RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a "Tökéletes teljesítményért” c. nyílt körű, bármilyen természetes és jogi személy számára elérhető akciójához.

 1. A fogyasztói promóció szervezője az ESSELTE Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.).

 2. A promóció időtartama: 2013. november 1. és 2014. március 31.

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a Hűségprogram szabályait módosítsa, illetve a promóció működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. 

3. A promóció leírása: Az a pályázó, aki a promóció ideje alatt a  magyarországi viszonteladói hálózatban Leitz promóciós terméket vásárol, promóciós játékban vehet részt. A promóciós termékeken matrica található eltávolítható védőréteggel. A vásárlás után a védőréteg felhajtásával egy kód lesz olvasható, amit a vásárlót azonosító adatokkal történő regisztrációt követően a www.leitz.com/performance honlapon kell beregisztrálni.

A promócióban történő részvétel a RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT valamennyi pontjának elfogadását is jelenti! 

4. A promócióban résztvevő termékek: Bármely, Magyarországon vásárolt Leitz termék, melyen (5, 10, 25 vagy 50 pontértékű) "PERFECT PERFORMANCE” feliratú matrica szerepel.

5. Részvétel feltételei:

                i.5, 10, 25 vagy 50 pontértékű "PERFECT PERFORMANCE” feliratú matricával ellátott Leitz termékek vásárlása a promóció ideje alatt

              ii.Regisztráció a promóció weboldalán: www.leitz.com/performance

             iii.A matricákon található kódok feltöltése a promóció weboldalán létrehozott személyes fiókba

            iv.Megfelelő pontszám elérését követően a pontszámok beváltása a kiválasztott ajándékra a promóció weboldalán létrehozott személyes fiókon keresztül, legkésőbb 2014. március 31-ig

Kérjük, hogy az esetleges reklamációk könnyebb ügyintézése érdekében tartsa meg a vásárlást igazoló bizonylatokat.

6. Résztvevők: A promócióban részt vehet bármely természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik  és  nem esik a következőkben meghatározottak körébe. A promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. üzemeltetésében részt vevő vállalkozások, ezek alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b.), azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységeiben a promócióban résztvevő termékek kaphatóak, továbbá a promóció lebonyolítását végző Ügynökség vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai.

7. Nyereményosztályok:

                i.150 pont – LEITZ Complete forgatható táblagép állvány vagy LEITZ Complete iPad méretű jegyzetfüzet

              ii.300 pont – LEITZ mini hangszóró vagy PHILIPS Candlelight, 3db

             iii.900 pont – LEITZ Complete Professional Bluetooth sztereó hangszóró vagy PHILIPS Malet asztali lámpa.

A három ajándékosztály egy-egy ajándéka akkor választható, ha a végfelhasználó a promóció ideje alatt elérte a szükséges pontmennyiséget. A képen látható tárgyak illusztrációk, de a tényleges ajándéktárgyakról készült képek. A szervező fenntartja a jogot, hogy az illusztráción látható tárgytól eltérő megjelenésű (színű, stb) de azonos értékű ajándéktárgyat biztosítson beszállítói készlethiány esetében.

8. Kizárás: Az Esselte Kft. azonnal kizárja azon játékosokat, amelyek jelen szabály tartalmi feltételeinek bármely okból nem felelnek meg, így azok a játékban nem vesznek részt. A kizárt pályázatok helyett pótnyertes nem húzható.

9. Adófizetés és egyéb költségek: A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

10. Nyeremények átváltása: Az ajándékok készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül nem veszi át, úgy az arra érvényes jogosultság 2014. május 1-e után elvész.

11. Nyeremények átvétele: A játék feltételeinek mindenben megfelelő nyerteseknek, a weboldalon történő pontbeváltás után 30 napon belül postai küldeményként elküldjük a kiválasztott ajándékot. A postai tértivevényes kézbesítést két alkalommal kíséreljük meg. Amennyiben a két küldési próba után is ellehetetlenül az átvétel, az ajándék átvételére csak személyesen, vagy megbízott útján van lehetőség a Szervező fenti telephelyén 2014. május 1-ig. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A jutalmazott tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi bármely reklámpromóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

12. Tájékoztató: Az akcióban résztvevők személyes adataik közlésével hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Szervező adataikat piackutatási és tájékoztatás céljából felhasználhassa az akciót követően. Ez csak abban az esetben valósul meg, ha a weblapon történő regisztációkor a résztvevő ezt kifejezetten kéri és ebbe beleegyezik. A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a játékban történő részvételnek.