzewodowo zaktualizować przy użyciu komputera Mac lub komputera z systemem Windows. Filmy Instruktażowe można zobaczyć pod adresem www.leitz.com/icon.

Warto zarejestrować drukarkę w witrynie www.leitz.com/icon, podając poprawny adres e-mail. Dzięki temu będziemy mogli przesyłać powiadomienia o dostępnych uaktualnieniach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania firmware, należy obejrzeć filmy instruktażowe zamieszczone na stronie www.leitz.com/iconvideos.

Chcę dodać drukarkę Leitz Icon do drukarek w systemie Windows, ale jej nazwa nie jest wyświetlana na liście w Kreatorze dodawania drukarki. W jaki sposób mogę ją dodać?

Jeśli drukarka nie jest wyświetlana na liście dostępnych drukarek podczas dodawania drukarek w systemie Windows, można ją dodać, wprowadzając ustawienia ręcznie i podając adres IP drukarki.

Aby poznać jeszcze łatwiejszy sposób dodawania drukarki w systemie Windows, należy zapoznać się z tematem Czy istnieje łatwiejszy sposób dodawania drukarki Leitz Icon w systemie Windows?


Poniższa procedura opisuje dodawanie drukarki w systemach Windows 8 i Windows 7. W przypadku innej wersji systemu Windows należy zapoznać się z dokumentacją danej wersji systemu Windows na temat ręcznego konfigurowania drukarki sieciowej.

1. Kliknij menu Start, a następnie kolejno pozycje Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia i drukarki.

2. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie drukarki.

3. (Tylko w systemie Windows 7) Wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

4. Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

5. Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi, następnie kliknij przycisk Dalej.

6a. (Tylko w systemie Windows 8) Wybierz polecenie Utwórz nowy port, a następnie pozycję Standardowy port TCP/IP z listy Typ portu i kliknij przycisk Dalej.

6b. (Tylko w systemie Windows 7) Na liście Typ urządzenia wybierz pozycję Urządzenie TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

7. W polu Nazwa hosta drukarki lub adres IP wpisz ciąg ICON-xxyyzz.local.
Przy czym ciąg xxyyzz należy zastąpić sześcioma ostatnimi cyframi adresu MAC instalowanej drukarki. Adres MAC znaleźć można na etykiecie umieszczonej na spodzie drukarki.

8. W obszarze Typ urządzenia wybierz pozycję Standardowy, a następnie z listy wybierz Generic Network Card.

9. Kliknij przycisk Dalej.

10. Z listy Producent wybierz pozycję Leitz.

11. Z listy Drukarki wybierz pozycję Leitz Icon, a następnie kliknij przycisk Dalej.

12. Wybierz opcję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika i kliknij przycisk Dalej.

13. (Opcjonalnie) W polu Nazwa drukarki wpisz nazwę drukarki.

14. Kliknij przycisk Dalej.

15. Wybierz, czy drukarka ma być udostępniana, a następnie kliknij przycisk Dalej.

16. Kliknij przycisk Zakończ.

Drukarka jest gotowa do użycia.

Co mogę zrobić, jeśli nie znam adresu IP swojej drukarki?

Jeśli adres IP drukarki nie jest znany, można ją znaleźć, łącząc się z panelem sterowania drukarki za pomocą przeglądarki internetowej. W tym celu jako adresu URL lub łącza należy użyć ciągu znaków ICON-xxyyzz.local, w którym xxyyzz to sześć ostatnich cyfr adresu MAC drukarki. Adres MAC znaleźć można na etykiecie umieszczonej na spodzie drukarki.

Czy istnieje łatwiejszy sposób dodania drukarki Leitz Icon w systemie Windows?
You can easily add your Leitz Icon printer in Windows using the Boujour Printer Wizard.
Kreatora drukarek Bonjour można pobrać ze strony firmy Apple pod adresem support.apple.com/kb/DL999.
  
Aby dodać drukarkę w systemie Windows, po zainstalowaniu Kreatora drukarek Bonjour należy wykonać czynności opisane poniżej.
1. Uruchom Kreatora drukarek Bonjour.
2. Wybierz drukarkę Leitz Icon z listy Udostępnione drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
3. W prawym dolnym rogu okna kreatora kliknij opcję Z dysku.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz.
4. Przejdź do folderu na komputerze, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie Leitz Icon.
Domyślne położenie to C:\Program Files (x86)\Leitz Icon Software
5. Otwórz folder Drivers, wybierz plik OEMPRINT.INF i kliknij przycisk Otwórz.
6. W kreatorze kliknij przycisk Dalej.
7. Kliknij przycisk Zakończ.
Drukarka jest gotowa do użycia.
Czy inne osoby mogą się połączyć z moją drukarką Leitz Icon?

