LEITZ. A JÖVŐ LEGENDÁI” ELNEVEZÉSŰ PONTGYŰJTŐ PROMÓCIÓS JÁTÉK ÉS AJÁNDÉKSOROLÁS

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

 1.   A „LEITZ. A JÖVŐ LEGENDÁI” elnevezésű pontgyűjtő promóciós játék (továbbiakban: Promóciós játék”) és ajándéksorsolásos játék (továbbiakban: „Ajándéksorsolásos játék”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2.     A Promóciós játék és az Ajándéksorsolásos játék 2016. november 1. napján 00 óra 00 perctől 2017.március 31. napján 23 óra 59 percig tart.

3.     Résztvevők:

 A Promóciós játékban és az Ajándéksorsolásos játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promóciós játékban és az Ajándéksorsolásos játékban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamaint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promóciós játékkal / Ajándéksorsolásos játékkal érintett termékek kaphatók.

4.    A Promóciós játékban és a Ajándéksorsolásos játékban való részvétel feltételei:

4.1.    A Promóciós játékban/ Ajándéksorsolásos játékban az vehet részt, aki:

 • az 5, 10 vagy 25 pontos „Legends” promóciós matricával (továbbiakban: a „Matrica”) ellátott Leitz termékekből („Termék”, a promóciós termékek listáját és pontszámait az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
 • a http://www.leitz.com/hu-HU/Promotions/legends/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe és mobiltelefonszáma megadásával regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), és – a megfelelő mező bejelölésével – elfogadja a jelen játékszabályban („Játékszabály”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul a személyes adatainak a jelen Játékszabályban foglaltak szerinti kezeléséhez, és létrehozza Személyes fiókját, valamint
 • a Weboldalon található promóciós microsite-ra feltölti a Matricáról leolvasott egyéni kódot.

4.2.  Minden Résztvevő köteles a Promóciós játék / Ajándéksorsolásos játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a Matricát.

4.3  Minden Résztvevő köteles a Promóciós játék / Ajándéksorsolásos játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra / Nyereményre való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.    A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promóciós játékból / Ajándéksorsolásos játékból.

4.4.   Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

 

5.       A Promóciós játék bemutatása:

5.1   A pontgyűjtés menete: A Résztvevők a Matrica fedőrétegén feltüntetett pontokat („Pontok”) szerezhetik meg úgy, hogy a Regisztrációt követően a Weboldalon létrehozott Személyes fiókjukba a Kódfeltöltés (pontgyűjtés) menüpont kiválasztásával feltöltik a Matrica fedőrétege alatt található egyéni kódot. Helytelen kód feltöltése esetén minden esetben 0,1 pont kerül jóváírásra.

5.2.    150, illetve 300 Pont összegyűjtése esetén a Résztvevő választhat az alábbi ajándékosztályokból egy ajándékot („Ajándék”):

 

150 pont összegyűjtése esetén:

a)        Leitz Click&Store A3 méretű tárolódoboz fehér, rózsaszín, kék vagy zöld színben (cikkszám: 6045….)

b)       Leitz Complete dupla USB hálózati töltő (cikkszám: 62170001)

300 pont összegyűjtése esetén:

a)        Leitz WOW mini bluetooth hangszóró fehér, rózsaszín, kék vagy zöld színben (cikkszám: 635810..)

b)       Leitz Complete bankkártya méretű akkumulátor lightning kábellel (cikkszám: 65260095)

5.3.   A pontok beváltása: Ha a Résztvevő Játékszabály 2. pontjában meghatározott időtartam alatt eléri az 5.2 pontban meghatározott pontmennyiség valamelyikét, a Pontokat ajándékokra válthatja be úgy, hogy a „Pontok beváltása” menüpontban megrendeli az általa kiválasztott Ajándékot.

5.4.    A Pontok ill. az Ajándék másra át nem ruházhatók, és készpénzre sem válthatók.

5.5.    Az Ajándékot a Szervező az Ajándék megrendelése során megadott címre kézbesíti. Amennyiben kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2017. május 1-ig munkaidőben.

 

6.    Az Ajándéksorsolásos játék bemutatása és menete:

 

6.1.  A Résztvevők a Játékszabályzat 4.1. pontjában meghatározott Regisztrációt követően a Matricák fedőrétege alatt található egyéni kódok feltöltésével Kódfeltöltés (ajándéksorsolás) menüpont vehetnek részt az Ajándéksorsolásos játékon. A Promóciós játékban történő részvétel nem előfeltétele az Ajándéksorsolásos játékban történő részvételnek.

6.2.      A Szervező a Ajándéksorsolásos játék keretében kódot feltöltők között 3db Blaupunkt Mikro HIFI rendszert (MS 12 BT) sorsol ki („Nyeremény”).

 

6.3. Az ajándéksorsolások időpontjai:

 • 2016. december 15. 14 óra (1. sorsolás)
 • 2017. február 1. 14 óra (2. sorsolás)
 • 2017. április 3. 14 óra (3. sorsolás)

6.4. Az ajándéksorsolásokon az alábbi időintervallumokban feltöltött kódok kerülnek kisorsolásra:

 • 1. ajándéksorsoláson: a 2016. november 1. 00 óra 00 perc és 2016. december 14. 23 óra 59 perc között feltöltött kódok.
 • 2. ajándéksorsoláson: a 2016. december 15. 00 óra 00 perc és 2017. január 31. 23 óra 59 perc között feltöltött kódok.
 • 3. ajándéksorsoláson: a 2017. február 1. 00 óra 00 perc és 2017. március 31. 23 óra 59 perc között feltöltött kódok.

6.5.  A sorsolásra közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén kézi sorsolással kerül sor. A sorsolás a Résztvevők részére nyilvános.

6.6.    A sorsoláskor 2 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak nyertessé, amennyiben az eredeti nyertes a 6.8 pontban foglaltak miatt a nyereményjátékból kizárásra kerül.

