Bør virksomheder overveje en kortere arbejdsuge?

24.02.2022

Bør virksomheder overveje en kortere arbejdsuge?

Idéen om en kortere arbejdsuge er blevet mere populær i den seneste tid, efter at den øgede brug af hybrid- og fjernarbejde har givet arbejdstagerne en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Både arbejdsgivere og arbejdstagere oplevede selv fordelene ved at arbejde på fleksible arbejdstider. Nogle mener, at virksomhederne bør indføre en kortere arbejdsuge for at fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv yderligere. Men hvordan ville det se ud i praksis?

Der er et par forskellige modeller for den kortere arbejdsuge, som virksomhederne kan overveje. De indebærer alle en reduktion af medarbejdernes arbejdstid - det betyder altså ikke, at folk vil arbejde deres sædvanlige 35-40 timers arbejdsuge på fire dage. I stedet kan det være, at hele virksomheden kun har åbent mandag til torsdag, eller det kan være, at enkeltpersoner arbejder fire forskellige dage på tværs af ugen, så virksomheden stadig har åbent mandag til fredag. Det kan være, at nogle mennesker tager et par eftermiddage fri eller arbejder kortere tid på fem dage. Uanset hvilken struktur der er tale om, vil der ikke være nogen lønnedgang for nogen af de ansatte.

Der er mange argumenter for og imod, at virksomheder arbejder med en kortere arbejdsuge, og de specifikke detaljer varierer afhængigt af den enkelte virksomhed og de ansatte. Vi undersøger disse påstande for at se, om virksomhederne bør overveje en kortere arbejdsuge.

Hvad er fordelene ved en kortere arbejdsuge?

Øget produktivitet

Forskning viser, at kortere arbejdstider faktisk kan øge produktiviteten. Med færre arbejdstimer vil folk have en tendens til at prioritere deres arbejdsbyrde bedre, arbejde mere fokuseret og begrænse eventuelle distraktioner. Møder afholdes normalt mere effektivt, og folk kan producere lige så meget, hvis ikke mere arbejde, end de ville gøre, når de arbejder længere tid. Da Microsoft eksperimenterede med en 4-dages arbejdsuge, fandt de ud af, at produktiviteten steg med 40%.

Længere arbejdstid er ikke nødvendigvis ensbetydende med større arbejdsydelse. Faktisk er mennesker, der er overbebyrdede, ofte langt mindre produktive end mennesker, der arbejder en gennemsnitlig eller kortere arbejdsuge. Ved at reducere arbejdstiden og sikre, at opgaverne er mere strømlinede, kan man hjælpe folk til at arbejde meget mere effektivt.

Bedre medarbejdersundhed og velvære

Når medarbejderne har en kortere arbejdsuge, er de ofte gladere og sundere. Med mere tid til at hvile, slappe af og tage sig af deres privatliv vil medarbejderne normalt komme på arbejde og være klar til at tage udfordringerne op og arbejde efter bedste evne. Det betyder også, at der vil være mindre fravær af helbredsmæssige årsager, da folk har masser af tid til at komme sig, hvis de bliver syge, og de vil også være mindre tilbøjelige til at lide af stress på arbejdet.

Belgien har for nylig givet arbejdstagerne mulighed for at anmode om at arbejde fire dage om ugen, så deres nuværende 38-timers uge kan blive reduceret. Den belgiske regering nævnte vigtigheden af balance mellem arbejdsliv og privatliv, som deres begrundelse bag ændringen. Man mener, at medarbejdere, der har en ekstra fridag, vil kunne tilbringe mere tid sammen med deres familie, og også beskytte deres egen fysiske og mentale sundhed.

En kortere arbejdsuge kan hjælpe medarbejderne med at undgå at lide af udbrændthed. Symptomerne på udbrændthed omfatter udmattelse, angst og nedsat produktivitet. Når folk har mere tid til at holde fri fra arbejdet, kan de undgå disse symptomer og sikre et sundt sind på arbejdspladsen.

Når folk har mindre tid på arbejde, har de også mere tid til at passe på deres fysiske helbred ved at motionere, eller få flere muligheder for at gå til sundhedstjek og aftaler. En sund krop resulterer ofte i et sundt sind, så det kan også bidrage til at skabe en glad og sund arbejdsstyrke.

Medarbejdere, der har masser af muligheder for at passe på deres fysiske og mentale velbefindende, vil normalt være meget mere engagerede i deres virksomhed, og virksomheder oplever ofte en højere fastholdelsesprocent samt øget produktivitet.

Mindre CO2-aftryk

En kortere arbejdsuge kan være en fordel for miljøet, medarbejderne og virksomheden. Hvis virksomhederne indfører fire-dagsmodellen, vil medarbejderne pendle en dag mindre om ugen, hvilket vil reducere deres CO2-aftryk betydeligt.