Gdy drukarka Leitz Icon działa w trybie Programowy punkt dostępowy, jednocześnie może się z nią połączyć do 5 użytkowników. Na urządzeniach użytkowników musi być zainstalowane oprogramowanie Leitz Icon.
Gdy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową, może się z nią połączyć dowolny użytkownik w sieci.

Dlaczego oprogramowanie Leitz Icon nie wyświetla żadnych informacji o kasecie na etykiety?

W przypadku drukowania z wykorzystaniem technologii Google Cloud Print informacje o kasecie nie są dostępne w oprogramowaniu Leitz Icon.

Jeżeli do drukowania nie jest używana technologia Google Cloud Print, sprawdź, czy kaseta jest prawidłowo włożona do drukarki. Jeżeli kaseta na etykiety jest włożona prawidłowo, a lampki stanu zasilania i połączenia bezprzewodowego migają na przemian, oznacza to, że kaseta na etykiety jest nieprawidłowa lub nie można jej odczytać.

Jak usunąć zacięcie etykiety?

Najpierw wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Może to spowodować usunięcie zacięcia etykiety.
Jeśli tak się nie stanie, wykonaj poniższą procedurę, aby usunąć zacięcie etykiety.

 1. Odłącz przewód zasilania i akumulator od drukarki, aby całkowicie odciąć zasilanie.
 2. Oderwij etykiety wysunięte przez szczelinę wyjściową.
 3. Naciśnij przycisk na górnej część drukarki, aby otworzyć drzwiczki kasety drukarki.
 4. Podnieś zatrzask prowadnicy etykiet/blokadę płytki dociskowej.
 5. Wyjmij kasetę na etykiety z wnęki kasety, wyciągając wystające etykiety ze szczeliny podawania.
 6. Przed ponownym włożeniem kasety na etykiety odetnij etykiety wysunięte z kasety, używając nożyczek.


UWAGA: Jeżeli istnieje możliwość, że część etykiety została zablokowana w drukarce, dostęp do płytki i noża można uzyskać, zdejmując panel przedni drukarki. Instrukcje dotyczące zdejmowania panelu drukarki i odblokowywania ścieżki papieru zawiera film dostępny na stronie www.leitz.com.

Drukarka Leitz Icon została upuszczona i nie działa. Co mogę zrobić?

Dostępnych jest kilka możliwości przywrócenia działania drukarki Leitz Icon. Przejdź na stronę www.support.leitz.com, aby skontaktować się z działem obsługi klienta i uzyskać więcej informacji.

Jaka jest trwałość nieużywanych kaset na etykiety?

Trwałość prawidłowo przechowywanych etykiet wynosi od 12 do 18 miesięcy.

Po włożeniu kasety na etykiety niebieska lampka stanu zasilania zaczyna migać.

CSprawdź, czy kaseta na etykiety została włożona prawidłowo, a etykiety są w niej umieszczone we właściwy sposób.

 • Otwórz i zamknij drzwiczki kasety.
 • Sprawdź, czy etykiety nie są zagięte ani złożone.
 • Sprawdź, czy etykiety nie wystają ze szczeliny wyjściowej. Odetnij wysunięte etykiety, używając nożyczek.
 • Sprawdź, czy etykiety są widoczne na spodzie składanej prowadnicy etykiet. W razie potrzeby delikatnie pociągnij etykiety kciukiem, aż znajdą się w połowie szczeliny na spodzie składanej prowadnicy etykiet.
Nie pamiętam nazwy użytkownika i/lub hasła do programu Panel sterowania Leitz Icon. Jak mogę odzyskać nazwę użytkownika/hasło?

Domyślną nazwę użytkownika i hasło programu Panel sterowania Leitz Icon podano poniżej.

Nazwa użytkownika: Admin
Password: Hasło

Jeżeli zmieniono nazwę użytkownika i/lub hasło, a użytkownik ich nie pamięta, można przywrócić ustawienia domyślne drukarki. Zresetowanie drukarki powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień, w tym nazwy użytkownika i hasła.
Aby zresetować drukarkę, należy wykonać poniższą procedurę.

 1. Odłącz przewód zasilania i akumulator od drukarki, aby całkowicie odciąć zasilanie.
 2. Gdy drukarka nie jest zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS, a następnie podłącz ponownie przewód zasilania.
 3. Zwolnij przycisk WPS.
Dlaczego niebieska lampka stanu zasilania drukarki miga?

Jeżeli lampka stanu zasilania miga powoli (jeden raz na sekundę), oznacza to, że kaseta na etykiety nie jest prawidłowo włożona do drukarki lub skończyły się etykiety.

