WEDSTRIJDVOORWAARDEN LEITZ ICON PROMOTIE 2015

Promotie is geldig van 01.09.2015 tot en met 31.12.2015. Deelname is enkel geldig bij aankoop van een Leitz Icon Label Printer, tijdens de promotionele periode, zoals gedefinieerd op de www.leitz.com/icon website.

Enkel inzendingen waar Esselte een kopie van of het originele aankoopbewijs heeft ontvangen dingen mee naar het winnen van één van de gedefinieerde prijzen; 1x Apple iPhone 6S 16GB, 1x Apple MacBook 12” of 1x Apple iPad Air 2 64GB. Het aankoopbewijs moet de volgende info bevatten: het aangekochte product, je naam, bedrijfsnaam en adres. Het aankoopbewijs kan zowel per email (infobe@esselte.com) of post (Esselte tav Leitz Icon promotie, Industriepark-Noord 29, 9100 Sint-Niklaas) verstuurd worden.

Na de actieperiode selecteert Esselte 3 personen welke door een persoonlijk bericht op de hoogte worden gesteld van het winnen van één van de gedefinieerde prijzen. De cadeaus worden 28 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, opgestuurd naar de bestemmeling. Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd ingestuurd, is ongeldig. Esselte is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van de cadeaus.

Esselte werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben. Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer. De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Esselte.

Esselte behoudt zich het recht voor om de promotie voor welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken ervoor iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.

Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat het cadeau, buiten de schuld om van Esselte, niet geleverd kan worden, behoudt Esselte zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk uit te leveren.

De campagne is geldig voor inwoners van België, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag. De beslissing van Esselte over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd.

Esselte behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Esselte website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.

Door deelname aan deze promotie, wordt je geacht deze algemene voorwaarden alsmede alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren.

Publiciteit kan worden gegeven aan de deelnemers en de namen en foto’s van deelnemers mogen op de Esselte website en andere website(s) met betrekking tot de promotie, worden gepubliceerd. Indien nodig zullen de deelnemers om hun samenwerking gevraagd worden.

Promotie door Esselte Business bvba, Industriepark-Noord 29, 9100 Sint-Niklaas. Deze promotie is onafhankelijk georganiseerd door Esselte Group. Apple Inc. is op geen enkele manier verbonden met deze promotionele campagne. “iPhone”, “iPad” en “MacBook” zijn handelsmerken van Apple Inc.