Jakie zabezpieczenia zazwyczaj posiadają niszczarki dokumentów?

17.03.2022

Jakie zabezpieczenia zazwyczaj posiadają niszczarki dokumentów?

Tam, gdzie idą w parze mocne silniki i szybko obracające się ostra noży, zawsze należy wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Nie, nie mówimy o piłach łańcuchowych. Biurowe niszczarki do dokumentów należy jednak traktować z należytym szacunkiem. W Leitz uprościliśmy podstawową obsługę niszczarki dzięki funkcjom obsługi i bezpieczeństwa, które zapewniają wygodę i spokój w korzystaniu.

Typowe funkcje bezpieczeństwa niszczarek papieru

Kupując nową niszczarkę dokumentów do domu lub biura, na jakie zabezpieczenia warto zwrócić uwagę? Oto niektóre z naszych wbudowanych funkcji, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo.

  • Autostart: nie mylić z automatycznym podawaniem. Autostart to funkcja bezpieczeństwa wbudowana w nowoczesne niszczarki ręczne, która powoduje automatyczne uruchamianie urządzenia. W tym wypadku chodzi o to, że noże nie obracają się same po naciśnięciu przycisku tylko uruchamiane są przez czujnik, gdy arkusze są podawane do maszyny. Oznacza to, że zespoły tnące poruszają się tylko wtedy, gdy istnieje materiał do rozdrobnienia.
  • W przeciwieństwie do ręcznego podawania istnieje automatyczny podajnik, czyli mechanizm zaprojektowany do rozdrabniania dużych ilości arkuszy włożonych jednorazowo do maszyny. W tym wypadku nikt nie musi stać przy urządzeniu, aby wkładać ręcznie kartki, a tym samym unika ryzyka dostania się palców, krawatów, biżuterii itp. do niszczarki, co przynosi również korzyści w zakresie bezpieczeństwa.
  • Automatyczne zatrzymanie: automatyczne wyłączanie to uniwersalna funkcja bezpieczeństwa. Wykrywa, że coś, co nie powinno znaleźć się w niszczarce, dostało się do mechanizmu tnącego, niezależnie od tego, czy jest to zbyt duża ilość papieru, czy niewłaściwy rodzaj materiału.
  • Zapobieganie zacięciu papieru (anti-jam) / automatyczne cofanie: technologia zapobiegająca zacięciu papieru jest obecnie bardzo popularną funkcją. Zapobiega szkodliwym zacięciom, poprzez automatyczne odwracanie kierunku obrotów noży, w momencie, gdy mechanizm napotka nietypowy opór. Oznacza to, że zatory są usuwane, zanim staną się problemem. Pomaga to również uniknąć sytuacji, w których ludzie zaczynają grzebać w ostrzach, aby spróbować usunąć zacięty materiał. Zadanie to jest wykonywane automatycznie. Technologia zapobiegająca zacięciu papieru (anti-jam) jest standardowo montowana we wszystkich ręcznych niszczarkach papieru Leitz IQ Office Series.
  • Czujnik pojemności pojemnika: gdy pojemnik niszczarki jest wypełniony ponad jej pojemność, papier zacznie cofać się do mechanizmy tnącego, powodując większe obciążenie silnika - próbuje on rozdrabniać materiał w dwóch kierunkach, powodując zacięcia. Wskaźniki czujników podczerwieni dla pojemnika ostrzegają, jeśli zbiornik będzie musiał wkrótce zostać opróżniony. W modelach Leitz Autofeed czujnik uruchamia się, gdy pojemnik jest wypełniony w 80%. W niektórych modelach czujnik podczerwieni blokuje także pracę niszczarki, dopóki pojemnik nie zostanie opróżniony.
  • Termiczna blokada bezpieczeństwa: ze względu na duże obciążenie silników napędzających zespoły tnące niszczarki, większość modeli ma określony maksymalny czas pracy, po którym nie mogą być przez pewien czas używane w celu schłodzenia. Używanie niszczarki dłużej niż maksymalny czas pracy grozi przegrzaniem. Termiczna blokada bezpieczeństwa wyłącza niszczarkę, gdy silnik się nagrzeje i nie uruchamia jej ponownie, dopóki nie schłodzi się do wymaganego poziomu, wymaganego do ponownego użycia.

Co wolno, a czego nie wolno w przypadku bezpiecznego korzystania z niszczarki biurowej

  • Nigdy nie należy sięgać ręką do otworu mechanizmu tnącego, gdy maszyna jest włączona. Naprawy lub odblokowania ostrzy rozdrabniacza należy podejmować dopiero po odłączeniu urządzenia od zasilania. Najlepiej wezwać wykwalifikowanego inżyniera serwisu, aby przyjrzał się problemowi.
  • Krawaty, luźne ubrania i włosy należy trzymać z dala od miejsca umieszczania materiału do rozdrobnienia. W ramach szkolenia BHP dotyczącego korzystania z niszczarki do dokumentów należy doradzić ludziom, aby wsuwali krawaty pod koszulę, podwijali luźne rękawy, wiązali długie włosy i usuwali wszelkie zwisające ozdoby, które mogłyby się zaplątać w ostrza.
  • Do niszczarki należy wkładać tylko materiały, do których jest przeznaczona. Ze względu na różnice w mocy silnika i wytrzymałości ostrzy, różne modele niszczarek mogą rozdrabniać różne materiały. Na przykład niszczarki ręczne Leitz IQ Protect mogą bez problemu obsługiwać zwykłe zszywki i spinacze, a także papier i karty o gramaturze do 200 g/m2, ale nie są przeznaczone do niszczenia takich rzeczy, jak karty kredytowe, płyty CD, arkusze laminatu i oprawione dokumenty, w tym z mocnymi zszywkami. Przepuszczenie ich przez maszynę grozi uszkodzeniem noży i silnika, co zwiększa ryzyko awarii, zacięć, a nawet awarii elektrycznych.
  • Należy też przestrzegać wskazówek producenta dotyczących czasów pracy i ładowności. Jak wspomniano powyżej, niszczarki dokumentów mają określone czasy pracy chroniące silnik przed przegrzaniem. Uruchomienie niszczarki po ich przekroczeniu może spowodować poważne uszkodzenie. Podobnie przeładowanie jej poprzez podanie zbyt dużej ilości papieru do mechanizmu ostrzy lub nieopróżnianie pojemnika. Grozi to zacięciem, uszkodzeniem ostrzy i kół zębatych oraz zużyciem silnika. Uszkodzona lub niesprawna niszczarka jest znacznie bardziej narażona na awarię i może spowodować poważne wypadki, gdy ludzie próbują samodzielnie naprawić problemy i utrzymać ją w ruchu.

Jeśli szukasz uniwersalnego, produktywnego i bezpiecznego sposobu niszczenia wielu dokumentów, poważnie rozważ zalety automatycznych niszczarek Leitz.

Odpowiednie produkty:

Niszczarka Leitz IQ Office Pro P6+
Zobacz produkt
Niszczarka automatyczna Leitz IQ Office Pro 600, P-5
Zobacz produkt
Niszczarka Leitz IQ Protect Premium 8X
Zobacz produkt
Arkusze Leitz IQ do oliwienia ostrzy niszczarek
Zobacz produkt