JEDNA DRUKARKA, A TYLE MOŻLIWOŚCI
Filmy demonstracyjne. Maksymalnie wykorzystaj drukarkę Leitz Icon.

JEDNA DRUKARKA, A TYLE MOŻLIWOŚCI

Jak zainstalować Software drukarki Leitz Icon na komputerze Mac? 

Jak połączyć drukarkę Leitz Icon z istniejącą siecią bezprzewodową na komputerze Mac?

Leitz Icon do Mac: Projektowanie etykiet

Import książki adresowej Dymo do oprogramowania Leitz Icon na komputerze Mac

Jak zainstalować Software drukarki Leitz Icon na komputerze PC? 

Jak połączyć drukarkę Leitz Icon z istniejącą siecią bezprzewodową na komputerze PC?

Jak zmieniać ustawienia w aplikacji Leitz Icon na komputerze Mac i PC?

Jak przygotować etykietę do druku z Leitz Icon?

Jak przygotować etykietę adresową z Leitz Icon?

Jak przygotować etykietę do korespondencji seryjnej przy użyciu książki adresowej z Leitz Icon? 

Jak zaprojektować różne etykiety od podstaw z Leitz Icon (również etykiety z kodem kreskowym)?

Jak połączyć drukarkę Leitz Icon z iPhonem?

Leitz Icon for iPhone: Customizing the App

Leitz Icon for iPhone and iPad: Customizing the App

Jak edytować gotowe etykiety w aplikacji Leitz Icon na iPhonie

Połączenie drukarki Leitz Icon z siecią bezprzewodową na iPhonie

Jak używać usługi Dropbox z aplikacją Leitz Icon na iPhonie?

Jak dodawać obiekty do etykiet w aplikacji Leitz Icon na iPadzie?

Jak połączyć drukarkę Leitz Icon z  siecią bezprzewodową na iPadzie?

Jak edytować szablony etykiet w aplikacji Leitz Icon na iPadzie?

Leitz Icon for iPad: Print a Label from Template

Jak wydrukować wiele etykiet na raz przy użyciu aplikacji Leitz Icon na iPadzie?

Jak zmienić ustawienia administracyjne w Panelu Kontrolnym Leitz Icon?

Jak zmienić ustawienia funkcji Airprint w Panelu Kontrolnym Leitz Icon?

Leitz Icon Control Panel: Checking Cartridge Info

Jak zalogować się do Panelu Kontrolnego drukarki Leitz Icon?

Jak zrobić aktualizacje Firmware drukarki Leitz Icon?

Leitz Icon Control Panel: View Printer Status

Jak załadować kasetę Leitz Icon z taśmą do druku etykiet? 

Co się wydarzy, jeżeli proces wymiany kasety rozpoczniesz przy drukarce odłączonej od zasilania? 

Jak przygotować kasetę Leitz Icon do recyklingu?

Co zrobić kiedy zatnie się papier w drukarce Leitz Icon? 

Jakie czynności możesz wykonać przy użyciu przycisków na przednim panelu drukarki Leitz Icon?

Edycja obiektów w programie drukarki Leitz Icon

Edycja obiektów w programie drukarki Leitz Icon

Leitz Icon Overview: Labels vs Templates

Leitz Icon: Print without wireless network (Soft AP mode)

Jak zresetować drukarkę Leitz Icon?

Jak użyć usługi Dropbox z oprogramowaniem drukarki Leitz Icon?

Leitz Icon Battery: Connecting Charging Disconnecting