LEITZ WOW KITCHENAID KAMPANJE - VILKÅR OG BETINGELSER . 1. SEPTEMBER 2015 – 31. JANUAR 2016. 

1. Månedens vinner vil bli valgt ut av en jury bestående av Esselte ansatte. Juryen og deres valg er endelig og kan ikke påklages. 

2. Et firma/en person kan kun registrere seg en gang, med en e-postadresse i løpet av kampanjeperioden. 

3. Eventuelle skattemessige konsekvenser av å vinne en KitchenAid maskin vil den enkelte vinner selv være ansvarlig for. 

4. Ingen kontanter eller andre alternative premier er tilgjengelig, unntaket er eventuelle omstendigheter utenfor vår kontroll. Esselte forbeholder seg retten til å erstatte en lignende premie av samme eller høyere verdi hvis den angitte premien ikke lenger er tilgjengelig.

5. Kampanjen er åpen for innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre. Bevis på berettigelse skal gis på forespørsel. Deltakeren må bo i Norge, og har en fast adresse i Norge. 

6. Arbeidstakere og deres nærmeste familie i Esselte AS, dets agenter og andre fagpersoner tilknyttet kampanjen kan ikke delta. 

7. Bestemmelser og avgjørelse av Esselte i alle saker i forbindelse med denne kampanjen skal være endelige. Esselte forbeholder seg retten innen rimelig skjønn til å: - Diskvalifisere deltakeres hvis oppførsel er i strid med kampanjens intensjon, alle krav fra deltakeren vil da bli erklære ugyldig. - Erklære krav som ugyldighet som følge av feil i trykk, produksjon og/eller distribusjon (inkludert, men ikke begrenset til feil/mangler på Esseltes nettside eller annet trykt materiale).

8. Esselte forbeholder seg retten til å trekke kampanjen (eller deler av den) med 4 ukers varsel til alle som har registrert seg på kampanjesidene, eller som kan være involvert i å fremme kampanjen på vegne av Esselte.

9. Innsendte slagord kan brukes av Esselte til markedsførings- og kommunikasjonsformål av våre Leitz WOW produkter uten begrensninger og uten forpliktelser til å betale lisensgebyr eller annen kompensasjon til opphavspersonen. 

10. Ved å delta i denne kampanjen, aksepterer du kampanjebetingelsene og vilkårene for denne kampanjen. 

11. Kampanjeperioden er: 1. september 2015 til 31. januar 2016

Dette er en kampanje laget av: Esselte AS. Esselte AS er et selskap registrert i Norge, med organisasjons nr: 911299771. Esselte,  Alf Bjerckes vei 22A, 0582 OSLO www.esselte.no