6.7.   A Résztvevők az ajándéksorsolásos játékban való részvételük során a Weboldalra tetszőleges számú kódot tölthetnek fel, de egy nyertes legfeljebb egy (1) darab Nyereményre lehet jogosult. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

6.8.    A Nyeremények nyerteseit a Szervező a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertességről. a Regisztráció során megadott e-mail címén („Értesítés”). A nyertes Játékos ezután köteles:

 • az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítés kézhezvételét, valamint pontosan megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi szállítási cím).
 • gondoskodni arról, hogy a Szervező 7 naptári napon belül postai úton kézhez vegye a nyertes kódot tartalmazó Matricát, a Szervező vonatkozó értesítését követően .

Amennyiben a Nyertes az Értesítés kézhezvételét 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, valamint amennyiben a Matrica a Szervező vonatkozó felhívásától számított 7 naptári napon belül nem érkezik meg a Szervezőhöz, úgy a nyertes a játékból kizárásra kerülhet, és a Nyeremény a tartaléknyertesnek kerül átadásra.

6.9.   Szervező a Nyereményt a Résztvevő az Értesítés visszaigazolásában megadott címére kézbesíti. Amennyiben kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, vagy ha a Matrica a 7 napos határidőn belül nem érkezik meg a Szervezőhöz, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező székhelyén 2017. május 1-ig munkaidőben.

6.10.  Szervező kizárja az Ajándéksorsolásos játékból azt a Résztvevőt, aki a játékban történő részvétele során valótlan személyes adatokat adott meg, azokat hiányosan vagy tévesen adta meg vagy ha a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. Adófizetés és egyéb költségek:

          A Résztvevőket az Ajándékokkal és Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék vagy Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 

8.       Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

8.1     A jelen Promóciós játékban/Ajándéksorsolásos játékban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

8.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1133 Budapest, Váci út 76. címen vagy az hu@esselte.com e-mail címen.

8.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóciós játékból/Ajándéksorsolásos játékból való kizáráshoz vezet, ha a Promóciós játék/Ajándéksorsolásos játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék/Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4. A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promóciós játékban / Ajándéksorsolásban történő részvételnek.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1.  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok/Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóciós játék/Ajándéksorsolásos játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promóciós játékból / Ajándéksorsolásos játékból.

9.5. Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóciós játék és Ajándéksorsolásos játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

Budapest, 2016. Október 1.

 

Esselte Kft.

Szervező

 

 

 

 1. számú MELLÉKLET

 

