Úspěchy & cíle v oblasti udržitelnosti

Při přípravě naší nové vize a cílů udržitelnosti pro rok 2025 jsme samozřejmě brali v úvahu takové aspekty a cíle, které naše zainteresované strany považují za nejdůležitější. Tzn. naši akcionáři, kteří jasně deklarují, že úsilí o zmírnění změny klimatu a odpovědnost dodavatelského řetězce jsou nutností pro úspěch v nadcházejících letech, ale také vedení společnosti, zákazníci a spotřebitelé. Využili jsme všechny získané informace a zpětnou vazbu zainteresovaných subjektů a identifikovali tři hlavní oblasti, na které se chceme v budoucnu zaměřit.

Naše klíčové cíle udržitelného rozvoje pro rok 2025

Snižování negativních vlivů výroby a provozu na životní prostředí

Snižování negativních vlivů výroby a provozu na životní prostředí

Snížíme spotřebu elektřiny, plynu a produkci odpadů, prohloubíme naše znalosti o nepřímých emisích s dlouhodobou vizí dosažení nulových čistých emisí.

  • Nulové emise ze spotřeby elektřiny (bod 2) používané v našich výrobních a distribučních závodech
  • Snížení spotřeby elektřiny o 15 %
Snižování dopadu produkce našich výrobků na životní prostředí

Snižování dopadu produkce našich výrobků na životní prostředí

Zavázali jsme se lépe vyhodnotit emise způsobené výrobou našich produktů a obalů a tyto emise co nejvíce snížit, abychom se příblížili stavu nulových emisí.

  • Udržitelnější volba v každé klíčové kategorii, ve které působíme (Udržitelnější volba znamená výrazné zlepšení ve srovnání se standardními produkty v bodech uvedených v základní strategii ACCO Brands)
  • Minimálně 500 výrobků obsahujících minimálně 30 % recyklovaného plastu (z dnešních 50)
Pracovní vztahy & Sociální angažovanost

Pracovní vztahy & Sociální angažovanost

Jsme rozmanitý a angažovaný kolektiv, kde mají všichni zájem na dosažení udržitelných cílů. Snažíme se o spolupráci a poctivý pracovní vztah se všemi našimi zainteresovanými stranami.

  • Naším cílem je, aby do roku 2025 tvořily ženy 25 % nejvyššího vedení v regionu EMEA (z 20 %)
  • Budeme průběžně školit a zapojovat všechny zaměstnance, aby nám pomohli dosáhnout našich udržitelných cílů

Naše dosavadní úspěchy

Snižování uhlíkové stopy

Naše celkové emise CO2 na vyrobenou tunu ve srovnání s výsledky před pandemií v roce 2019 opět zřetelně poklesly. Znamená to, že naše továrny pracují stále efektivněji a že dosud realizované projekty na úsporu energie mají pozitivní výsledky. Kromě toho také kompenzujeme emise uhlíku, abychom více snížili naši uhlíkovou stopu.

Naše zdroje udržitelnosti

Naše zdroje udržitelnosti

Základem všech našich snah o udržitelnost je filozofie lean, tzn. „zeštíhlení, snížení plýtvání“. Snížení plýtvání ve všech oblastech výroby a prodeje a udržení jednoduchých a efektivních procesů pomáhá dosáhnout mnoha našich cílů. Certifikace ISO 9001 a ISO 14001 poskytují rámec a nástroje pomáhající dosáhnout našich cílů.

Upozorňujeme, že všechny údaje a iniciativy na této stránce jsou uváděny za celou organizaci ACCO Brands EMEA, nikoli pouze za značku Leitz.