 • Sprawdź, czy w kasecie nie skończyły się etykiety.
 • Sprawdź, czy etykiety są widoczne na spodzie składanej prowadnicy etykiet. W razie potrzeby delikatnie pociągnij etykiety kciukiem, aż znajdą się w połowie szczeliny na spodzie składanej prowadnicy etykiet.
 • Włóż nową kasetę na etykiety.
 • Jeżeli lampka stanu zasilania miga szybko (dwa razy na sekundę), a lampka stanu połączenia bezprzewodowego nie świeci, oznacza to, że drukarka działa w trybie autotestu. Odłącz drukarkę od wszystkich źródeł zasilania, a następnie podłącz ponownie zasilanie.
Dlaczego obie lampki stanu drukarki migają jednocześnie?

Jeżeli obie lampki stanu jednocześnie migają powoli (jeden raz na sekundę), oznacza to zacięcie etykiety.

Jeżeli obie lampki stanu jednocześnie migają szybko (dwa razy na sekundę), oznacza to zacięcie noża.

W obu przypadkach odłącz drukarkę od wszystkich źródeł zasilania, a następnie podłącz ponownie zasilanie. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika drukarki Leitz Icon, aby uzyskać więcej informacji.

Dlaczego obie lampki stanu drukarki migają na przemian?

Oznacza to, że kaseta na etykiety jest nieprawidłowa lub nie można jej odczytać. Sprawdź, czy używasz oryginalnej inteligentnej kasety na etykiety drukarki Leitz Icon oraz czy układ identyfikacji jest zamontowany i nie jest zabrudzony ani uszkodzony.

Dlaczego miga zielona kontrolka połączenia bezprzewodowego drukarki?

Powolne miganie kontrolki połączenia bezprzewodowego (raz na sekundę) oraz stałe światło kontrolki stanu zasilania oznacza oczekiwanie drukarki na nawiązanie połączenie WPS.

Dlaczego etykiety wystają z kasety po wyjęciu jej z drukarki?

Jeżeli ze szczeliny wyjściowej wystają etykiety, odetnij wystającą część nożyczkami. Jeżeli ten problem powtarza się, może to oznaczać konieczność użycia karty czyszczącej w celu wyczyszczenia ścieżki papieru.

Jak uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW drukarki?

1. Wyszukaj na komputerze dostępne sieci bezprzewodowe.
2. Z listy dostępnych sieci wybierz pozycję ICON-xxyyzz, gdzie xxyyzz to kombinacja liter i cyfr, które w sposób unikatowy odróżniają używaną drukarkę od innych drukarek Icon w danej sieci.
3. Kliknij przycisk Dołącz lub Połącz.
4. Po nawiązaniu połączenia uruchom na komputerze przeglądarkę internetową.
5. W pasku adresu wpisz tekst ICON-xxyyzz.local (w którym xxyyzz to sześć ostatnich cyfr adresu MAC drukarki) a następnie naciśnij klawisz Enter.
Adres MAC znaleźć można na etykiecie umieszczonej na spodzie drukarki.
6. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło w polach Nazwa użytkownika i Hasło.
Domyślną nazwę użytkownika i hasło podano poniżej.

User name: Admin
Password: password

7. Kliknij przycisk OK..

Jak uzyskać aktualizacje oprogramowania?

Mac i Windows: Jeżeli dostępne jest połączenie internetowe, oprogramowanie Leitz Icon regularnie i automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest aktualizacja, po uruchomieniu oprogramowania Leitz Icon automatycznie wyświetlane jest powiadomien


iOS: Aktualizacje są dostępne w sklepie App Store i można je zainstalować w taki sam sposób, jak w przypadku innych aplikacji na urządzeniu, w zależności od ustawień systemu iOS.

Jakie urządzenia i systemy operacyjne są zgodne z drukarką Leitz Icon?

Aktualna lista systemów operacyjnych zgodnych z inteligentnym systemem etykietowania Leitz Icon jest dostępna na stronie www.leitz.com/icon.

Dlaczego nie wszystkie moje kontakty pojawiają się w książce adresowej aplikacji Leitz Icon na urządzeniu iPad?

W książce adresowej pojawiają się wyłącznie te kontakty, które zawierają adres.

Dlaczego nie mogę wybrać drukarki i drukować, korzystając z aplikacji Leitz Icon na urządzeniu iPad?

Aby używać drukarki Leitz Icon korzystając z aplikacji Leitz Icon na urządzeniu iPad, drukarka musi być połączona z urządzeniem iPad w jeden z następujących sposobów:


• Drukarka Leitz Icon i urządzenie iPad muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
• Drukarka Leitz Icon musi być połączona z urządzeniem iPad w trybie programowego AP.