Cikkszám

Megnevezés

Pontszám

10050001

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, fehér

5

10050023

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, rózsaszín

5

10050036

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, kék

5

10050044

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, narancs

5

10050051

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, jégkék

5

10050062

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, lila

5

10050064

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 80mm, zöld

5

10060001

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, fehér

5

10060023

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, rózsaszín

5

10060036

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, kék

5

10060044

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, narancs

5

10060051

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, jégkék

5

10060062

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, lila

5

10060064

WOW lakkfényű 180° iratrendező, 52mm, zöld

5

11060023

180° Active WOW iratrendező, 82mm, rózsaszín

5

11060036

180° Active WOW iratrendező, 82mm, kék

5

11060044

180° Active WOW iratrendező, 82mm, narancs

5

11060051

180° Active WOW iratrendező, 82mm, jégkék

5

11060062

180° Active WOW iratrendező, 82mm, lila

5

11060064

180° Active WOW iratrendező, 82mm, zöld

5

11070023

180° Active WOW iratrendező, 65mm, rózsaszín

5

11070036

180° Active WOW iratrendező, 65mm, kék

5

11070044

180° Active WOW iratrendező, 65mm, narancs

5

11070051

180° Active WOW iratrendező, 65mm, jégkék

5

11070062

180° Active WOW iratrendező, 65mm, lila

5

11070064

180° Active WOW iratrendező, 65mm, zöld

5

11080004

180° Active STYLE iratrendező, 82mm, kristályfehér

5

11080028

180° Active STYLE iratrendező, 82mm, gránátvörös

5

11080053

180° Active STYLE iratrendező, 82mm, olajfazöld

5

11080069

180° Active STYLE iratrendező, 82mm, titánkék

5

11080094

180° Active STYLE iratrendező, 82mm, szaténfekete

5

11090004

180° Active STYLE iratrendező, 65mm, kristályfehér

5

11090028

180° Active STYLE iratrendező, 65mm, gránátvörös

5

11090053

180° Active STYLE iratrendező, 65mm, olajfazöld

5

11090069

180° Active STYLE iratrendező, 65mm, titánkék

5

11090094

180° Active STYLE iratrendező, 65mm, szaténfekete

5

39560004

STYLE JUMBO műanyag gumis mappa, kristályfehér

5

39560028

STYLE JUMBO műanyag gumis mappa, gránátvörös

5

39560053

STYLE JUMBO műanyag gumis mappa, olajfazöld

5

39560069

STYLE JUMBO műanyag gumis mappa, titánkék

5

39560094

STYLE JUMBO műanyag gumis mappa, szaténfekete

5

39570004

STYLE harmonika irattartó, kristályfehér

5

39570028

STYLE harmonika irattartó, gránátvörös

5

39570053

STYLE harmonika irattartó, olajfazöld

5

39570069

STYLE harmonika irattartó, titánkék

5

39570094

STYLE harmonika irattartó, szaténfekete

5

39580004

STYLE iratvédő mappa, 20 tasakos, kristályfehér

5

39580028

STYLE iratvédő mappa, 20 tasakos, gránátvörös

5

39580053

STYLE iratvédő mappa, 20 tasakos, olajfazöld

5

39580069

STYLE iratvédő mappa, 20 tasakos, titánkék

5

39580094

STYLE iratvédő mappa, 20 tasakos, szaténfekete

5

39590004

STYLE iratvédő mappa, 40 tasakos, kristályfehér

5

39590028

STYLE iratvédő mappa, 40 tasakos, gránátvörös

5

39590053

STYLE iratvédő mappa, 40 tasakos, olajfazöld

5

39590069

STYLE iratvédő mappa, 40 tasakos, titánkék

5

39590094

STYLE iratvédő mappa, 40 tasakos, szaténfekete

5

39710023

WOW felírótábla, rózsaszín

5

39710036

WOW felírótábla, kék

5

39710044

WOW felírótábla, narancs

5

39710051

WOW felírótábla, jégkék

5

39710062

WOW felírótábla, lila

5

39710064

WOW felírótábla, zöld

5

39770004

STYLE műanyag gumis mappa, kristályfehér

5

39770028

STYLE műanyag gumis mappa, gránátvörös

5

39770053

STYLE műanyag gumis mappa, olajfazöld

5

39770069

STYLE műanyag gumis mappa, titánkék

5

39770094

STYLE műanyag gumis mappa, szaténfekete

5

39950004

STYLE előrendező, 6 részes, kristályfehér

5

39950028

STYLE előrendező, 6 részes, gránátvörös

5

39950053

STYLE előrendező, 6 részes, olajfazöld

5

39950069

STYLE előrendező, 6 részes, titánkék

5

39950094

STYLE előrendező, 6 részes, szaténfekete

5

39960004

STYLE előrendező, 12 részes, kristályfehér

5

39960028

STYLE előrendező, 12 részes, gránátvörös

5

39960053

STYLE előrendező, 12 részes, olajfazöld

5

39960069

STYLE előrendező, 12 részes, titánkék

5

39960094

STYLE előrendező, 12 részes, szaténfekete

5

40060000

COMPLETE Zip utazótasak XS, 2db

5

40070000

COMPLETE Zip utazótasak S , 2db

5

40080000

COMPLETE Zip utazótasak M, 2db

5

40090000

COMPLETE Zip utazótasak L, 2db

5

40100000

COMPLETE Zip utazótasak vegyes, 3db (XS, S, M)

5

40500099

WOW genotherm vegyes  (6db/cs)

5

41850023

WOW Colorclip, rózsaszín

5

41850036

WOW Colorclip, kék

5

41850044

WOW Colorclip, narancs

5

41850051

WOW Colorclip, jégkék

5

41850062

WOW Colorclip, lila

5

41850064

WOW Colorclip, zöld

5

41990023

WOW fedeles felírótábla, rózsaszín

5

41990036

WOW fedeles felírótábla, kék

5

41990044

WOW fedeles felírótábla, narancs

5

41990051

WOW fedeles felírótábla, jégkék

5

41990062

WOW fedeles felírótábla, lila

5

41990064

WOW fedeles felírótábla, zöld

5

42400023

Active WOW gyűrűskönyv, 30mm, softclick, rózsaszín

5

42400036

Active WOW gyűrűskönyv, 30mm, softclick, kék

5

42400044

Active WOW gyűrűskönyv, 30mm, softclick, narancs

5

42400051

Active WOW gyűrűskönyv, 30mm, softclick, jégkék

5

42400062

Active WOW gyűrűskönyv, 30mm, softclick, lila

5

42400064

Active WOW gyűrűskönyv, 30mm, softclick, zöld

5

42410001

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, fehér

5

42410023

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, rózsaszín

5

42410036

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, kék

5

42410044

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, narancs

5

42410051

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, jégkék

5

42410062

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, lila

5

42410064

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 2 gyűrű, zöld

5

42420001

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, fehér

5

42420023

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, rózsaszín

5

42420036

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, kék

5

42420044

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, narancs

5

42420051

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, jégkék

5

42420062

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, lila

5

42420064

WOW lakkfényű gyűrűskönyv, 4 gyűrű, zöld

5

42450004

Active STYLE gyűrűskönyv, 30mm, softclick, kristályfehér

5

42450028

Active STYLE gyűrűskönyv, 30mm, softclick, gránátvörös

5

42450053

Active STYLE gyűrűskönyv, 30mm, softclick, olajfazöld

5

42450069

Active STYLE gyűrűskönyv, 30mm, softclick, titánkék

5

42450094

Active STYLE gyűrűskönyv, 30mm, softclick, szaténfekete

5

44500000

Executive Active spirálfüzet PP, A5, kockás

10

44510000

Executive Active spirálfüzet PP, A5, vonalas

10

44560000

Executive spirálfüzet PP, A5, kockás

10

44570000

Executive spirálfüzet PP, A5, vonalas

10

44580015

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, sárga

10

44580025

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, piros

10

44580035

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, kék

10

44580055

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, zöld

10

44580085

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, szürke

10

44590015

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, sárga

10

44590025

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, piros

10

44590035

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, kék

10

44590055

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, zöld

10

44590085

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, szürke

10

44610000

Executive spirálfüzet PP, A4, kockás

10

44620000

Executive spirálfüzet PP, A4, vonalas

10

44630000

Executive Active spirálfüzet PP, A4, kockás

10

44640000

Executive Active spirálfüzet PP, A4, vonalas

10

44650000

Executive rendszerező spirálfüzet PP, A4, kockás

10

44660000

Executive rendszerező spirálfüzet PP, A4, vonalas

10

44670000

Executive Project spirálfüzet PP, A4, kockás

10

44680000

Executive Project spirálfüzet PP, A4, vonalas

10

44690099

WOW tasakos irattartó, vegyes (6db/cs)

