Opp

Så digital som resten av din verden.

Brukerveiledninger. Få maksimalt ut av din etikettskriver.

Så digital som resten av din verden.
Opp

Leitz Icon for Mac: Hvordan installere programvare til Leitz Icon etikettskriver?

Leitz Icon for Mac: Sett opp Wi-Fi utskrift

Leitz Icon for Mac: Lag en kontinuerlig etikett

Leitz Icon for Mac: Importer Dymo adressebok

Leitz Icon for PC: Hvordan installere programvare til Leitz Icon etikettskriver?

Leitz Icon for PC: Sett opp Wi-Fi utskrift

Leitz Icon for PC og Mac: Tilpass programvaren

Leitz Icon for PC og Mac: Hvordan lage en etikett med Leitz Icon?

Leitz Icon for PC og Mac: Hvordan lage en adresseetikett med Leitz Icon?

Leitz Icon for PC og Mac: Hvordan raskt skrive ut mange adresseetiketter med Leitz Icon?

Leitz Icon for PC og Mac: Hvordan lage en etikett fra starten av med Leitz Icon (inkludert strekkode-etikett)?

Opp

Leitz Icon for iPhone: Koble til Leitz Icon

Leitz Icon for iPhone: Tilpass Appen på din iPhone

Leitz Icon for iPad: Tilpasse Appen på din iPad

Leitz Icon for iPhone: Endre en mal

Leitz Icon for iPhone: Sett opp Wi-Fi utskrift

Leitz Icon for iPhone: Bruke Dropbox

Leitz Icon for iPad: Legge elementer inn i etiketten

Leitz Icon for iPad: Koble til eksisterende nettverk

Leitz Icon for iPad: Redigere en mal

Leitz Icon for iPad: Skriv ut en etikett fra mal

Leitz Icon for iPad: Skriv ut mange etiketter

Leitz Icon Kontrollpanel: Logg inn

Leitz Icon Kontrollpanel: Oppdatere Firmware (programvaren)

Leitz Icon Kontrollpanel: Se printer status (informasjon om skriveren)

Opp

Leitz Icon Kontrollpanel: Endre administrasjonsinnstillingene

Leitz Icon Kontrollpanel: Endre AirPrint Innstillinger

Leitz Icon Kontrollpanel: Se informasjon om etikettkassetten

Opp

Hvordan sette i en etikettkassett i Leitz Icon etikettskriver?

Hva skjer om du tar ut Leitz Icon etikettkassetten når strømmen er frakoblet?

Hvordan resirkulerer man Leitz Icon etikettkassetter?

Hvordan fjerner du papir/etiketter som har satt seg fast i Leitz Icon etikettskriveren?

Hvilke manuelle navigasjons muligheter har du på Leitz Icon maskinen?

Leitz Icon oversikt: Forklaring til de ulike typene av etiketter

Leitz Icon oversikt: Forklaring av de ulike elementene i en etikett/mal

Leitz Icon oversikt: Forklaring på etiketter og maler

Leitz Icon: Skriv ut uten trådløst nettverk (Soft AP-modus)

Leitz Icon: Tilbakestiller skriveren

Leitz Icon: Bruke Dropbox på tvers av enheter

Leitz Icon Batteri: Koble til og fra batteripakken (hvordan lade batteriet)