Ugrás az oldal tetejére

  

Részvételi Szabályzat

 

1.       A Leitz Cosy “Tedd környezeted otthonosabbá" promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

 2.       A Promóció 2021. április 1. napján 00 óra 00 perctől 2021.június 30. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

 3.       Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

 4.       A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.    A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább nettó 8.000 Ft,-, értékben promóciós Leitz Cosy terméket („Termék”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
    • https://www.leitz.com/cosypromocio weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2     Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.    A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

4.4.    Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

4.5.    Szervező kizárólag azokat a számlákat, szállítóleveleket tekinti érvényesnek, melyekkel a Résztvevő más Leitz promócióra még nem regisztrált.

 

5. Ajándék

5.1    A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők az alábbi ajándékokat igényelhetik (a továbbiakban „Ajándék”):

- nettó 8.000Ft értékű vásárlás esetén: Leitz Cosy jegyzetfüzet

- nettó 15.000Ft értékű vásárlás esetén: Leitz Cosy termosz

5.2     Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Terméket vásárol. Minden Ajándékigényhez új Regisztráció szükséges. Egy Résztvevő maximálisan 3 db ajándékot igényelhet a promóciós időszak alatt. 

5.3.    Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4.    Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2021. április 10. és 2021. július 31. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2021. augusztus 31-ig munkaidőben.

 

6.   Adófizetés és egyéb költségek: a Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 

7  Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. Címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.    Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.    Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

Budapest, 2021.04.01.

