Leitz' bæredygtighedsinitiativer

Leitz er som en del af ACCO Brands engageret i bæredygtighed. At arbejde på en lean måde er grundlaget for alle vores bestræbelser på bæredygtighed. Reduktion af spild på alle områder og enkle og korte processer hjælper os med at nå mange af vores mål.

Vi har samlet nogle af vores initiativer fra vores fabrikker og distributionscentre på denne side.

Reduktion af vores miljøpåvirkning

Reduktion af vores miljøpåvirkning

Vores LEAN-filosofi (minimering af affald) udgør sammen med pålidelige og auditerede ISO-certificeringsordninger og grundige interne programmer, f.eks. for sundhed & sikkerhed og overvågning af forsyningskæden, det solide grundlag for vores bæredygtige arbejde. Dette er grundlaget for, at vi kan fremstille og sælge langtidsholdbare produkter af høj kvalitet med en lavere miljøbelastning. Derudover arbejder vi med forskellige produktcertificeringsordninger for at give forbrugerne verificerede, mere bæredygtige valgmuligheder. Endelig bestræber vi os på at sikre, at vi kommunikerer til alle interessenter på en klar og gennemsigtig måde, især med hensyn til emner om bæredygtig udvikling.

Energibesparende projekt på vores fabrik

Energibesparende projekt på vores fabrik

I sidste halvdel af 2019 udskiftede vores anlæg i Uelzen, Tyskland, tre ældre kompressorer på anlægget, som bruges til forskellige produktions-, vedligeholdelses- og lageraktiviteter. De nye kompressorer har opdaterede teknologier og omfatter varmegenvindingssystemer, som gør dem meget mere energieffektive. Virksomheden anslår, at de nye kompressorer sparer ca. 150.000 KWh om året i energi i forhold til de gamle kompressorer.

Forebyggende vedligeholdelse

Forebyggende vedligeholdelse

Vi anvender en Lean-filosofi i hele vores virksomhed, og en vigtig del af dette er TPM eller Total Productive Maintenance - med det formål at opnå "næsten perfekt produktion". Målet her er ingen nedbrud, ingen små stop eller langsom drift, ingen fejl (mindre spild) og naturligvis ingen ulykker.

Konstant overvågning og vedligeholdelse af maskinerne, før der opstår problemer, og grundig kontrol af råmaterialer, før de anvendes, er med til at øge maskinernes driftstid og dermed effektiviteten, hvilket alt sammen fører til lavere energiforbrug og lavere CO2-emissioner samt mindre affald.

Holdene på alle fabrikkerne arbejder konstant på at forbedre dette, hvilket igen fører til løbende forbedringer i forhold til vores bæredygtighedsmål!

Reduceret emballage

Reduceret emballage

Der skal altid gives visse oplysninger, når et produkt sælges, og disse oplysninger findes normalt på emballagen. Enkeltstående brevordnere sælges uden kasse, og i mange år var de nødvendige oplysninger tilgængelige på et papirindlæg, som ofte også informerede forbrugerne om andre produktserier samt om det pågældende produkts egenskaber og fordele. I 2021 besluttede vi, at det kunne gøres bedre: Vi har re-designet produktmærkaten, så den indeholder alle nødvendige oplysninger, og vi har flyttet al kommunikation til vores websteder, hvilket sparer næsten 220 tons papir, svarende til over 5000 træer, hvert år!

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport

Du kan få flere oplysninger i den aktuelle ACCO Brands EMEA Bæredygtighedsrapport.

Bemærk venligst, at alle tal og initiativer på denne side er rapporteret for hele ACCO Brands EMEA-organisationen og ikke kun for Leitz-brandet.