Wedstrijdvoorwaarden

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Deelnemers, die wij verdenken van fraude, zullen wij niet toestaan om mee te doen aan deze spaaractie. Alleen originele Leitz Style spaarkaarten met orginele Leitz Style punten worden geaccepteerd. Niet meer dan 3 spaarkaarten per bedrijf/ huishouden. In het geval dat de JWLZ Fashion Giftcard, buiten de schuld om van Esselte, niet geleverd kan worden, behoudt Esselte zich het recht voor om niet te leveren. Esselte is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van de JWLZ Fashion Giftcard. De cadeaus zullen niet in geld worden uitgekeerd. Alle deelnemers hebben akkoord gegeven op deze Algemene Voorwaarden. Esselte werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. De Leitz Style spaarkaarten moeten uiterlijk 31 maart 2014 bij ons binnen zijn. Inzendingen na deze datum worden niet meer gehonoreerd.

De ordners die meedoen in deze aktie:

10470001, 10470025, 10470037, 10470045, 10470095, 10105001, 10105015, 10105025, 10105035, 10105055, 10105085, 10105095, 10155001, 10155015, 10155025, 10155035, 10155055, 10155095, 10050001, 10050023, 10050036, 10050044, 10050064, 10505095, 10805035, 10805095