Sådan håndterer du medarbejdere, der arbejder hjemmefra

12.04.2022

Sådan håndterer du medarbejdere, der arbejder hjemmefra

Som mange andre ting har COVID-19-pandemien forandret arbejdsstyrkens organisering for altid. At arbejde hjemmefra var naturligvis en ting, der fandtes længe før 2020. Men det blev i vid udstrækning betragtet som et frynsegode på arbejdspladsen, noget man lod folk gøre om fredagen som en lille opmuntring.

Før pandemien arbejdede ca. hver tredje person en del af tiden hjemmefra. Men da COVID-19 var på sit højeste, arbejdede næsten halvdelen af alle mennesker hjemmefra på fuld tid. Det beviste, at det, at arbejde hjemmefra var mere end en nyhed. For de sektorer af økonomien, der i vid udstrækning involverer skrivebords- og computerbaseret arbejde, blev det klart, at det var et godt alternativ til at lade folk rejse til et fælles arbejdssted for at arbejde i et fælles rum.

Når man tænker på fordelene ved at spare tid og omkostninger ved at pendle og på det faktum, at mange føler, at de er mere produktive, når de arbejder hjemmefra, er det ikke overraskende, at halvdelen af arbejdstagere ønsker at fortsætte med at arbejde hjemmefra på lang sigt.

COVID har således ændret den måde, hvorpå arbejdsstyrkerne er organiseret. I forlængelse heraf har det også ændret ledelsens opbygning. Vores modeller og teorier om ledelse og lederskab har altid været baseret på én vigtig forudsætning - at de mennesker, man leder, som minimum er fysisk til stede i den samme bygning.

Nu, hvor fjernarbejde har gjort det til skamme, er der meget at tage op til fornyet overvejelse. Hvordan ser tilsynet med fjernteams ud? Hvordan sikrer du dig, at folk arbejder, hvis du ikke fysisk kan se, om de sidder ved deres skrivebord? Hvordan opretholder du stærke kommunikationskanaler på tværs af teams, muliggør du effektivt samarbejde, fordeler opgaver og skaber en følelse af teamånd?

Måske er det mest grundlæggende, at vi må overveje, om skiftet til en kultur med fleksible arbejdssteder ændrer selve ledelsens og teamledelsens karakter. Hvordan ser denne "nye normale" ledelse så ud?

Her er nogle vigtige principper for bedste praksis for, hvordan man leder medarbejdere, som primært arbejder hjemmefra.

Hav en tankegang, der gør det muligt

Der findes mange forskellige ledelsesstile. Nogle mennesker er naturligt gode til at organisere. De kan lide at være omdrejningspunktet for alt, hvad der foregår, og de har en praktisk tilgang til ledelse, fordeler opgaver, beder om opdateringer i farten og hjælper til, hvor der er behov for det. Det fungerer godt i et kontormiljø, hvor du fysisk er en del af teamet og så at sige leder fra fronten.

Det er dog ikke så let at gennemføre med teams, som ikke sidder fysisk sammen. Det kræver løbende dialog, hvilket kan være distraherende, når den skal foregå i form af live chat eller taleopkald. Som leder af et team med medarbejdere, der arbejder hjemmefra er du pr. definition langt væk fra dine medarbejdere. I stedet for at kæmpe imod dette, bør du omfavne det og tilpasse din ledelsesstil i overensstemmelse hermed. Træd et skridt tilbage og prøv at se din rolle som en "katalysator", en person, der fokuserer på at hjælpe andre med at udføre deres arbejde. I stedet for at tage initiativet og føre an fra fronten, bør du tilpasse dig, så du tilbyder hjælp efter behov eller anmodning.

Stol på dit team

Mange ledere kæmper med det, der føles som et tab af praktisk kontrol, når de leder medarbejdere på afstand. Hvordan holder du styr på præstationerne? Hvor er ansvarligheden? Hvordan ved du, at folk gør det, de skal?

