RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a "Mosolyogj! Minden rendben van. Leitz” c. nyílt körű, bármilyen természetes és jogi személy számára elérhető promóciójához.

1. A promóció szervezője az ESSELTE Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.).

2. A promóció időtartama: 2015. november 1. és 2016. március 31.

3. A promócióban részt vevő termékek: Bármely Magyarországon vásárolt Leitz WOW, Leitz Style, Leitz Complete vagy Leitz Icon termék, melyen (5, 10, 25 vagy 50 pontértékű) "SMILE” feliratú matrica szerepel. A promócióban részt vevő termékek listája letölthető a promóció weboldaláról.

4. Részvétel feltételei:

4.1.   Vásároljon valamely 3. pont alatti terméket ill. termékeket a magyarországi viszonteladói hálózatban!

4.2.   Regisztráljon a promóció honlapján (www.leitz.com/smile) a „Regisztráció” menüpont alatt. A honlapon történő regisztráció alkalmával adja meg e-mail címét, töltse ki az űrlapot. A regisztrációt követően a rendszer egy e-mail üzenetet küld a megadott email címre. Az e-mailben egy link található, amelyre kattintva 24 órán belül tudja megerősíteni regisztrációját. A regisztrációval egyidejűleg a felhasználó elfogadja a promóció szabályzatát. (Amennyiben korábban már regisztrált valamelyik Esselte/Leitz promócióra, nincsen szükség újabb regisztrációra.)

4.3.   Mindegyik promóciós terméken egy matrica található eltávolítható védőréteggel. Hajtsa fel a védőréteget és töltse fel a védőréteg alatt található kódot a promóció honlapján létrehozott személyes fiókon keresztül az alábbi módon: jelentkezzen be a promóció honlapjára (www.leitz.com/smile) a regisztráció alkalmával megadott e-mail címmel és jelszóval! Töltse fel a „Kódregisztráció” menüpont alatt található űrlap mezőibe a kódokat és adja meg az ellenőrző kódot! A rendszer minden kód feltöltése után jóváírja a matricán szereplő pontszámot. Rossz kód feltöltése esetén 0,1 pont kerül jóváírásra.

4.4 150, 300 vagy 1000 pont elérése esetén váltsa be pontjait a promóció weboldalán létrehozott személyes fiókon keresztül, az „Ajándékok rendelése” menüpont alatt legkésőbb 2016. március 31-ig!

 A vásárlást igazoló számlát, blokkot minden esetben kérjük megőrizni, mert az ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizhetjük.

5. Résztvevők: A promócióban részt vehet bármely természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és nem esik a következőkben meghatározottak körébe. A promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. üzemeltetésében részt vevő vállalkozások, ezek alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b.), azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységeiben a promócióban résztvevő termékek kaphatóak, továbbá a promóció lebonyolítását végző Ügynökség vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai.

6. Nyereményosztályok:

6.1.   150 pont – Leitz Complete USB autós adapter vagy Leitz WOW elektromos tűzőgép

6.2.   300 pont – Leitz Complete konferencia mappa vagy Leitz Complete USB akkumulátor 12000mAh

6.3.   1000 pont – Leitz Complete 4-görgős utazótáska vagy Sennheiser Momentum fejhallgató

 A három ajándékosztály egy-egy ajándéka akkor választható, ha a végfelhasználó a promóció ideje alatt elérte a szükséges pontmennyiséget. A képen látható tárgyak illusztrációk, de a tényleges ajándéktárgyakról készült képek. A szervező fenntartja a jogot, hogy az illusztráción látható tárgytól eltérő megjelenésű (színű, stb) de azonos értékű ajándéktárgyat biztosítson beszállítói készlethiány esetében.

 7. Kizárás: Az Esselte Kft. azonnal kizárja azon játékosokat, amelyek jelen szabály tartalmi feltételeinek bármely okból nem felelnek meg, így azok a játékban nem vesznek részt. A kizárt pályázatok helyett pótnyertes nem húzható.

 8. Adófizetés és egyéb költségek: A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 9. Nyeremények átváltása: Az ajándékok készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül nem veszi át, úgy az arra érvényes jogosultság 2016. május 1-e után elvész.

10. Nyeremények átvétele: A játék feltételeinek mindenben megfelelő nyerteseknek, a weboldalon történő pontbeváltás után 60 napon belül postai küldeményként elküldjük a kiválasztott ajándékot. A postai tértivevényes kézbesítést két alkalommal kíséreljük meg. Amennyiben a két küldési próba után is ellehetetlenül az átvétel, az ajándék átvételére csak személyesen, vagy megbízott útján van lehetőség a Szervező fenti telephelyén 2016. május 1-ig. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A jutalmazott tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi bármely reklámpromóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

11. Tájékoztató: Az akcióban részt vevők személyes adataik közlésével hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Szervező adataikat piackutatási és tájékoztatás céljából felhasználhassa az akciót követően. Ez csak abban az esetben valósul meg, ha a weblapon történő regisztációkor a résztvevő ezt kifejezetten kéri és ebbe beleegyezik. A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a játékban történő részvételnek.

 A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a promóció szabályait módosítsa.