5

44710001

COMPLETE jegyzetfüzet A4, kockás, fehér

10

44710025

COMPLETE jegyzetfüzet A4, kockás, piros

10

44710095

COMPLETE jegyzetfüzet A4, kockás, fekete

10

44720001

COMPLETE jegyzetfüzet A4, vonalas, fehér

10

44720025

COMPLETE jegyzetfüzet A4, vonalas, piros

10

44720095

COMPLETE jegyzetfüzet A4, vonalas, fekete

10

44730001

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, kockás, fehér

10

44730095

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, kockás, fekete

10

44740001

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, vonalas, fehér

10

44740095

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, vonalas, fekete

10

44770001

COMPLETE jegyzetfüzet A5, kockás, fehér

10

44770025

COMPLETE jegyzetfüzet A5, kockás, piros

10

44770095

COMPLETE jegyzetfüzet A5, kockás, fekete

10

44780001

COMPLETE jegyzetfüzet A5, vonalas, fehér

10

44780025

COMPLETE jegyzetfüzet A5, vonalas, piros

10

44780095

COMPLETE jegyzetfüzet A5, vonalas, fekete

10

44790001

COMPLETE jegyzetfüzet A6, kockás, fehér

10

44790025

COMPLETE jegyzetfüzet A6, kockás, piros

10

44790095

COMPLETE jegyzetfüzet A6, kockás, fekete

10

44800001

COMPLETE jegyzetfüzet A6, vonalas, fehér

10

44800025

COMPLETE jegyzetfüzet A6, vonalas, piros

10

44800095

COMPLETE jegyzetfüzet A6, vonalas, fekete

10

44850004

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, kristályfehér

10

44850028

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, gránátvörös

10

44850053

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, olajfazöld

10

44850069

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, titánkék

10

44850094

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, szaténfekete

10

44860004

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, kristályfehér

10

44860028

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, gránátvörös

10

44860053

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, olajfazöld

10

44860069

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, titánkék

10

44860094

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, szaténfekete

10

44870004

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, kristályfehér

10

44870028

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, gránátvörös

10

44870053

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, olajfazöld

10

44870069

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, titánkék

10

44870094

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, szaténfekete

10

44880004

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, kristályfehér

10

44880028

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, gránátvörös

10

44880053

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, olajfazöld

10

44880069

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, titánkék

10

44880094

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, szaténfekete

10

44890004

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, kristályfehér

10

44890028

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, gránátvörös

10

44890053

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, olajfazöld

10

44890069

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, titánkék

10

44890094

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, szaténfekete

10

44910004

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, kristályfehér

10

44910028

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, gránátvörös

10

44910053

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, olajfazöld

10

44910069

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, titánkék

10

44910094

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, szaténfekete

10

44920004

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, kristályfehér

10

44920028

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, gránátvörös

10

44920053

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, olajfazöld

10

44920069

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, titánkék

10

44920094

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, szaténfekete

10

44930004

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, kristályfehér

10

44930028

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, gránátvörös

10

44930053

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, olajfazöld

10

44930069

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, titánkék

10

44930094

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, szaténfekete

10

44950015

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, sárga

10

44950025

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, piros

10

44950035

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, kék

10

44950055

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, zöld

10

44950085

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, szürke

10

44960015

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, sárga

10

44960025

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, piros

10

44960035

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, kék

10

44960055

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, zöld

10

44960085

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, szürke

10

44980015

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, sárga

10

44980025

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, piros

10

44980035

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, kék

10

44980055

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, zöld

10

44980085

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, szürke

10

44990015

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, sárga

10

44990025

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, piros

10

44990035

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, kék

10

44990055

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, zöld

10

44990085

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, szürke

10

45890023

WOW harmonika irattartó, PP, rózsaszín

5

45890036

WOW harmonika irattartó, PP, kék

5

45890044

WOW harmonika irattartó, PP, narancs

5

45890051

WOW harmonika irattartó, PP, jégkék

5

45890062

WOW harmonika irattartó, PP, lila

5

45890064

WOW harmonika irattartó, PP, zöld

5

45990023

WOW gumis mappa, PP, rózsaszín

5

45990036

WOW gumis mappa, PP, kék

5

45990044

WOW gumis mappa, PP, narancs

5

45990051

WOW gumis mappa, PP, jégkék

5

45990062

WOW gumis mappa, PP, lila

5

45990064

WOW gumis mappa, PP, zöld

5

46290023

WOW JUMBO gumis mappa, PP, rózsaszín

