Ugrás az oldal tetejére

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT az "Intelligens címkenyomtatás, intelligens ajánlat” c. nyílt körű, bármilyen természetes és jogi személy számára elérhető promóciójához.

1. A promóció szervezője az ESSELTE Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.).

2. A promóció időtartama: 2016. április 1. és 2016. június 30.

 A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a promóció szabályait módosítsa.

3A promócióban részt vevő termék: Bármely a promóció ideje alatt Magyarországon vásárolt Leitz ICON intelligens Wi-Fi címkenyomtató (cikkszám:70010000)

4. Részvétel feltételei:

4.1. Vásároljon Leitz ICON címkenyomtatót a magyarországi viszonteladói hálózatban!

4.2. Regisztrálja készülékét a promóció honlapján (http://www.leitz.com/hu-HU/Design-kollekciok/Leitz-Icon/Product-Registration/). A honlapon történő regisztráció alkalmával adja meg e-mail címét, töltse ki az űrlapot. A regisztrációt követően a rendszer egy e-mail üzenetet küld a megadott email címre. A regisztrációval egyidejűleg a felhasználó elfogadja a promóció szabályzatát.

4.3.   Küldje el a vásárlást igazoló bizonylatot e-mailben a hu@esselte.com címre legkésőbb 2016. július 10-ig!

5. Résztvevők: A promócióban részt vehet bármely 18 évet betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és nem esik a következőkben meghatározottak körébe. A promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. üzemeltetésében részt vevő vállalkozások, ezek alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b.), azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységeiben a promócióban résztvevő termékek kaphatóak, továbbá a promóció lebonyolítását végző Ügynökség vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai.

6. Ajándék: Leitz Complete külső akkumulátor, 6000mAh (cikkszám: 65270001)

A szervező fenntartja a jogot, hogy az illusztráción látható tárgytól eltérő megjelenésű (színű, stb) de azonos értékű ajándéktárgyat biztosítson készlethiány esetében.

7. Kizárás: Az Esselte Kft. azonnal kizárja azon résztvevőket, amelyek jelen szabály tartalmi feltételeinek bármely okból nem felelnek meg, így azok a játékban nem vesznek részt.

8. Adófizetés és egyéb költségek: A résztvevőket az ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. ajándék átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

9. Ajándék átváltása: Az ajándékok készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók. Amennyiben az ajándék átvételére jogosult résztvevő az ajándékot az erre fennálló határidőn belül nem veszi át, úgy az arra érvényes jogosultság 2016. augusztus1-e után elvész.

10. Ajándék átvétele: A promóció feltételeinek mindenben megfelelő résztvevőknek az ajándékot a vásárlási bizonylat küldését követő 60 napon belül postai küldeményként elküldjük. A postai tértivevényes kézbesítést két alkalommal kíséreljük meg. Amennyiben a két küldési próba után is ellehetetlenül az átvétel, az ajándék átvételére csak személyesen, vagy megbízott útján van lehetőség a Szervező fenti telephelyén 2016. augusztus 1-ig. A résztvevő köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy az ajándék átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a promócióban részt vevő személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a promócióban részt vevő személy cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).

11. Tájékoztató: Az akcióban részt vevők személyes adataik közlésével hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Szervező adataikat piackutatási és tájékoztatás céljából felhasználhassa az akciót követően. Ez csak abban az esetben valósul meg, ha a weblapon történő regisztációkor a résztvevő ezt kifejezetten kéri és ebbe beleegyezik. A hírlevelek küldésének elfogadása feltétele a promócióban történő részvételnek.