Czy istnieje jakaś korelacja pomiędzy jakością powietrza a demencją?

Naukowcy z University of London, Imperial College i King’s College London, opublikowali niedawno badanie sugerujące, że istnieje korelacja między demencją a zanieczyszczeniem powietrza, a dokładniej - zależność między tym neurologicznym zaburzeniem i ekspozycją na występujący w otoczeniu poziom dwutlenku azotu i mikroskopijnych cząstek, zwanych pyłem zawieszonym PM 2,5. Siedmioletnie badanie objęło 131 000 dorosłych w wieku od 50 do 79 lat. Pacjenci nie mieli zarejestrowanej historii demencji przed badaniem. Badanie wykazało, że ryzyko zdiagnozowania demencji było o 40% wyższe u osób mieszkających na obszarach o najwyższym, piątym poziomie stężenia dwutlenku azotu w porównaniu z osobami mieszkającymi na obszarach o niższych poziomach stężenia. Również ryzyko rozwoju demencji było wyższe w przypadku zwiększonego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem. 

Badanie to odpowiada wynikom szerszych badań epidemiologicznych analizujących powiązania pomiędzy zgłoszonymi przypadkami demencji a zwiększonym stężeniem w powietrzu drobnych cząstek pyłów zawieszonych.. 

Osoby zamieszkujące obszary o wysokim natężeniu ruchu samochodowego i dużym zanieczyszczeniu przemysłowym należą do grupy najbardziej dotkniętej tą chorobą. Obecnie, w Wielkiej Brytanii na demencję cierpi około 850 000 osób, a na świecie - 47,5 miliona. Liczby te wciąż rosną, szacuje się, że do końca 2025 r. w Wielkiej Brytanii będzie 1 milion chorych, a do 2030 aż 75,6 mln na całym świecie. 

Jak możesz wpływać na jakość powietrza, którym oddychasz 

Istnieje wiele działań zapobiegawczych, które można podjąć, aby unikać powietrza o złej jakości. Jednym ze sposobów jest mierzenie poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu za pomocą czujnika jakości powietrza. Oczyszczacze powietrza TruSens posiadają zdalny czujnik SensorPod, który mierzy jakość powietrza z dala od oczyszczacza. Takie rozwiązanie pozwala na pomiar jakości powietrza nie tylko w pobliżu oczyszczacza, ale w całym pomieszczeniu. Zaprojektowany do pomiaru pyłów PM2,5 i PM10 system dostosowuje się do zmieniających się w pomieszczeniu warunków i zapewnia czyste powietrze tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Filtr pomaga wychwytywać zanieczyszczenia, a filtr węglowy zatrzymuje zapachy i niektóre gazy, takie jak dwutlenek azotu.

Zobacz naszą ofertę oczyszczaczy powietrza

Zobacz naszą ofertę oczyszczaczy powietrza

Zobacz naszą ofertę oczyszczaczy powietrza

TruSens pokaże Ci, jakim powietrzem oddychasz. Zaawansowane technologicznie oczyszczacze powietrza z filtrem.

Czyste powietrze to zasadnicza kwestia

Czyste powietrze to zasadnicza kwestia

Czyste powietrze to zasadnicza kwestia

Co zawiera powietrze, którym oddychasz? Przeczytaj nasze wybrane artykuły, w których przedstawiamy korzyści, jakie przyniesie Tobie i Twojej rodzinie czystsze powietrze.

Oczyszczacze powietrza – przewodnik dla kupujących

Oczyszczacze powietrza – przewodnik dla kupujących

Oczyszczacze powietrza – przewodnik dla kupujących

Mając odpowiednie informacje, możemy aktywnie wpływać na nasze samopoczucie. Czy nie nadszedł już czas, abyśmy przejęli kontrolę nad powietrzem, którym oddychamy?