Top

Informacja o polityce prywatności

Zaktualizowano dnia 25 maja 2018 roku

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas, a więc spółki pod firmą Esselte Polska Sp. z o.o. oraz innych spółek należących do grupy ACCO Brands, bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdziesz informacje na temat tego, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe, jak nimi zarządzamy oraz w jaki sposób ich używamy. Niniejsza polityka opisuje również to, jak Ty możesz zarządzać tymi danymi. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili napisać do nas na adres Dataprivacy@acco.com

Podstawowe informacje na temat wykorzystywania Twoich danych

 • Esselte Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia działalności, w szczególności w celu świadczenia naszych usług online i prowadzenia Twojego konta użytkownika.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez naszą spółkę i nasze punkty przetwarzania zamówień (np. agencje, które prowadzą dla nas kampanie, dostawcy usług w chmurze). Kiedy Twoje dane osobowe będą przesyłane, zostaną zaszyfrowane za pomocą128-bitowego szyfrowania SSL.
 • Po przekazaniu nam przez Ciebie danych osobowych, co do zasady nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych poniżej. Dane te zostaną przekazane spółkom nienależącym do grupy, do której należy Esselte Polska Sp. z o.o., tylko jeśli udzielisz nam na to zgody, podczas przetwarzania Twoich wniosków, podczas korzystania z naszych usług lub zostaną przekazane zakontraktowanym podwykonawcom, którzy otrzymają niezbędne dane w celu realizacji zamówień. Ponadto przekażemy dane osobowe uprawnionym organom w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości. Spełnimy Twoje żądanie w tym zakresie tak szybko, jak to możliwe.

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Esselte Polska Sp. z o.o. oraz inne spółki należące do grupy ACCO Brands zbierają, wykorzystują i przekazują dane związane z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub usług online przy zakupie naszych produktów lub w interakcji z naszymi pracownikami działu obsługi klienta lub z naszą spółką w innych okolicznościach.

Ponadto opisuje ona Twoje prawa do prywatności, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec różnych rodzajów przetwarzania danych przez Esselte Polska Sp. z o.o. Więcej informacji o Twoich prawach oraz o tym, w jaki sposób możesz z nich korzystać znajdziesz w sekcji „Jakie prawa mi przysługują?”.

Jaki rodzaj danych zbieramy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe o Tobie, jeśli wchodzisz w interakcję z naszą spółką lub naszymi witrynami internetowymi lub kontaktujesz się z naszymi pracownikami działu obsługi klienta. Są to, między innymi:

 • Twoje imię/nazwisko, nazwa użytkownika oraz hasło
 • Twój prywatny lub służbowy adres, adres e-mail i numer telefonu
 • Twoje preferencje marketingowe, w tym wszelkie zgody, których nam udzieliłeś

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla następujących celów:

 • W celu realizacji umowy lub podjęcia kroków w związku z umową: Jest to istotne, jeśli dokonujesz u nas zakupu lub jeśli bierzesz udział w jednej z naszych promocji lub loterii. Obejmuje to:
  • Weryfikację Twojej tożsamości;
  • Przyjmowanie płatności
  • Komunikację z Twoją osobą
 • Zapewnianie obsługi klienta i organizację dostawy lub innego przekazania produktów, nagród lub usług.
 • W celu prowadzenia naszej działalności i realizacji naszych uzasadnionych interesów.
  • Używamy Twoich danych szczególnie do tego, aby móc dostarczać Ci produkty i usługi, o które prosisz i odpowiadać na komentarze lub skargi, które możesz nam przesłać.
  • Monitorujemy korzystanie z naszych witryn internetowych i usług online oraz wykorzystujemy Twoje dane do monitorowania naszych produktów, treści, usług i witryn internetowych zarówno online, jak również offline, jak również do ich ulepszania i ochrony.
  • Korzystamy z danych, które nam przekazujesz w celu personalizacji naszej witryny internetowej, produktów lub usług.
  • Jeżeli jako środek płatniczy wskażesz kartę kredytową lub debetową, korzystamy również z usług osób trzecich, żeby zweryfikować ważność podanych przez Ciebie: numeru rozliczeniowego banku, numeru konta oraz numeru karty w celu zapobiegania oszustwom (poniżej informacje na temat przekazywania danych).
  • Wykorzystujemy dane, które nam przekazujesz w celu rozpatrzenia reklamacji złożonych przez Ciebie lub innych użytkowników w sprawie naszej witryny internetowej, produktów lub usług.
  • Będziemy wykorzystywać dane w związku z wnioskami prawnymi, zgodnością z przepisami, i dla celów związanych z regulacjami i dochodzeniami (w tym ujawnianie takich danych w związku z postępowaniami sądowymi lub sporami prawnymi).
  • Będziemy wykorzystywać dane niektórych osób, aby zaprosić ich do udziału w naszych badaniach marketingowych.
 • Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystamy Twoje dane osobowe w związku z następującymi działaniami:
  • Będziemy przesyłać Ci materiały marketingu bezpośredniego w związku z naszymi odpowiednimi produktami i usługami lub innymi produktami i usługami, które oferujemy my, nasze podmioty stowarzyszone lub starannie dobrani partnerzy.
 • Używamy plików cookie i podobnych technologii zgodnie z wybranymi przez Ciebie ustawieniami plików cookie oraz informacjami, które zostaną Ci przekazane w przypadku użycia tych technologii. Możesz zmienić takie ustawienia w dowolnym momencie. Aby to zrobić, kliknij link w stopce na naszych witrynach internetowych.

 

  • Będziemy wykorzystywać te dane przy innych okazjach; wówczas poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie do zadeklarowanych w tym czasie celów.
 • Ze względów prawnych:
  • Na żądanie władz lub organów ścigania, które prowadzą dochodzenie.

 

Jakie musisz ujawnić dane?

Jeśli składasz u nas zamówienie lub chcesz wziąć udział w promocji lub loterii, obowiązkowe jest ujawnienie imienia i nazwiska, adresu, a także adresu e-mail. Jeśli nie podasz tych danych, nie będziemy w stanie zrealizować Twoich zamówień oraz nie będziemy mogli zezwolić Ci na udział w loteriach i promocjach.

Ujawnienie jakichkolwiek dalszych danych jest nieobowiązkowe. Jeśli nie podasz numeru telefonu, mogą wystąpić opóźnienia w przypadku reklamacji lub zgłoszeń serwisowych, np. jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą telefonicznie.  

W jaki sposób możesz wycofać wyrażoną wcześniej zgodę lub w jaki sposób możesz się sprzeciwić otrzymywaniu materiałów marketingu bezpośredniego?

Masz prawo wycofać swoją zgodę we wszystkich przypadkach, w których udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych. W takim przypadku zakończymy przetwarzanie danych związanych z tą zgodą.

W niektórych przypadkach możemy wysłać Ci bezpośrednią reklamę bez Twojej zgody. W takim przypadku masz prawo zrezygnować z takiego marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Możesz to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi Tobie w wiadomości, jeśli była to wiadomość elektroniczna. Możesz również skontaktować się z nami korzystając z podanych poniżej informacji.

Komu, gdzie i kiedy udostępniamy te dane?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe innym spółkom należącym do grupy ACCO Brands w celu przetwarzania zamówień, realizacji loterii lub innych działań marketingowych, do których się zgłosiłeś/aś. W niektórych przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe agencjom lub usługodawcom w celu przetwarzania zamówień, realizacji loterii lub innych działań marketingowych, do których się zgłosiłeś/aś.