5

46290036

WOW JUMBO gumis mappa, PP, kék

5

46290044

WOW JUMBO gumis mappa, PP, narancs

5

46290051

WOW JUMBO gumis mappa, PP, jégkék

5

46290062

WOW JUMBO gumis mappa, PP, lila

5

46290064

WOW JUMBO gumis mappa, PP, zöld

5

46310023

WOW iratvédő mappa, 20 tasakos, rózsaszín

5

46310036

WOW iratvédő mappa, 20 tasakos, kék

5

46310044

WOW iratvédő mappa, 20 tasakos, narancs

5

46310051

WOW iratvédő mappa, 20 tasakos, jégkék

5

46310062

WOW iratvédő mappa, 20 tasakos, lila

5

46310064

WOW iratvédő mappa, 20 tasakos, zöld

5

46320023

WOW iratvédő mappa, 40 tasakos, rózsaszín

5

46320036

WOW iratvédő mappa, 40 tasakos, kék

5

46320044

WOW iratvédő mappa, 40 tasakos, narancs

5

46320051

WOW iratvédő mappa, 40 tasakos, jégkék

5

46320062

WOW iratvédő mappa, 40 tasakos, lila

5

46320064

WOW iratvédő mappa, 40 tasakos, zöld

5

46330023

WOW előrendező, 6 részes, rózsaszín

5

46330036

WOW előrendező, 6 részes, kék

5

46330044

WOW előrendező, 6 részes, narancs

5

46330051

WOW előrendező, 6 részes, jégkék

5

46330062

WOW előrendező, 6 részes, lila

5

46330064

WOW előrendező, 6 részes, zöld

5

46340023

WOW előrendező, 12 részes, rózsaszín

5

46340036

WOW előrendező, 12 részes, kék

5

46340044

WOW előrendező, 12 részes, narancs

5

46340051

WOW előrendező, 12 részes, jégkék

5

46340062

WOW előrendező, 12 részes, lila

5

46340064

WOW előrendező, 12 részes, zöld

5

46360023

WOW konferencia mappa, rózsaszín

5

46360036

WOW konferencia mappa, kék

5

46360044

WOW konferencia mappa, narancs

5

46360051

WOW konferencia mappa, jégkék

5

46360062

WOW konferencia mappa, lila

5

46360064

WOW konferencia mappa, zöld

5

46370023

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, rózsaszín

5

46370036

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, kék

5

46370044

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, narancs

5

46370051

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, jégkék

5

46370062

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, lila

5

46370064

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, zöld

5

46380023

WOW spirálfüzet, A4, kockás, rózsaszín

5

46380036

WOW spirálfüzet, A4, kockás, kék

5

46380044

WOW spirálfüzet, A4, kockás, narancs

5

46380051

WOW spirálfüzet, A4, kockás, jégkék

5

46380062

WOW spirálfüzet, A4, kockás, lila

5

46380064

WOW spirálfüzet, A4, kockás, zöld

5

46390023

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, rózsaszín

5

46390036

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, kék

5

46390044

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, narancs

5

46390051

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, jégkék

5

46390062

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, lila

5

46390064

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, zöld

5

46410023

WOW spirálfüzet, A5, kockás, rózsaszín

5

46410036

WOW spirálfüzet, A5, kockás, kék

5

46410044

WOW spirálfüzet, A5, kockás, narancs

5

46410051

WOW spirálfüzet, A5, kockás, jégkék

5

46410062

WOW spirálfüzet, A5, kockás, lila

5

46410064

WOW spirálfüzet, A5, kockás, zöld

5

46420023

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, rózsaszín

5

46420036

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, kék

5

46420044

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, narancs

5

46420051

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, jégkék

5

46420062

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, lila

5

46420064

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, zöld

5

46430023

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, rózsaszín

5

46430036

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, kék

5

46430044

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, narancs

5

46430051

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, jégkék

5

46430062

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, lila

5

46430064

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, zöld

5

46440023

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, rózsaszín

5

46440036

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, kék

5

46440044

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, narancs

5

46440051

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, jégkék

5

46440062

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, lila

5

46440064

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, zöld

5

46450023

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, rózsaszín

5

46450036

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, kék

5

46450044

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, narancs

5

46450051

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, jégkék

5

46450062

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, lila

5

46450064

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, zöld

5

46470015

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, sárga

10

46470025

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, piros

10

46470035

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, kék

10

46470055

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, zöld

10

46470085

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, szürke

10

46480015

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, sárga

10

46480025

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, piros

10

46480035

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, kék

10

46480055

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, zöld

10

46480085

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, szürke

10

47070099

WOW lefűzhető tasak, vegyes (6db/cs)

5

50060004

STYLE lyukasztó NeXXt, 30 lap, kristályfehér

10

50060028

STYLE lyukasztó NeXXt, 30 lap, gránátvörös

10

50060053

STYLE lyukasztó NeXXt, 30 lap, olajfazöld

10

50060069

STYLE lyukasztó NeXXt, 30 lap, titánkék

10

50060094

STYLE lyukasztó NeXXt, 30 lap, szaténfekete

10

50081001

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, fehér (dobozos)

10

50081023

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, rózsaszín (dobozos)

10

50081036

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, kék (dobozos)

10

50081044

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, narancs (dobozos)

10

50081051

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, jégkék (dobozos)

10

50081062

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, lila (dobozos)

10

50081064

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, zöld (dobozos)

