Leitz sine bærekraftsinitiativer

Leitz som en del av ACCO Brands er forpliktet til å fokusere på miljøet. Å jobbe på en effektiv måte er grunnlaget for all vår miljøtiltak. Å redusere avfall på alle områder, og holde prosessene enkle og korte, hjelper oss med å oppnå mange av våre mål.

Vi har samlet noen av initiativene våre fra våre fabrikker og distribusjonssentre på denne siden.

Å redusere miljøpåvirkningen

Å redusere miljøpåvirkningen

Vår LEAN-filosofi (minimere avfall), sammen med pålitelige og reviderte ISO-sertifiseringsordninger og grundige interne programmer/rutiner, for eksempel for helse, sikkerhet og forsyningskjedeovervåking, utgjør en solide basen for vårt arbeid for å bli mer bærekraftige. Dette er grunnlaget for at vi kan produsere og selge høykvalitets, produkter med lang levetid (livssyklus) og lavere miljøpåvirkning. I tillegg jobber vi med ulike produktsertifiseringsordninger for å gi forbrukere mer bærekraftige valg, som kan verifiseres/dokumenteres. Til slutt streber vi etter å sikre at vi kommuniserer til alle interessenter på en klar og transparent måte, spesielt når det gjelder temaer for bærekraftig utvikling.

Energispareprosjekt i vår fabrikk

Energispareprosjekt i vår fabrikk

I siste halvdel av 2019 erstattet vårt anlegg i Uelzen i Tyskland de tre eldre kompressorene i anlegget som brukes til ulike produksjons-, vedlikeholds- og lageroperasjoner. De nye kompressorene har oppdatert teknologi og inkluderer varmegjenvinningssystemer som gjør dem mye mer energieffektive. Fabrikken anslår at de nye kompressorene sparer omtrent 150 000 KWh per år i energi i forhold til de gamle kompressorene.

Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

Vi kjører en Lean-filosofi på tvers av selskapet, og en viktig del av dette er TPM eller Total Productive Maintenance – med mål om å oppnå «nesten perfekt produksjon». Målet her er ingen havarier, ingen små stopp eller sakte kjøring, ingen feil (mindre avfall) og selvfølgelig ingen ulykker.

Konstant overvåking og vedlikehold av maskinene før problemer oppstår og grundige kontroller av råvarer før de tas i bruk bidrar til å øke maskinens kjøretid, og dermed effektiviteten som alt fører til lavere energibruk og lavere karbonutslipp samt mindre avfall.

Teamene i alle fabrikkene jobber og forbedrer hele tiden dette som igjen fører til kontinuerlig forbedring av våre bærekraftsmål!

Redusert emballasje

Redusert emballasje

Visse opplysninger må alltid formidles når et produkt selges, og dette finnes vanligvis på emballasjen. Leitz permene selges uten eske, og i mange år var den nødvendige informasjonen tilgjengelig på et ark som var inne i permen. Dette var informasjon til forbrukerne om egenskapene og fordelene til selve produktet og informasjon om andre produkter i samme serie. I 2021 bestemte vi oss for at dette kunne gjøres bedre: Vi redesignet produktetiketten til å inkludere all nødvendig informasjon og flyttet all kommunikasjon til nettsidene våre, og sparte dermed nesten 220 tonn papir, tilsvarende over 5000 trær, hvert år!

Bærekraftsrapport

Bærekraftsrapport

For mer informasjon les gjeldende ACCO Brands EMEA Sustainability Report.

Vær oppmerksom på at alle tall og initiativer på denne siden er rapportert for hele ACCO Brands EMEA-organisasjonen og ikke bare for merkevaren Leitz.