Jeśli otrzymamy żądanie od organów administracyjnych lub organów ścigania, przekażemy te dane osobowe, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli jest to wymagane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekażemy również Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym zamówienia, które będą przetwarzać te dane w wyżej wymienionych celach zgodnie z instrukcjami Esselte Polska Sp. z o.o. Te podmioty przetwarzające zamówienia obejmują dostawców hostingu, serwis, centra obsługi telefonicznej, agencje reklamowe, dostawców usług transportowych i logistycznych oraz usług analitycznych.

Jeśli część przedsiębiorstwa naszej spółki zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną spółką, możemy ujawnić Twoje dane naszym konsultantom i konsultantom potencjalnego nabywcy i przekazać je nowym właścicielom spółki.

Będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub zapewnienia wystarczającej ochrony prywatności; dzieje się tak w przypadku wydania decyzji Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie lub jeśli dane są odpowiednio chronione standardowymi warunkami umownymi dopuszczonymi przez Komisję UE, odpowiednimi certyfikatami ochrony prywatności lub obowiązkowymi warunkami spółki dostawcy usług przetwarzania. Kopia odpowiedniego mechanizmu jest dostępna do wglądu na żądanie, wysyłane pocztą elektroniczną na adres DataPrivacy@acco.com.

Śledzenie przez Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, aby przeprowadzać analizy tego, jak używane są nasze strony internetowe. W tym zakresie przesyłamy dane dotyczące korzystania z naszych stron internetowych do przetwarzających nasze zamówienia Google Inc. Google Analytics jest skonfigurowany tak, że przekazuje Twój adresu IP do Google anonimowo (anonymizeIP). Google sporządza raporty statystyczne na temat korzystania z naszych stron internetowych.

Jeśli nie chcesz być śledzony przez Google Analytics, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki, który niemożliwi śledzenie przez Google Analytics.

Jakie prawa mi przysługują?

 

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Żądanie dostarczenia informacji dotyczących przetwarzania danych.
 • Żądanie kopię Twoich danych osobowych.
 • Żądanie poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych, które nam przesłałeś, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Co więcej, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami (szczególnie, jeśli nie musimy przetwarzać Twoich danych w celu wywiązania się z zobowiązań umownych lub innych zobowiązań prawnych lub jeśli wykorzystujemy dane do bezpośredniej reklamy).

Prawa te mogą być ograniczone na przykład w sytuacji, w której spełniając Twoją prośbę musielibyśmy ujawnić dane o innej osobie lub jeśli poprosisz nas o usunięcie danych, których przechowywanie jest obowiązującym nas obowiązkiem prawnym.

W celu realizacji tych praw, możesz skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. Jeśli Twoje wątpliwości pozostaną nierozwiązane, masz prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w mieście, w którym pracujesz lub gdziekolwiek uważasz, że mogło dojść do naruszenia.

Jak mogę się z Wami skontaktować?

Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych. Jeśli masz wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych lub chcesz zrezygnować z marketingu bezpośredniego, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Esselte Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa

Który dział spółki Esselte Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za moje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w działach odpowiedzialnych za odpowiedni cel przetwarzania. Może być to dział marketingu, dział sprzedaży lub dział IT.

W poszczególnych przypadkach dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać inne działy (np. departament prawny w przypadku sporu prawnego).

Jak długo będziecie przechowywać moje dane?

Jeśli przetwarzamy dane dotyczące rejestracji, zachowamy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś aktywnym użytkownikiem naszych witryn internetowych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub za Twoją zgodą, przechowujemy te dane, dopóki nie zażądasz zaprzestania przetwarzania, a także przez krótki czas po tym (dopóki nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania). Zachowamy Twoją prośbę o niewysyłanie materiałów marketingowych lub o nieprzetwarzanie Twoich danych bezterminowo, aby móc spełnić Twoją prośbę również w przyszłości.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej, będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo jesteś aktywnym użytkownikiem w naszych witryn internetowych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy lub konkursu, przechowujemy je przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń z nich wynikających, a jeżeli zostało wszczęte postępowanie, to do czasu jego prawomocnego zakończenia.