Leitz Duurzaamheid Realisaties & Doelen

Bij het opstellen van onze nieuwe duurzaamheidsvisie en -doelstellingen voor 2025 hebben wij uiteraard rekening gehouden met wat onze stakeholders denken dat de belangrijkste aspecten zijn voor de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen van ons bedrijf. Dit varieert van onze aandeelhouders, voor wie het heel duidelijk is dat werken aan beperking van de klimaatverandering en verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen een noodzaak is voor succes in de komende jaren, tot ons management, onze klanten en onze eindgebruikers. Uit alle informatie die we hebben en de feedback die we hebben ontvangen, konden we duidelijk drie kerngebieden afleiden waarop we ons moeten richten.

Onze kerndoelen voor duurzame ontwikkeling in 2025

Onze operationele milieu-impact verminderen

Onze operationele milieu-impact verminderen

Wij zullen ons elektriciteits- en brandstofverbruik en onze afvalproductie terugdringen en ons inzicht in onze indirecte emissies vergroten, met als langetermijndoel te komen tot netto nul-emissies.

  • Geen uitstoot van elektriciteit (scope 2) gebruikt in onze productie- en distributielocaties
  • 15% minder elektriciteitsverbruik
Vermindering van de milieueffecten van onze producten

Vermindering van de milieueffecten van onze producten

Wij streven naar een beter inzicht in de door onze producten en verpakkingen veroorzaakte emissies en willen die emissies zoveel mogelijk terugdringen als voorbereiding op een netto nul-emissie.

  • Een duurzamere keuze in elke belangrijke categorie waarin we actief zijn (een duurzamere keuze is een product met opmerkelijke verbeteringen ten opzichte van standaardproducten op punten die worden genoemd in de ACCO Brands productfilosofie)
  • Een minimum van 500 producten die minimaal 30% gerecycled plastic bevatten (van 50 vandaag)
Werkrelaties & Sociaal engagement

Werkrelaties & Sociaal engagement

Wij zijn een divers en toegewijde groep mensen waar iedereen werkt aan de verwezenlijking van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij streven naar een coöperatieve en principiële werkrelatie met al onze belanghebbenden.

  • Wij streven ernaar dat in 2025 25% van onze totale EMEA-managementgroep uit vrouwen bestaat (van 20%)
  • Wij zullen alle werknemers coachen en betrekken om ons te helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken

Onze prestaties tot nu toe

Onze CO2 voetafdruk verkleinen

Onze totale CO2-uitstoot per geproduceerde ton is opnieuw duidelijk gedaald ten opzichte van de resultaten van vóór de pandemie, 2019. Hieruit blijkt dat onze fabrieken steeds efficiënter blijven werken en dat de tot dusver uitgevoerde energiebesparingsprojecten effect sorteren. Daarnaast compenseren wij de CO2 uitstoot om onze CO2 voetafdruk verder te verkleinen.

Onze duurzame grondbeginselen

Onze duurzame grondbeginselen

Lean werken is de basis van al onze duurzaamheidsinspanningen. Het verminderen van afval op alle gebieden en het eenvoudig en kort houden van processen helpen bij veel van onze doelstellingen. Onze ISO 9001- en ISO 14001-certificeringen bieden het kader en de hulpmiddelen om dit te bereiken.

Alle cijfers en initiatieven op deze pagina hebben betrekking op de gehele ACCO Brands EMEA organisatie en niet alleen op het merk Leitz.