Τόπ

Τόσο ψηφιακός όσο και ο υπόλοιπος κόσμος σας

Σεμινάρια εκμάθησης. Ετικετοποίηση στο μέγιστο.

 Τόσο ψηφιακός όσο και ο υπόλοιπος κόσμος σας
Τόπ

Πως να εγκαταστήσετε το λογισμικό του ετικετογράφου Leitz Icon στο Apple Mac;

Leitz Icon for Mac: Setup Wi-Fi Printing

Leitz Icon for Mac: Designing a Continuous Label

Leitz Icon for Mac: Import your Dymo Address Book

Leitz Icon for PC: Setup Wi-Fi Printing

Leitz Icon for PC and Mac: Customizing the Software

Πώς να δημιουργήσετε μια ετικέτα με το Leitz Icon;

Πώς να δημιουργήσετε μια ετικέτα διεύθυνσης με το Leitz Icon;

Πώς να εκτυπώσετε πολλαπλές ετικέτες διευθύνσεων γρήγορα με το Leitz Icon;

Πώς να δημιουργήσετε μια ετικέτα από το μηδέν με το Leitz Icon (συμπεριλαμβανομένου ετικέτα barcode);

Τόπ

Leitz Icon for iPhone: Connecting your Leitz Icon

Leitz Icon for iPhone: Customizing the App

Leitz Icon for iPhone and iPad: Customizing the App

Leitz Icon for iPhone: Modifying a Template

Leitz Icon for iPhone: Setup Wi-Fi Printing

Leitz Icon for iPhone: Using Dropbox

Leitz Icon for iPad: Adding Objects to Your Label

Leitz Icon for iPad: Connecting to Existing Network

Leitz Icon for iPad: Editing a template

Leitz Icon for iPad: Print a Label from Template

Leitz Icon for iPad: Printing many Labels

Τόπ

Leitz Icon Control Panel: Change Admin Settings

Leitz Icon Control Panel: Change Airprint Settings

Leitz Icon Control Panel: Checking Cartridge Info

Leitz Icon Control Panel: Login

Leitz Icon Control Panel: Updating Firmware

Leitz Icon Control Panel: View Printer Status

Τόπ

Πώς φορτώνεται το αναλώσιμο στον ετικετογράφο Leitz Icon;

Τι θα συμβεί αν αφαιρέσετε το αναλώσιμο Leitz Icon όταν έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα;

Πώς ανακυκλώνουν το αναλώσιμο του Leitz Icon;

Πώς να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού στον ετικετογράφο Leitz Icon;

Ποια χειροκίνητα κουμπιά πλοήγησης είναι διαθέσιμα για τον ετικετογράφο σας;

Leitz Icon Overview: Explaining Label Types

Leitz Icon Overview: Explaining Objects

Leitz Icon Overview: Labels vs Templates

Leitz Icon: Print without wireless network (Soft AP mode)

Leitz Icon: Resetting the Printer

Leitz Icon: Using Dropbox across Devices

Leitz Icon Battery: Connecting Charging Disconnecting