Leitz' bæredygtighedsresultater & målsætninger

Under udarbejdelsen af vores nye bæredygtighedsvision og mål for 2025 tog vi naturligvis hensyn til, hvad vores interessenter mener, er de vigtigste aspekter for vores virksomheds bæredygtighedsstrategi og mål. Dette spænder fra vores aktionærer, for hvem det er helt klart, at det er en nødvendighed for succes i de kommende år at arbejde for at mindske klimaforandringer og ansvarlighed i forsyningskæden, til vores ledelse, kunder og forbrugere. Når vi ser på alle de oplysninger, vi har, og den feedback, vi har modtaget, kan vi tydeligt se tre centrale fokusområder for os fremadrettet.

Vores centrale mål for bæredygtig udvikling for 2025

Reduktion af vores operationelle miljøpåvirkning

Reduktion af vores operationelle miljøpåvirkning

Vi vil reducere vores forbrug af elektricitet, brændstof og vores affaldsproduktion og få en dybere forståelse af vores indirekte emissioner med en langsigtet vision om at opnå net-zero-emissioner.

  • Ingen emissioner fra elektricitet (scope 2), der anvendes på vores produktions- og distributionssteder
  • 15 % reduktion i elforbruget
Reduktion af vores produkters miljøpåvirkning

Reduktion af vores produkters miljøpåvirkning

Vi har forpligtet os til at få bedre forståelse for de emissioner, der forårsages af vores produkter og emballage, og til at reducere disse emissioner så meget som muligt som forberedelse til at nå net-zero-emissioner.

  • Et mere bæredygtigt valg inden for alle vores nøglekategorier (et mere bæredygtigt valg er et produkt med bemærkelsesværdige forbedringer i forhold til standardprodukter på de punkter, der er anført i ACCO Brands produktfilosofi)
  • Mindst 500 produkter, der indeholder mindst 30% recirkuleret plast (fra 50 i dag)
Arbejdsrelationer & socialt engagement

Arbejdsrelationer & socialt engagement

Vi er en mangfoldig og engageret arbejdsstyrke, hvor alle arbejder for at nå vores bæredygtighedsmål. Vi tilstræber at have et samarbejdsvilligt og principielt samarbejde med alle vores interessenter.

  • Vi sigter mod, at 25% af vores samlede ledelsesgruppe i EMEA skal være kvinder i 2025 (fra 20%)
  • Vi vil coache og inddrage alle medarbejdere til at hjælpe os med at nå vores bæredygtighedsmål

Vores hidtidige resultater

Reduktion af vores CO2-aftryk

Vores samlede CO2-emissioner pr. produceret ton faldt igen klart sammenlignet med resultaterne fra før pandemien i 2019. Det viser, at vores fabrikker fortsat kører mere og mere effektivt, og at de energibesparende projekter, der hidtil er blevet gennemført, har effekt. Derudover kompenserer vi også for carbon-emissioner for yderligere at reducere vores CO2-aftryk.

Vores bæredygtige fundamenter

Vores bæredygtige fundamenter

At arbejde på en lean måde er grundlaget for alle vores bestræbelser på bæredygtighed. Reduktion af spild på alle områder og enkle og korte processer hjælper os med at nå mange af vores mål. Vores ISO 9001- og ISO 14001-certificeringer giver os rammerne og værktøjerne til at opnå dette.

Bemærk venligst, at alle tal og initiativer på denne side er rapporteret for hele ACCO Brands EMEA-organisationen og ikke kun for Leitz-brandet.