10

50082001

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, fehér

10

50082023

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, rózsaszín

10

50082036

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, kék

10

50082044

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, narancs

10

50082051

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, jégkék

10

50082062

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, lila

10

50082064

WOW metálfényű lyukasztó, 30 lap, zöld

10

50601001

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, fehér

5

50601023

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, rózsaszín

5

50601036

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, kék

5

50601044

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, narancs

5

50601051

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, jégkék

5

50601062

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, lila

5

50601064

WOW metálfényű mini lyukasztó, 10 lap, zöld

5

52131001

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/szürke

25

52131023

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/rózsaszín

25

52131036

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/kék

25

52131044

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/narancs

25

52131051

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/jégkék

25

52131062

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/lila

25

52131064

WOW CUBE fiókos irattároló, 4 fiók, fehér/zöld

25

52141001

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/szürke

25

52141023

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/rózsaszín

25

52141036

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/kék

25

52141044

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/narancs

25

52141051

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/jégkék

25

52141062

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/lila

25

52141064

WOW CUBE fiókos irattároló, 5 fiók, fehér/zöld

25

52150002

Rendszerező tálca Plus/WOW Cube fiókos irattárolókhoz

5

52263001

WOW metálfényű irattálca, fehér

5

52263023

WOW metálfényű irattálca, metálrózsaszín

5

52263036

WOW metálfényű irattálca, metálkék

5

52263044

WOW metálfényű irattálca, metálnarancs

5

52263051

WOW metálfényű irattálca, jégkék

5

52263062

WOW metálfényű irattálca, lila

5

52263064

WOW metálfényű irattálca, metálzöld

5

52520001

CUBE fiókos irattároló, 4 fiókos, fehér

25

52520095

CUBE fiókos irattároló, 4 fiókos, fekete

25

52530001

CUBE fiókos irattároló, 5 fiókos, fehér

25

52530095

CUBE fiókos irattároló, 5 fiókos, fekete

25

52540004

STYLE irattálca, kristályfehér

5

52540028

STYLE irattálca, gránátvörös

5

52540053

STYLE irattálca, olajfazöld

5

52540069

STYLE irattálca, titánkék

5

52540094

STYLE irattálca, szaténfekete

5

52550004

STYLE tolltartó, kristályfehér

5

52550028

STYLE tolltartó, gránátvörös

5

52550053

STYLE tolltartó, olajfazöld

5

52550069

STYLE tolltartó, titánkék

5

52550094

STYLE tolltartó, szaténfekete

5

52560004

STYLE irattálca, kristályfehér

10

52560028

STYLE irattálca, gránátvörös

10

52560053

STYLE irattálca, olajfazöld

10

52560069

STYLE irattálca, titánkék

10

52560094

STYLE irattálca, szaténfekete

10

52771001

WOW metálfényű iratpapucs, fehér

5

52771023

WOW metálfényű iratpapucs, rózsaszín

5

52771036

WOW metálfényű iratpapucs, kék

5

52771044

WOW metálfényű iratpapucs, narancs

5

52771051

WOW metálfényű iratpapucs, jégkék

5

52771062

WOW metálfényű iratpapucs, lila

5

52771064

WOW metálfényű iratpapucs, zöld

5

52781001

WOW metálfényű papírkosár, fehér

5

52781023

WOW metálfényű papírkosár, rózsaszín

5

52781036

WOW metálfényű papírkosár, kék

5

52781044

WOW metálfényű papírkosár, narancs

5

52781051

WOW metálfényű papírkosár, jégkék

5

52781062

WOW metálfényű papírkosár, lila

5

52781064

WOW metálfényű papírkosár, zöld

5

53192001

WOW Titán olló, 205mm, fehér

10

53192023

WOW Titán olló, 205mm, rózsaszín

10

53192036

WOW Titán olló, 205mm, kék

10

53192044

WOW Titán olló, 205mm, narancs

10

53192051

WOW Titán olló, 205mm, jégkék

10

53192062

WOW Titán olló, 205mm, lila

10

53192064

WOW Titán olló, 205mm, zöld

10

53611001

WOW kettős színhatású irattálca, fehér

10

53611023

WOW kettős színhatású irattálca, rózsaszín

10

53611036

WOW kettős színhatású irattálca, kék

10

53611064

WOW kettős színhatású irattálca, zöld

10

53621001

WOW kettős színhatású iratpapucs, fehér

25

53621023

WOW kettős színhatású iratpapucs, rózsaszín

25

53621036

WOW kettős színhatású iratpapucs, kék

25

53621064

WOW kettős színhatású iratpapucs, zöld

25

53631001

WOW kettős színhatású tolltartó, fehér

10

53631023

WOW kettős színhatású tolltartó, rózsaszín

10

53631036

WOW kettős színhatású tolltartó, kék

10

53631064

WOW kettős színhatású tolltartó, zöld

10

53641001

WOW ragasztószalag-adagoló, ragasztószalaggal, fehér

25

53641023

WOW ragasztószalag-adagoló, ragasztószalaggal, rózsaszín

25

53641036

WOW ragasztószalag-adagoló, ragasztószalaggal, kék

25

53641064

WOW ragasztószalag-adagoló, ragasztószalaggal, zöld

25

53651001

WOW rendszerező tálca és indukciós töltő, fehér

50

53651023

WOW rendszerező tálca és indukciós töltő, rózsaszín

50

53651036

WOW rendszerező tálca és indukciós töltő, kék

50

53651064

WOW rendszerező tálca és indukciós töltő, zöld

50

55021001

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, fehér (dobozos)

10

55021023

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, rózsaszín (dobozos)

10

55021036

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, kék (dobozos)

10

55021044

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, narancs (dobozos)

10

55021051

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, jégkék (dobozos)

10

55021062

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, lila (dobozos)

10

55021064

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, zöld (dobozos)