1sz.melléklet

Promóciós terméklista

Cikkszám Megnevezés
10380019 COSY Active polifoam iratrendező, széles, meleg sárga
10380061 COSY Active polifoam iratrendező, széles, nyugodt kék
10380089 COSY Active polifoam iratrendező, széles, bársony szürke
10390019 COSY Active polifoam iratrendező, keskeny, meleg sárga
10390061 COSY Active polifoam iratrendező, keskeny, nyugodt kék
10390089 COSY Active polifoam iratrendező, keskeny, bársony szürke
10610019 COSY Soft touch karton 180° iratrendező, széles, meleg sárga
10610061 COSY Soft touch karton 180° iratrendező, széles, nyugodt kék
10610089 COSY Soft touch karton 180° iratrendező, széles, bársony szürke
10620019 COSY Soft touch karton 180° iratrendező, keskeny, meleg sárga
10620061 COSY Soft touch karton 180° iratrendező, keskeny, nyugodt kék
10620089 COSY Soft touch karton 180° iratrendező, keskeny, bársony szürke
46680019 COSY Privacy jumbo genotherm - lefűzhető tasak, A4, PP, meleg sárga (3db)
46680061 COSY Privacy jumbo genotherm - lefűzhető tasak, A4, PP, nyugodt kék (3db)
46680089 COSY Privacy jumbo genotherm - lefűzhető tasak, A4, PP,  bársony szürke (3db)
47080019 COSY Privacy genotherm, A4, PP, meleg sárga (3db)
47080061 COSY Privacy genotherm, A4, PP, nyugodt kék (3db)
47080089 COSY Privacy genotherm, A4, PP,  bársony szürke (3db)
47160019 COSY Privacy rendszerező genotherm, A4, PP, meleg sárga (3db)
47160061 COSY Privacy rendszerező genotherm, A4, PP, nyugodt kék (3db)
47160089 COSY Privacy rendszerező genotherm, A4, PP,  bársony szürke (3db)
30020019 COSY Soft touch karton gumis mappa, A4, meleg sárga
30020061 COSY Soft touch karton gumis mappa, A4, nyugodt kék
30020089 COSY Soft touch karton gumis mappa, A4, bársony szürke
46190019 COSY mobil gumis mappa extra tasakkal, PP, meleg sárga
46190061 COSY mobil gumis mappa extra tasakkal, PP, nyugodt kék
46190089 COSY mobil gumis mappa extra tasakkal, PP, bársony szürke
47090019 COSY Privacy 2-zsebes tasakos irattartó, A4, PP, meleg sárga (3db)
47090061 COSY Privacy 2-zsebes tasakos irattartó, A4, PP, nyugodt kék (3db)
47090089 COSY Privacy 2-zsebes tasakos irattartó, A4, PP, bársony szürke (3db)
46700019 COSY pólyás iratvédő mappa külön, PP, meleg sárga
46700061 COSY pólyás iratvédő mappa külön, PP, nyugodt kék
46700089 COSY pólyás iratvédő mappa külön, PP,  bársony szürke
52630019 COSY MyBox tárolódoboz fedővel, kicsi, meleg sárga
52630061 COSY MyBox tárolódoboz fedővel, kicsi, nyugodt kék
52630089 COSY MyBox tárolódoboz fedővel, kicsi, bársony szürke
52640019 COSY MyBox tárolódoboz, meleg sárga
52640061 COSY MyBox tárolódoboz, nyugodt kék
52640089 COSY MyBox tárolódoboz, bársony szürke
52650019 COSY MyBox rendszerező tálca, keskeny, meleg sárga
52650061 COSY MyBox rendszerező tálca, keskeny, nyugodt kék
52650089 COSY MyBox rendszerező tálca, keskeny, bársony szürke
52660019 COSY MyBox rendszerező tálca fogantyúval, kicsi,  meleg sárga
52660061 COSY MyBox rendszerező tálca fogantyúval, kicsi, nyugodt kék
52660089 COSY MyBox rendszerező tálca fogantyúval, kicsi, bársony szürke
61250019 COSY mobil rendszerező doboz, meleg sárga
61250061 COSY mobil rendszerező doboz, nyugodt kék
61250089 COSY mobil rendszerező doboz, bársony szürke
44540019 COSY Soft touch jegyzetfüzet (A5), meleg sárga, kockás
44540061 COSY Soft touch jegyzetfüzet (A5), nyugodt kék, kockás
44540089 COSY Soft touch jegyzetfüzet (A5), bársony szürke, kockás
44810019 COSY Soft touch jegyzetfüzet (A5), meleg sárga, vonalas
44810061 COSY Soft touch jegyzetfüzet (A5), nyugodt kék, vonalas
44810089 COSY Soft touch jegyzetfüzet (A5), bársony szürke, vonalas
44820019 COSY Soft touch jegyzetfüzet (B5), meleg sárga, kockás 
44820061 COSY Soft touch jegyzetfüzet (B5), nyugodt kék, kockás
44820089 COSY Soft touch jegyzetfüzet (B5), bársony szürke, kockás 
44830019 COSY Soft touch jegyzetfüzet (B5), meleg sárga, vonalas
44830061 COSY Soft touch jegyzetfüzet (B5), nyugodt kék, vonalas
44830089 COSY Soft touch jegyzetfüzet (B5), bársony szürke, vonalas 
44840019 COSY Soft touch spirálfüzet (B5), meleg sárga, kockás
44840061 COSY Soft touch spirálfüzet (B5), nyugodt kék, kockás
44840089 COSY Soft touch spirálfüzet (B5), bársony szürke, kockás
45270019 COSY Soft touch spirálfüzet (B5), meleg sárga, vonalas
45270061 COSY Soft touch spirálfüzet (B5), nyugodt kék, vonalas
45270089 COSY Soft touch spirálfüzet (B5), bársony szürke, vonalas
52590019 COSY irattálca rendszerező tálcával, meleg sárga
52590061 COSY irattálca rendszerező tálcával, nyugodt kék
52590089 COSY irattálca rendszerező tálcával, bársony szürke
53580019 COSY irattálca, meleg sárga
53580061 COSY irattálca, nyugodt kék
53580089 COSY irattálca, bársony szürke
53570019 COSY fiókos irattároló, meleg sárga
53570061 COSY fiókos irattároló, nyugodt kék
53570089 COSY fiókos irattároló, bársony szürke
53290019 COSY tolltartó, meleg sárga
53290061 COSY tolltartó, nyugodt kék
53290089 COSY tolltartó, bársony szürke
53670019 COSY ragasztószalag-adagoló, meleg sárga
53670061 COSY ragasztószalag-adagoló, nyugodt kék
53670089 COSY ragasztószalag-adagoló, bársony szürke
54040019 COSY szappan- és fertőtlenítő folyadék adagoló, meleg sárga
54040061 COSY szappan- és fertőtlenítő folyadék adagoló, nyugodt kék
54040089 COSY szappan- és fertőtlenítő folyadék adagoló, bársony szürke
90170019 COSY falióra, meleg sárga
90170061 COSY falióra, nyugodt kék
90170089 COSY falióra, bársony szürke
90160019 COSY vizes palack, meleg sárga
90160061 COSY vizes palack, nyugodt kék
90160089 COSY vizes palack, bársony szürke
55670019 COSY tűzőgép, meleg sárga
55670061 COSY tűzőgép, nyugodt kék
55670089 COSY tűzőgép, bársony szürke
50040019 COSY lyukasztó, meleg sárga
50040061 COSY lyukasztó, nyugodt kék
50040089 COSY lyukasztó, bársony szürke
64790019 COSY vezetéknélküli Qi töltő, meleg sárga
64790061 COSY vezetéknélküli Qi töltő, nyugodt kék
64790089 COSY vezetéknélküli Qi töltő, bársony szürke
39470019 COSY asztali üvegtábla állvány, meleg sárga
39470061 COSY asztali üvegtábla állvány, nyugodt kék
39470089 COSY asztali üvegtábla állvány, bársony szürke
52690019 COSY asztali üvegtábla, meleg sárga
52690061 COSY asztali üvegtábla, nyugodt kék
52690089 COSY asztali üvegtábla, bársony szürke
70420019 COSY mágneses üvegtábla 60 x 40 cm, meleg sárga
70420061 COSY mágneses üvegtábla 60 x 40 cm, nyugodt kék
70420089 COSY mágneses üvegtábla 60 x 40 cm, bársony szürke
70430019 COSY mágneses üvegtábla 80 x 60 cm, meleg sárga
70430061 COSY mágneses üvegtábla 80 x 60 cm, nyugodt kék
70430089 COSY mágneses üvegtábla 80 x 60 cm, bársony szürke
70440019 COSY mágneses üvegtábla 45 x 45 cm, meleg sárga
70440061 COSY mágneses üvegtábla 45 x 45 cm, nyugodt kék
70440089 COSY mágneses üvegtábla 45 x 45 cm, bársony szürke