Leitzin kestävän kehityksen saavutukset ja tavoitteet

Valmistellessamme uutta kestävän kehityksen visiota ja tavoitteita vuodelle 2025 otimme luonnollisesti huomioon, mitä sidosryhmämme pitävät tärkeimpinä näkökohtina yrityksemme kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden kannalta. Tämä kattaa osakkeenomistajamme, joille on selvää, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja toimitusketjun vastuullisuus ovat tulevien vuosien edellytys menestykselle, johdolle, asiakkaille ja kuluttajille. Kun tarkastelemme kaikkia saamiamme tietoja ja saamiamme palautteita, pystyimme selvästi näkemään kolme keskeistä aluetta, joihin meidän on keskityttävä.

Kestävän kehityksen tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2025

Toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen

Toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen

Vähennämme sähkön ja polttoaineen käyttöä sekä jätteiden tuotantoa ja syvennämme tietämystämme epäsuorista päästöistä, ja pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt.

  • Valmistus- ja jakelutoimipaikoissamme käytetyn sähkön (scope 2) päästöt ovat nolla
  • 15 prosentin vähennys sähkönkulutuksessa
Tuotteidemme ympäristövaikutusten vähentäminen

Tuotteidemme ympäristövaikutusten vähentäminen

Olemme sitoutuneet ymmärtämään paremmin tuotteidemme ja pakkauksiemme aiheuttamia päästöjä ja vähentämään näitä päästöjä niin paljon kuin mahdollista valmistautuaksemme nollapäästöjen saavuttamiseen.

  • Kestävämpi valinta jokaisessa keskeisessä kategoriassa, jossa toimimme (Kestävämpi valinta on tuote, jossa on huomattavia parannuksia standardituotteisiin verrattuna ACCO Brandsin tuotefilosofiassa luetelluissa kohdissa)
  • Vähintään 500 tuotetta, jotka sisältävät vähintään 30% kierrätysmuovia (nykyisestä 50%:stä)
Työsuhteet ja sosiaalinen sitoutuminen

Työsuhteet ja sosiaalinen sitoutuminen

Olemme monipuolinen ja sitoutunut organasaatio, jossa kaikki työskentelevät kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseksi. Pyrimme yhteistyöhön ja periaatteelliseen työskentelyyn kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

  • Tavoitteenamme on, että EMEA-alueen johtoryhmästä 25% on naisia vuoteen 2025 mennessä (tällä hetkellä 20%)
  • Valmennamme ja otamme kaikki työntekijät mukaan auttamaan meitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteemme

Tähänastiset saavutuksemme

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Kokonaishiilidioksidipäästömme tuotettua tonnia kohti laskivat jälleen selvästi verrattuna pandemiaa edeltäviin tuloksiin vuonna 2019. Tämä osoittaa, että tehtaamme toimivat yhä tehokkaammin ja että tähän mennessä toteutetut energiansäästöhankkeet alkavat vaikuttaa. Lisäksi kompensoimme hiilidioksidipäästöjä pienentääksemme edelleen hiilijalanjälkeämme.

Kestävät säätiömme

Kestävät säätiömme

Lean-toiminta on kaikkien kestävyyspyrkimystemme perusta. Jätteen vähentäminen kaikilla aloilla ja prosessien pitäminen yksinkertaisina ja lyhyinä auttavat monissa tavoitteissamme. ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifiointimme tarjoavat puitteet ja välineet tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Huomaa, että kaikki tällä sivulla esitetyt luvut ja aloitteet on raportoitu koko ACCO Brands EMEA -organisaation eikä vain Leitz-brändin osalta.