10

55022001

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, fehér

10

55022023

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, rózsaszín

10

55022036

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, kék

10

55022044

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, narancs

10

55022051

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, jégkék

10

55022062

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, lila

10

55022064

WOW metálfényű tűzőgép Nexxt, 30 lap, zöld

10

55281001

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, fehér

5

55281023

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, rózsaszín

5

55281036

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, kék

5

55281044

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, narancs

5

55281051

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, jégkék

5

55281062

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, lila

5

55281064

WOW metálfényű mini tűzőgép Nexxt, 10 lap, zöld

5

55612001

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, fehér

10

55612023

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, rózsaszín

10

55612036

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, kék

10

55612044

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, narancs

10

55612051

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, jégkék

10

55612062

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, lila

10

55612064

WOW Mini tűzőgép és lyukasztó szett, 10 lap, zöld

10

55620004

STYLE fém tűzőgép Nexxt, 30 lap, kristályfehér

10

55620028

STYLE fém tűzőgép Nexxt, 30 lap, gránátvörös

10

55620053

STYLE fém tűzőgép Nexxt, 30 lap, olajfazöld

10

55620069

STYLE fém tűzőgép Nexxt, 30 lap, titánkék

10

55620094

STYLE fém tűzőgép Nexxt, 30 lap, szaténfekete

10

55661023

WOW elemes elektromos tűzőgép, rózsaszín

25

55661036

WOW elemes elektromos tűzőgép, villágoskék

25

55661044

WOW elemes elektromos tűzőgép, narancs

25

55661051

WOW elemes elektromos tűzőgép, jégkék

25

55661062

WOW elemes elektromos tűzőgép, lila

25

55661064

WOW elemes elektromos tűzőgép, zöld

25

60160095

COMPLETE laptoptáska 15.6", fekete

25

60170095

COMPLETE laptophátizsák 15.6", fekete

25

60180095

COMPLETE Shopper laptoptáska 13.3", fekete

25

60190095

COMPLETE Messenger laptoptáska 15.6", fekete

25

60380095

COMPLETE táblagépválltáska 10", fekete

10

60390095

COMPLETE laptoptáska 13,3", fekete

25

60410001

CLICK&STORE CD-doboz, fehér,

5

60410023

CLICK&STORE CD-doboz, lakkfényű, rózsaszín

5

60410036

CLICK&STORE CD-doboz, lakkfényű, sötétkék

5

60410044

CLICK&STORE CD-doboz, lakkfényű, narancs

5

60410051

CLICK&STORE CD-doboz, lakkfényű, jégkék

5

60410062

CLICK&STORE CD-doboz, lakkfényű, lila

5

60410064

CLICK&STORE CD-doboz, lakkfényű, zöld

5

60410095

CLICK&STORE CD-doboz, fekete

5

60420001

CLICK&STORE DVD-doboz, fehér,

5

60420023

CLICK&STORE DVD-doboz, rózsaszín

5

60420036

CLICK&STORE DVD-doboz, kék

5

60420044

CLICK&STORE DVD-doboz, narancs

5

60420051

CLICK&STORE DVD-doboz, jégkék

5

60420062

CLICK&STORE DVD-doboz, lila

5

60420064

CLICK&STORE DVD-doboz, zöld

5

60420095

CLICK&STORE DVD-doboz, fekete

5

60430001

CLICK&STORE A5 méretű doboz, fehér

5

60430023

CLICK&STORE A5 méretű doboz, lakkfényű, rózsaszín

5

60430036

CLICK&STORE A5 méretű doboz, lakkfényű, kék

5

60430044

CLICK&STORE A5 méretű doboz, lakkfényű, narancs

5

60430051

CLICK&STORE A5 méretű doboz, jégkék

5

60430062

CLICK&STORE A5 méretű doboz, lila

5

60430064

CLICK&STORE A5 méretű doboz, lakkfényű, zöld

5

60430095

CLICK&STORE A5 méretű doboz, fekete

5

60440001

CLICK&STORE A4 méretű doboz, fehér

5

60440023

CLICK&STORE A4 méretű doboz, lakkfényű, rózsaszín

5

60440036

CLICK&STORE A4 méretű doboz, lakkfényű, kék

5

60440044

CLICK&STORE A4 méretű doboz, lakkfényű, narancs

5

60440051

CLICK&STORE A4 méretű doboz, jégkék

5

60440062

CLICK&STORE A4 méretű doboz, lila

5

60440064

CLICK&STORE A4 méretű doboz, lakkfényű, zöld

5

60440095

CLICK&STORE A4 méretű doboz, fekete

5

60450001

CLICK&STORE A3 méretű doboz, fehér

10

60450023

CLICK&STORE A3 méretű doboz, rózsaszín

10

60450036

CLICK&STORE A3 méretű doboz, kék

10

60450044

CLICK&STORE A3 méretű doboz, narancs

10

60450051

CLICK&STORE A3 méretű doboz, jégkék

10

60450062

CLICK&STORE A3 méretű doboz, lila

10

60450064

CLICK&STORE A3 méretű doboz, zöld

10

60450095

CLICK&STORE A3 méretű doboz, fekete

10

60460001

CLICK&STORE függőmappatartó-doboz, fehér

10

60460095

CLICK&STORE függőmappatartó-doboz, fekete

10

60470001

CLICK&STORE iratpapucs, fehér

5

60470023

CLICK&STORE iratpapucs, lakkfényű, rózsaszín

5

60470036

CLICK&STORE iratpapucs, lakkfényű, kék

5

60470044

CLICK&STORE iratpapucs, lakkfényű, narancs

5

60470051

CLICK&STORE iratpapucs, jégkék

5

60470062

CLICK&STORE iratpapucs, lila

5

60470064

CLICK&STORE iratpapucs, lakkfényű, zöld

5

60470095

CLICK&STORE iratpapucs, fekete

5

60480001

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, fehér

25

60480023

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, rózsaszín

25

60480036

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, kék

25

60480044

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, narancs

25

60480051

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, jégkék

25

60480062

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, lila

25

60480064

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, zöld

25

60480095

CLICK&STORE 3-fiókos irattároló, fekete

25

60490001

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, fehér

25

60490023

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, rózsaszín

25

60490036

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, kék

25

60490044

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, narancs

25

60490051

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, jégkék

25

60490062

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, lila

25

60490064

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, zöld

25

60490095

CLICK&STORE 4-fiókos irattároló, fekete

25

60570001

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, fehér

10

60570023

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, rózsaszín

10

60570036

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, kék

10

60570044

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, narancs

10

60570051

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, jégkék

10

60570062

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, lila

10

60570064

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, zöld

10

60570095

CLICK&STORE rendszerező doboz, S méret, fekete

10

60580001

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, fehér

10

60580023

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, rózsaszín

10

60580036

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, kék

10

60580044

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, narancs

10

60580051

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, jégkék

10

60580062

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, lila

10

60580064

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, zöld

10

60580095

CLICK&STORE rendszerező doboz, M méret, fekete

10

60590095

COMPLETE 2-görgős utazótáska, fekete

50

60760095

COMPLETE puha laptop védőtok 13.3"

25

62070004

STYLE 3-portos USB töltő, kristályfehér

25

62070028

STYLE 3-portos USB töltő, gránátvörös

25

62070053

STYLE 3-portos USB töltő, olajfazöld

25

62070069

STYLE 3-portos USB töltő, titánkék

25

62070094

STYLE 3-portos USB töltő, szaténfekete

25

62080004

STYLE Smart LED asztali lámpa, kristályfehér

50

62080028

STYLE Smart LED asztali lámpa, gránátvörös

50

62080053

STYLE Smart LED asztali lámpa, olajfazöld

50

62080069

STYLE Smart LED asztali lámpa, titánkék

50

62080094

STYLE Smart LED asztali lámpa, szaténfekete

50

62090001

COMPLETE Lightning-USB kábel, 30 cm

10

62090095

COMPLETE Lightning-USB kábel, 30 cm

10

62100095

COMPLETE kézipoggyász méretű görgős utazótáska, fekete

100

62120001

COMPLETE Lightning-USB kábel, 1 m

10

62120095

COMPLETE Lightning-USB kábel, 1 m

10

62130001

COMPLETE Lightning-USB kábel XL, 2 m

10

62130095

COMPLETE Lightning-USB kábel XL, 2 m

10

62150095

COMPLETE Lightning-USB spirálkábel, 1 m

10

62170001

COMPLETE Univerzális USB hálózati dupla adapter

25

62190001

COMPLETE USB hálózati adapter 4 USB csatlakozóval

25

62210095

COMPLETE Univerzális USB autós adapter

25

62220095

COMPLETE Univerzális USB autós dupla adapter

25

62240095

COMPLETE puha laptop védőtok 15.6"