Jeśli jeden z powyższych warunków został zastosowany, a pomimo tego w aplikacji Leitz Icon na urządzeniu iPad drukarka nadal nie jest dostępna, należy sprawdzić ustawienia funkcji AirPrint w panelu sterowania drukarki Leitz Icon (serwerze wbudowanym w drukarkę).

Należy upewnić się, że pole wyboru Enable AirPrint to allow printing from iPad (Włącz funkcję AirPrint, aby drukować z urządzenia iPad) zostało zaznaczone.

Czy mogę drukować etykiety adresowe zawierające kontakty z komputera Mac?

Korzystając z oprogramowania Leitz Icon, można wyświetlić kontakty z komputera Mac w okienku Książka adresowa. Po wyświetleniu aplikacji Kontakty na komputerze Mac można wybrać kontakty i wydrukować zawierające je etykiety.

Czy mogę drukować etykiety adresowe zawierające kontakty z telefonu iPhone/tabletu iPad?

Aplikacja Leitz Icon umożliwia wybranie i wydrukowanie dowolnego kontaktu z aplikacji Kontakty.

Czy mogę drukować etykiety adresowe zawierające kontakty programu Lotus Notes?

Ta funkcja nie jest aktualnie dostępna.

Czy mogę drukować etykiety adresowe z programu Microsoft Outlook?

Czy mogę drukować etykiety adresowe z programu Microsoft Outlook?

Czy mogę drukować etykiety adresowe zawierające informacje ze standardowej bazy danych (np. Microsoft Access)?

Ta funkcja nie jest aktualnie dostępna.

Czy muszę kupić tusz lub toner? Na ile wystarczy tusz/toner?

Drukarka Leitz Icon wykorzystuje bezpośredni druk termiczny i nie używa tuszu ani toneru.

Jak często należy wymieniać wbudowany nóż do etykiet?

Nóż nie jest wymienny, a z testów wynika, że umożliwia wykonanie 360 000 cięć, czyli odcięcie etykiet z ponad 500 rolek.

Jaka jest minimalna i maksymalna długość etykiet, które można drukować na drukarce Leitz Icon?

Aby umożliwić prawidłowe obcinanie i wysuwanie etykiet, minimalna długość etykiety musi wynosić 28 mm (1,1 cala). Maksymalna długość etykiet drukowanych z komputera Mac lub komputera z systemem Windows może wynosić 2,7 m (106 cali).

Czy drukowanie etykiety lub baneru z dużą ilością koloru czarnego wpłynie negatywnie na głowicę drukującą?

Nie ma to negatywnego wpływu na głowicę drukującą. Jeżeli wydruki są jaśniejsze niż wcześniej, należy użyć dostępnej w zestawie karty czyszczącej w celu wyczyszczenia ścieżki papieru.

W jaki sposób drukarka Leitz Icon automatycznie wykrywa kasetę na etykiety po włożeniu do drukarki?

Inteligentne kasety na etykiety drukarki Leitz Icon wykorzystują specjalny układ identyfikacji kasety w celu przesłania do oprogramowania informacji o kasecie na etykiety, takich jak typ i rozmiar etykiet, pojemność kasety na etykiety i liczba użytych etykiet.

Jeżeli w trakcie drukowania wymagana jest wymiana kasety na etykiety, czy muszę anulować zadanie drukowania i zacząć od początku?

Po otwarciu drzwiczek kasety następuje zatrzymanie drukowania. Po włożeniu nowej kasety do drukarki należy określić miejsce zatrzymania drukowania i wznowić zadanie od tego punktu.

Czy mogę zapisać utworzone etykiety i szablony etykiet?

Tak, etykiety oraz szablony można projektować i zapisywać. Zapisane etykiety i szablony są dostępne w okienku wyboru etykiety.

Czy mogę zaprojektować etykietę, korzystając z zestawu znaków określonego kraju? (np. dla języka polskiego, czeskiego, rosyjskiego, arabskiego)

Tak, każdego zestawu znaków dostępnego na danym urządzeniu można użyć w oprogramowaniu Leitz Icon i wydrukować na drukarce Leitz Icon.

W jaki sposób mogę przywrócić domyślne, fabryczne ustawienia drukarki Leitz Icon?

Zresetowanie drukarki przywraca wszystkie domyślne ustawienia. Wszelkie ustawienia, w tym ustawienia sieci bezprzewodowej, które zostały zmienione, zostaną utracone.

 

 1. Aby wyłączyć drukarkę, odłącz kabel zasilający i wyjmij baterię.
 2. Przy wyłączonej drukarce naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS i podłącz ponownie kabel zasilający do drukarki.
 3. Przytrzymaj przycisk WPS przez pięć sekund, a następnie go zwolnij.
Szukasz dodatkowej pomocy?

Szukasz dodatkowej pomocy?

Kliknij poniższy link i skontaktuj się z nami