Naar boven

WEDSTRIJDVOORWAARDEN MONTBLANC WIN ACTIE 2017

 

 • Actie is geldig van 01.02.2017 tot en met 31.01.2018. De actie is beperkt tot één deelname per persoon of bedrijf ongeacht het aantal gekochte producten. Deelname is alleen geldig bij aankoop van een Leitz Style notitieboek, Leitz Complete notitieboek of een Leitz Executive notitieboek tijdens de promotionele periode.
 • Alleen correcte inzendingen waar Esselte het originele of een kopie van het aankoopbewijs heeft ontvangen, dingen mee naar één van de 4 Montblanc pennen t.w.v. € 350,-. Het aankoopbewijs moet de volgende informatie bevatten: het aangekochte product, je naam, bedrijfsnaam en adres. Het aankoopbewijs kan zowel per e-mail (infobe@esselte.com) als per post naar Esselte Business B.V.B.A. (ovv Montblanc win actie), Industriepark-Noord 29, 9100 Sint-Niklaas verstuurd worden.
 • Gedurende de actieperiode selecteert Esselte aan het einde van elk kwartaal een deelnemer die door een persoonlijk bericht op de hoogte wordt gesteld van het winnen van één van de gedefinieerde prijzen. De prijs wordt 28 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, opgestuurd naar de deelnemer. Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd ingestuurd, is ongeldig. Esselte is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van de prijs.
 • Esselte werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben. Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer. De actie is alleen geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de actie zonder voorafgaande toestemming van Esselte.
 • Esselte behoudt zich het recht voor om de actie om welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken van tevoren iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.
 • Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat de prijs, buiten de schuld om van Esselte, niet geleverd kan worden, behoudt Esselte zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk te leveren.
 • De campagne is geldig voor inwoners van België, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag. De beslissing van Esselte over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd.
 • Esselte behoudt zich het recht voor om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de actie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Esselte website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de actie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.
 • Door deelname aan deze actie, word je geacht deze algemene voorwaarden alsook alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren.
 • Publiciteit kan worden gegeven aan de deelnemers en de namen en foto’s van deelnemers mogen op de Esselte website en andere website(s) met betrekking tot de actie, worden gepubliceerd. Indien nodig zullen de deelnemers om hun samenwerking gevraagd worden.
 • Promotie door Esselte Business B.V.B.A., Industriepark-Noord 29, 9100 Sint-Niklaas. Deze promotie is onafhankelijk georganiseerd door Esselte met goedkeuring van Montblanc.