25

62250095

COMPLETE táblagép konferencia mappa

25

62270095

COMPLETE 4-görgős utazótáska, fekete

50

62280001

COMPLETE táblagép állvány és töltő, fehér

10

62280095

COMPLETE táblagép állvány és töltő, fekete

10

62690001

COMPLETE iPad/Tablet PC állvány, fehér

10

62690095

COMPLETE iPad/Tablet PC állvány, fekete

10

62700001

COMPLETE forgatható iPad/Tablet PC állvány, fehér

10

62700095

COMPLETE forgatható iPad/Tablet PC állvány, fekete

10

62741023

COMPLETE WOW forgatható iPad/Tablet PC állvány, rózsaszín

10

62741036

COMPLETE WOW forgatható iPad/Tablet PC állvány, kék

10

62741044

COMPLETE WOW forgatható iPad/Tablet PC állvány, narancs

10

62741051

COMPLETE WOW forgatható iPad/Tablet PC állvány, jégkék

10

62741062

COMPLETE WOW forgatható iPad/Tablet PC állvány, lila

10

62741064

COMPLETE WOW forgatható iPad/Tablet PC állvány, zöld

10

62890001

COMPLETE univerzális asztali töltő, fehér

25

62890095

COMPLETE univerzális asztali töltő, fekete

25

62930095

COMPLETE puha táblagép védőtok 10", fekete

10

63070095

Complete USB fali töltő és akkumulátor, 3000mAh fekete

50

63090001

COMPLETE Mini DisplayPort-VGA adapter, fehér

25

63090095

COMPLETE Mini DisplayPort-VGA adapter, fekete

25

63100001

COMPLETE Mini DisplayPort-HDMI adapter, fehér

25

63100095

COMPLETE Mini DisplayPort-HDMI adapter, fekete

25

63580095

COMPLETE mini bluetooth hangszóró, fekete

25

63581001

WOW mini Bluetooth hangszóró, fehér

50

63581023

WOW mini Bluetooth hangszóró, rózsaszín

50

63581036

WOW mini Bluetooth hangszóró, kék

50

63581064

WOW mini Bluetooth hangszóró, zöld

50

64130001

COMPLETE hordozható USB töltő, fehér

25

64130095

COMPLETE hordozható USB töltő, fekete

25

64140001

COMPLETE 4-az-1-ben Stylus érintőképernyő ceruza, fehér

10

64140095

COMPLETE 4-az-1-ben Stylus érintőképernyő ceruza, fekete

10

64150084

COMPLETE 2-az-1-ben Stylus érintőképernyő ceruza, ezüst

10

64450001

COMPLETE duo töltő okostelefonok számára, fehér

25

64450095

COMPLETE duo töltő okostelefonok számára, fekete

25

64770001

COMPLETE Pro Presenter Stylus és bemutatóvezérlő, fehér

25

64770095

COMPLETE Pro Presenter Stylus és bemutatóvezérlő, fekete

25

65100084

STYLE okostelefon állvány

25

65110084

STYLE táblagép állvány

25

65120004

STYLE 2-portos USB töltőállomás, kristályfehér

25

65120028

STYLE 2-portos USB töltőállomás, gránátvörös

25

65120053

STYLE 2-portos USB töltőállomás, olajfazöld

25

65120069

STYLE 2-portos USB töltőállomás, titánkék

25

65120094

STYLE 2-portos USB töltőállomás, szaténfekete

25

65190095

COMPLETE Bluetooth konferencia hangszóró, fekete

50

65260095

COMPLETE bankkártya méretű iPhone akkumulátor

25

65270001

COMPLETE USB akkumulátor 6000mAh

25

65280001

COMPLETE USB akkumulátor 12000mAh

25

70010000

ICON intelligens Wi-Fi címkenyomtató

50

70020000

ICON akkumulátor csomag

25

70030001

ICON címketekercs, folyamatos, 88mm ,öntapadós papír (22m)

5

70040001

ICON címketekercs, folyamatos, 61mm, öntapadós papír (22m)

5

70050001

ICON címketekercs, folyamatos, 57mm, nem öntapadós papír (22m)

5

70060001

ICON címketekercs, folyamatos, 50mm, öntapadós papír (22m)

5

70070001

ICON címketekercs, folyamatos, 39mm, öntapadós papír (22m)

5

70080001

ICON címketekercs, folyamatos, 32mm, nem öntapadós papír (22m)

5

70090001

ICON címketekercs, folyamatos, 25mm, öntapadós papír (22m)

5

70100001

ICON címketekercs, folyamatos, 19mm, öntapadós papír (22m)

5

70110001

ICON címketekercs, folyamatos, 12mm, öntapadós papír (22m)

5

70120001

ICON címketekercs, stancolt, 36x88mm, öntapadós papír (600db)

5

70130001

ICON címketekercs, stancolt, 59x102mm, öntapadós papír (225db)

5

70150001

ICON címketekercs, folyamatos, 12mm, műanyag öntapadós, fehér (10m)

5

70150015

ICON címketekercs, folyamatos, 12mm, műanyag öntapadós, sárga (10m)

5

70150025

ICON címketekercs, folyamatos, 12mm, műanyag öntapadós, piros (10m)

5

70160001

ICON címketekercs, folyamatos, 88mm, műanyag öntapadós, fehér (10m)

5

70160015

ICON címketekercs, folyamatos, 88mm, műanyag öntapadós, sárga (10m)

5

70160025

ICON címketekercs, folyamatos, 88mm, műanyag öntapadós, piros (10m)

5

70170001

ICON címketekercs, stancolt, 28x88mm, öntapadós papír (690db)

5

70180001

ICON címketekercs, stancolt, 50x88mm, öntapadós papír (435db)

5

70190001

ICON címketekercs, folyamatos, 91mm, nem öntapadós papír (22m)

5

72510084

iLAM Office A4 laminálógép, ezüst

50

72530084

iLAM Office A3 laminálógép, ezüst

50

73680023

iLAM Home Office A4 laminálógép, rózsaszín

50

73680036

iLAM Home Office A4 laminálógép, kék

50

73680064

iLAM Home Office A4 laminálógép, zöld

50

73680089

iLAM Home Office A4 laminálógép, szürke

50

74400089

iLAM Home Office A3 laminálógép, szürke

50

74730000

iLAM touch A3 turbo laminálógép

50

74740000

iLAM touch A3 laminálógép

50

74750000

iLAM touch A4 turbo laminálógép

50

74780000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A4, 80 mikron, 100db/cs

10

74800000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A4, 100 mikron, 100db/cs

10

74810000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A4, 125 mikron, 100 db/cs

10

74830000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A4, 175 mikron, 100db/cs

10

74840000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A4, 250 mikron, 100db/cs

10

74850000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A3, 80 mikron A3, 100db/cs

10

74870000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A3, 100 mikron A3, 100db/cs

10

74880000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A3, 125 mikron A3, 100db/cs

10

74900000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A3, 175 mikron A3, 100db/cs

10

74910000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A3, 250 mikron A3, 25db/cs

5

74920000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A5, 80 mikron A5, 100db/cs

5

74930000

STANDARD meleglamináló-fólia UDT, A5, 125 mikron A5, 100db/cs

5