Ud over transport til kontoret vil der være miljømæssige fordele, ved kun at drive store kontorbygninger fire dage om ugen i stedet for fem, og der vil gå meget mindre energi til spilde. Dette vil også resultere i færre omkostninger for virksomheden generelt, da der bruges færre penge på energi- og vandregninger, når medarbejderne arbejder færre timer på kontoret.

Hvad er ulemperne ved en kortere arbejdsuge?

Kundetilfredshed

Hvis kunderne er vant til at have adgang til en virksomhed fem dage om ugen, kan en reduktion til fire dage skabe problemer, og i sidste ende føre til, at kunderne går andre steder hen. Dette kan bekæmpes ved at indføre en model, hvor medarbejderne arbejder færre timer over fem dage, eller er på forskellige fire-dages-skemaer over fem dage. På denne måde kan du altid sikre, at kunderne kan kontakte virksomheden på de dage, de forventer.

Alternativt kan du implementere teknologi til at hjælpe på de dage, hvor kontorpersonalet ikke arbejder f.eks. automatiserede chatbots, eller ved at stille vidensressourcer til rådighed for kunderne. Der er dog en omkostning forbundet med dette, som ikke er passende for alle virksomheder. Desuden vil nogle kunder altid foretrække at tale med en rigtig person frem for en AI, så brugen af teknologi kan stadig resultere i dårlig kundetilfredshed.

Det passer ikke til alle brancher

Der vil være mange brancher, hvor en kortere arbejdsuge ikke vil være hensigtsmæssig. Nogle virksomheder skal være tilgængelige døgnet rundt, eller endda fem til syv dage om ugen i stedet for fire. Hvis ansatte i disse brancher arbejdede kortere uger, kunne kunderne blive udsat for forsinkelser, og medarbejdere kunne opleve, at de ikke er i stand til at udføre deres arbejde ordentligt.

Dette kunne undgås ved at ansætte flere medarbejdere til at arbejde kortere uger på forskellige tidsplaner, så hele ugen stadig er dækket. Dette vil imidlertid medføre højere omkostninger for virksomheden, både i form af ansættelse og lønninger, og det kan også skabe forvirring, fordi medarbejderansvaret deles mellem forskellige personer fra den ene dag til den anden.

Det passer ikke til alle individer

Ud over at en kortere arbejdsuge ikke er egnet til nogle brancher, er den måske heller ikke egnet til visse personer og funktioner. Nogle mennesker foretrækker måske at arbejde over fem dage og kan måske producere et bedre arbejde, når de har mere tid til det. Nogle mennesker kan opleve, at de ikke er i stand til at udføre deres arbejde efter bedste evne inden for fire dage, eller at deres rolle ikke tillader det. Det kan så give uoverensstemmelser i teamet, hvis nogle medarbejdere kan arbejde fire dage om ugen, mens andre ikke kan.

Hvis medarbejderne bliver bedt om at arbejde fire dage om ugen eller på nedsat tid, kan de bare forsøge at arbejde det samme antal timer i en kortere periode. De risikerer så at blive ramt af udbrændthed på grund af for meget arbejde. Det vil ikke kun have en negativ indvirkning på deres mentale og fysiske helbred, men det vil også betyde, at de ikke kan udføre deres arbejde effektivt.

Sidste tanker om en kortere arbejdsuge

Selv om der utvivlsomt er fordele ved en kortere arbejdsuge, vil det være en stor forandring for enhver virksomhed, og den bør gribes an med omtanke. Virksomhederne bør tage sig tid til at overveje, hvilken indvirkning det vil have på deres virksomhed, og også kontakte medarbejderne for at få deres mening om at ændre arbejdsstrukturen.

I mellemtiden, for virksomheder, der ønsker at påtage sig deres arbejdsgiverpligt, kan tilbud om flextid og muligheder for hybridarbejde være en god måde at hjælpe medarbejderne med at bevare balancen mellem arbejdsliv, samt passe på deres mentale og fysiske velvære på arbejdspladsen.

Leitz har opfundet udtrykket WorkLeitzBalance, der betyder kunsten at balancere alle aspekter af et mangesidet arbejdsliv uden at gå på kompromis med design, kvalitet, pålidelighed eller bæredygtighed. Vores sortiment af kontorartikler er designet med dette koncept i tankerne, lige fra stilfulde og praktiske opbevarings- og arkiveringsbokse til organiseringsenheder til skrivebordet og ergonomiske produkter til at bevare medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen.

Læs vores artikler nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan arbejdsgivere kan tage sig af deres ansatte:

10 effektive måder til at sikre glæden ved fjernarbejde

Bør virksomheder lade medarbejdere bestemme deres egne arbejdstider?

Sådan holder du din virksomhed organiseret, når du fjernarbejder

Relaterede produkter

Leitz Ergo Cosy justerbar laptop stand
Se produkt