Iniciativy v oblasti udržitelnosti

Společnost Leitz jako součást ACCO Brands se zavázala k udržitelnosti. Základem všech našich snah o udržitelnost je filozofie Lean. Snížení plýtvání ve všech oblastech a udržení jednoduchých a efektivních procesů pomáhá dosáhnout mnoha našich cílů.

Na této stránce informujeme o některých důležitých iniciativách našich továren a distribučních center.

Snižování dopadu na životní prostředí

Snižování dopadu na životní prostředí

Naše filozofie LEAN (minimalizace odpadu, snížení plýtvání) spolu s důvěryhodnými a auditovanými certifikačními systémy ISO a promyšlenými interními programy, zaměřenými například na zdraví & bezpečnost nebo monitorování dodavatelského řetězce, tvoří pevný základ našich závazků udržitelnosti. Na takových základech můžeme vyrábět a prodávat vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností a nižším negativním dopadem na životní prostředí. Kromě toho využíváme různé systémy certifikace výrobků, abychom spotřebitelům nabídli ověřené, udržitelné výrobky a řešení. V neposlední řadě se snažíme zajistit, abychom komunikovali se všemi zúčastněnými stranami jasným a transparentním způsobem, zejména pokud jde o témata udržitelného rozvoje.

Projekt úspory energie v naší továrně

Projekt úspory energie v naší továrně

V druhé polovině roku 2019 jsme v našem závodě v německém Uelzenu vyměnili tři starší kompresory, které se používají pro různé výrobní, údržbářské a skladové operace. Nové kompresory jsou vybaveny moderními úspornými technologiemi a systémy rekuperace tepla, díky nimž jsou mnohem energeticky účinnější a zároveň úspornější. Podle odhadů vedení závodu ušetří nové kompresory přibližně 150 000 KWh energie ročně.

Preventivní údržba

Preventivní údržba

V naší společnosti uplatňujeme filozofii Lean a její důležitou součástí je TPM neboli Total Productive Maintenance - s cílem dosáhnout "téměř dokonalé výroby". Cílem je konkrétně: aby nedocházelo k poruchám, zbytečným odstávkám nebo pomalému chodu, aby nedocházelo k závadám (snížila se tak produkce odpadu) a samozřejmě aby nedocházelo k nehodám.

Neustálé sledování a údržba strojů je osvědčenou prevencí před vznikem problémů, důkladná kontrola surovin před jejich použitím pomáhá zvyšovat provozuschopnost strojů, a tím i jejich účinnost, což vše vede k nižší spotřebě energie, nižším emisím uhlíku a také k menšímu množství odpadu.

Týmy ve všech továrnách na sledování a údržbě strojů a zařízení neustále pracují a zlepšují se, což následně vede i ke zlepšování našich cílů v oblasti udržitelnosti!

Snižování množství obalů

Snižování množství obalů

Při prodeji výrobku je vždy třeba sdělit určité informace, které se obvykle nacházejí na obalu. Jednotlivé pákové pořadače se prodávají nezabalené a po mnoho let byly potřebné informace k dispozici na papírovém vloženém listu, který často informoval spotřebitele i o dalších produktových řadách a vlastnostech a výhodách daného výrobku. V roce 2021 jsme se rozhodli pro změnu: upravili jsme etiketu výrobku tak, aby obsahovala všechny potřebné informace, a veškerou komunikaci jsme přesunuli na naše webové stránky, čímž jsme ušetřili téměř 220 tun papíru, což odpovídá více než 5000 stromům ročně!

Zpráva o udržitelnosti (Sustainability Report)

Zpráva o udržitelnosti (Sustainability Report)

Další informace naleznete v aktuální Zprávě o udržitelnosti společnosti ACCO Brands EMEA.

Upozorňujeme, že všechny údaje a iniciativy na této stránce jsou uváděny za celou organizaci ACCO Brands EMEA, nikoli pouze za značku Leitz.