Udržitelnost ve společnosti Leitz

Staráme se o budoucnost

Zjednodušení a moderní způsob práce! O to se ve společnosti Leitz v rámci ACCO Brands snažíme. Chceme našim zákazníkům nabízet výrobky, které je potěší, splní jejich očekávání, ulehčí a zefektivní jejich práci. Stejně důležité je pro nás ale i udržitelnost těchto výrobků, tj. snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Upozorňujeme, že všechny údaje na následujících stránkách jsou uváděny za celou organizaci ACCO Brands EMEA, nikoli pouze za značku Leitz.

Cíle a úspěchy

Cíle a úspěchy

Podívejte se na klíčové cíle udržitelného rozvoje pro rok 2025 a některé z našich dosavadních úspěchů.

Naše iniciativy

Naše iniciativy

Společnost Leitz jako součást ACCO Brands přijala závazek udržitelnosti. Základem všech našich snah o udržitelnost je filozofie lean. Snížení plýtvání ve všech oblastech a udržení jednoduchých a efektivních procesů pomáhá dosáhnout mnoha našich cílů.

Udržitelné výrobky

Udržitelné výrobky

Ve společnosti Leitz, která je součástí ACCO Brands, pevně věříme, že nejlepší způsob, jak snížit dopad na životní prostředí, je vyrábět a nabízet vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností. Nutnost nahradit rozbité nebo opotřebované výrobky za relativně krátkou dobu znamená, že se zdvojnásobí až ztrojnásobí dopad získávání surovin, výroby, přepravy materiálů i hotových výrobků a likvidace starého výrobku na životní prostředí

Zpráva o udržitelnosti (Sustainability Report)

Zpráva o udržitelnosti (Sustainability Report)

Další informace naleznete v aktuální Zprávě o udržitelnosti společnosti ACCO Brands EMEA.

Upozorňujeme, že všechny údaje a iniciativy na této stránce jsou uváděny za celou organizaci ACCO Brands EMEA, nikoli pouze za značku Leitz.