Leitzin kestävän kehityksen aloitteet

Leitz on osa ACCO Brandsia ja on sitoutunut kestävään kehitykseen. Lean-toiminta on kaikkien kestävyyspyrkimystemme perusta. Jätteen vähentäminen kaikilla aloilla ja prosessien pitäminen yksinkertaisina ja lyhyinä auttavat monissa tavoitteissamme.

Keräsimme tälle sivulle muutamia meidän tehtaiden ja jakelukeskusten aloitteita.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Ympäristövaikutusten vähentäminen

LEAN-filosofiamme (jätteen minimointi) yhdessä luotettavien ja auditoitujen ISO-sertifiointijärjestelmien ja perusteellisten sisäisten ohjelmien kanssa, jotka koskevat esimerkiksi terveyttä & turvallisuutta ja toimitusketjun seurantaa, muodostavat kestävän toimintamme vankan perustan. Nämä ovat perusta, jonka pohjalta voimme valmistaa ja myydä korkealaatuisia ja pitkäikäisiä tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät. Lisäksi teemme yhteistyötä erilaisten tuotesertifiointijärjestelmien kanssa, jotta kuluttajat voisivat tehdä todennetusti kestävämpiä valintoja. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että kommunikoimme kaikille sidosryhmille selkeästi ja avoimesti erityisesti aiheista, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.

Energiansäästöprojekti tehtaallamme

Energiansäästöprojekti tehtaallamme

Vuoden 2019 loppupuolella Saksan Uelzenin laitoksessamme vaihdettiin kolme laitoksen vanhempaa kompressoria, joita käytetään erilaisissa tuotanto-, huolto- ja varastotoiminnoissa. Uusissa kompressoreissa on uusinta teknologiaa ja lämmön talteenottojärjestelmät, jotka tekevät niistä paljon energiatehokkaampia. Laitoksen arvion mukaan uudet kompressorit säästävät energiaa noin 150 000 KWh vuodessa verrattuna vanhoihin kompressoreihin.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Käytämme Lean-filosofiaa koko yhtiössämme, ja tärkeä osa sitä on TPM eli Total Productive Maintenance - jonka tavoitteena on saavuttaa "lähes täydellinen tuotanto". Tavoitteena on, että ei ole rikkoutumisia, lyhyitä pysähdyksiä tai hidasta toimintaa, ei vikoja (vähemmän jätettä) tai onnettomuuksia.

Koneiden jatkuva seuranta ja huolto ennen ongelmien ilmaantumista sekä raaka-aineiden perusteellinen tarkastus ennen niiden käyttöä auttavat lisäämään koneiden käyttöaikaa ja siten tehokkuutta, mikä johtaa energian käytön, hiilidioksidipäästöjen sekä jätteen vähenemiseen.

Kaikkien tehtaiden työryhmät työskentelevät jatkuvasti tämän parissa ja kehittävät sitä, mikä puolestaan johtaa kestävyystavoitteidemme jatkuvaan parantamiseen!

Vähemmän pakkausmateriaaleja

Vähemmän pakkausmateriaaleja

Kun tuotetta myydään, on aina tarjottava tiettyjä tietoja, jotka yleensä löytyvät pakkauksesta. Yksittäisiä kansioita myydään ilman laatikoita, ja monien vuosien ajan tarvittavat tiedot olivat saatavilla paperisella lisälehdellä, jossa kuluttajille kerrottiin usein myös muista tuotteista sekä kyseisten tuotteiden ominaisuuksista ja eduista. Vuonna 2021 päätimme, että tämä voitaisiin tehdä paremmin: suunnittelimme tuoteselosteen uudelleen niin, että se sisälsi kaikki tarvittavat tiedot, ja siirsimme kaiken viestinnän verkkosivuillemme, jolloin säästimme vuosittain lähes 220 tonnia paperia, mikä vastaa yli 5000 puuta!

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti

Lisätietoja saat ACCO Brands EMEA:n tämänhetkisestä kestävän kehityksen raportista.

Huomaa, että kaikki tällä sivulla esitetyt luvut ja aloitteet on raportoitu koko ACCO Brands EMEA -organisaation eikä vain Leitz-brändin osalta.