Igen, prøv ikke at kæmpe imod det. At arbejde hjemmefra kræver uundgåeligt, at lederne har større tillid til deres medarbejdere, fordi de ikke fysisk kan kigge dem over skulderen for at se, hvad de laver. Men mange mennesker reagerer meget positivt på at få den ekstra tillid. De ønsker ikke at blive mikrostyret, de nyder muligheden for at tage ansvar for deres eget arbejde og bevise deres værd. Giv dem muligheden, og du vil sandsynligvis blive positivt overrasket over resultaterne.

Sæt forventninger, men tilstræb konsensus

At have tillid til dine eksterne medarbejdere behøver ikke at betyde, at du giver dem fuldstændig frie tøjler. Som leder er du stadig ansvarlig for at sikre, at alle gør deres for at opnå de bedste resultater for virksomheden. Ansvarlighed er vigtig. Så sæt dine forventninger til præstation, output, adfærd osv. Gentag dem regelmæssigt, så alle er klar over dem. Stol derefter på, at dine teams lever op til disse forventninger.

Samtidig skal du så vidt muligt få input fra alle om den bedste måde at lede teamet på, og hvad de fælles forventninger bør være. Folk vil nemmere tage del i ting, hvis de føler, at de har ejerskab over dem.

Vær fleksibel

Der er en grund til, at arbejde hjemmefra også er kendt som fleksibelt arbejde. Det betyder ikke kun at skifte fleksibelt mellem kontoret og hjemmet (hvilket ikke engang gælder for fuldtidsansatte hjemmearbejdere). Det betyder også, at man skal være fleksibel med hensyn til f.eks. arbejdstider og arbejdsmønstre.

En af de store fordele ved fjernarbejde/fleksibelt arbejde er, at det giver medarbejderne større mulighed for at tilpasse deres arbejdsliv til andre aspekter af deres liv, f.eks. at følge børn i skole eller børnepasning. Da begge forældre i mange husstande arbejder på fuld tid, er dette et absolut must for mange mennesker...

Ja, du kan fastsætte dine forventninger til de tidspunkter, hvor folk skal arbejde, uanset om det er for at deltage i møder eller interagere med kunder. Men i stedet for at diktere faste arbejdsmønstre vil du finde det langt mere produktivt, hvis du stoler på, at dine medarbejdere, som arbejder hjemmefra, kan gøre det, de skal gøre, når de selv vælger, hvornår de skal gøre det.

Fokuser på at yde støtte på alle måder, du kan

For at slutte cirklen er det vigtigt at gøre det til din prioritet at hjælpe dine medarbejdere, som arbejder hjemmefra, på enhver måde, du kan. Først og fremmest skal du gøre dig selv tilgængelig og imødekommende. Sørg for, at alle i dit team ved, at de kan bede dig om hjælp, når de har brug for det. To ting, der virkelig hjælper på dette område, er at gøre det til et punkt at spørge, om der er noget, du kan gøre for at hjælpe regelmæssigt. Og så handler du hurtigt på alt, hvad de beder om.

Gør dig umage for at spørge, hvordan folk oplever det at arbejde hjemmefra, og om de har problemer med noget. Vær specifik med hensyn til, hvad du spørger om - er deres internetforbindelse i orden? Fungerer alle de cloud-apps, de bruger, korrekt? Hvordan er deres hjemmekontor indrettet? Er de komfortable, når de arbejder, har de brug for en ergonomisk indretning af deres arbejdsplads for at reducere smerter og overbelastninger? Har de det udstyr, de har brug for, har de nok lagerplads?

Det er alt sammen ting, som du som leder af et team, der ikke er på kontoret, kan forbedre. Du kan finde en tjekliste og endnu flere tips i vores startguide for nye medarbejdere. Jo mere behagelig og glad du kan gøre dine hjemmearbejdende medarbejdere, jo mere produktive vil de være. Ved at hjælpe dem, vil du vinde deres tillid og loyalitet, og sammen vil I opnå bedre resultater.

Relaterede produkter

Leitz Ergo Cosy sid-stå bordkonverter med udtrækbar bakke
Se produkt
Leitz Cosy skuffekabinet
Se produkt
Leitz Ergo Cosy justerbar laptop stand
Se produkt