WEDSTRIJDVOORWAARDEN LEITZ RECYCLE

Promotie is geldig van 01.01.2023 tot en met 31.12.2023. De promotie is beperkt tot één deelname per persoon of bedrijf ongeacht het aantal gekochte producten. Deelname is enkel geldig bij aankoop van twee Recycle producten tijdens de promotionele periode. Alle Leitz Recycle producten doen mee aan de promotie.

1 juli 2022 en begin januari 2024 verzamelen wij alle goedgekeurde aanmeldingen en zullen wij bomen aankopen voor het Amazone regenwoud via onderstaande organisatie.

Plant Trees in the Amazon Rainforest | One Tree Planted

Het aankoopbewijs moet de volgende informatie bevatten: het aangekochte product, je naam, bedrijfsnaam en adres. Het aankoopbewijs kan direct op de website worden opgeladen bij registratie of per e-mail (infonl@acco.com) of per post naar Acco Brands (ovv Leitz Recycle), Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX, Woerden verstuurd worden.

Je kunt een aankoopbewijs slechts één keer indienen. Hetzelfde aankoopbewijs kan niet worden gebruikt om aan meerdere promoties deel te nemen.

Acco Brands werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben. Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer. De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Acco Brands.

Acco Brands behoudt zich het recht voor om de promotie om welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken van tevoren iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.

De campagne is geldig voor inwoners van Nederland, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag.

De beslissing van Acco Brands over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd. Acco Brands behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Acco Brands website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.

Gegevensbescherming: Acco Brands zal de verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de administratie van de actie en voor geen enkel ander doel, tenzij wij uw toestemming hebben. Uw persoonlijke gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk en in overeenstemming met alle relevante wetten inzake gegevensbescherming in het desbetreffende land van deelname worden behandeld. Ga naar https://www.leitz.com/nl-nl/privacy-policy/ voor het privacybeleid van Acco Brands. U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen, of eventuele onnauwkeurigheden laten corrigeren, door een e-mail te sturen naar infonl@acco.com. Door deel te nemen aan deze promotie stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hier beschreven. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken.

Promotie door Acco Brands, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX, Woerden.