Říjen 2023

Záruční podmínky pro výrobky LEITZ od společnostiAcco Brands

Záruční doba uvedená v seznamu níže

Následující podmínky, které popisují požadavky a rozsah našeho záručního servisu, nemají vliv na vaše zákonná práva, zejména na záruční povinnost prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy s konečným spotřebitelem.

 1. Záruční doba a začátek záruky

Záruka začíná datem nákupu a trvá 2 / 3 / 5 nebo 10 let. Jak je uvedeno na obalu nebo na webových stránkách.

Výhody, které poskytujeme na základě této záruky, nemají za následek prodloužení záruční doby.

 2. Obsah a rozsah záruky

Vady výrobku, které jsou způsobeny vadami materiálu nebo výroby, odstraní společnost Esselte Acco Brands buď opravou, nebo náhradní dodávkou (v případě potřeby proti ekvivalentnímu výrobku stejné nebo srovnatelné kvality).

V případě náhradní dodávky bude vlastnictví nahrazovaného výrobku převedeno na společnost Esselte Acco Brands.

3.  Podmínky a použití záruky

Záruční servis bude poskytnut pouze na základě předložení originálu faktury / dokladu o koupi nebo jeho kopie.

Jedná se o "záruku za doručení" (zákazník nese náklady na poštovné za zaslání zásilky).

Pro optimální provedení a vyhnutí se dodatečným nákladům je nutné předem telefonicky nebo písemně kontaktovat náš zákaznický servis.

 

Závady výrobku je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Požadavky z této záruky lze také uplatnit u společnosti Acco Brands na následujících kontaktních údajích:

 

 

Esselte Acco Brands

Zákaznický servis

V Lužích 818/23

142 00 Praha 4

Tel. +420 261009769

E-mail: objednavky@acco.com

4. Omezení záruky

Záruka je omezena u pákových a kroužkových pořadačů pouze na mechaniku.

Na děrovací segmenty děrovače 5182 se nevztahuje desetiletá záruka.

Záruka neplatí v případě závad, které jsou způsobeny:

a)      Nesprávnou instalací, např.

  • nedodržováním platných pokynů k používání, resp. přiloženého návodu k použití
  • nesprávnou montáží v rozporu s návodem pro police OrgaClass, zejména pokud jde o úhlové podpěry, zajišťovací svorky a stabilizátory;

b)      Nesprávným použitím, jakož i nesprávnou obsluhou nebo zacházením s výrobkem. Nehodou, nedbalostí, zneužitím nebo nesprávným použitím následkem nedodržení běžných provozních postupů pro výrobek tohoto typu.

např.

  • nepoužívání drátků Leitz nebo použití nesprávného druhu drátků do sešívaček / sešívacích kleští
  • děrování např. sponek/fólií atd. děrovačkami
  • překročení povolené maximální nosnosti regálů a pultů OrgaClass pro použití kapes na rentgenové filmy
  • vkládání cizích materiálů do laminovacích strojů místo běžné laminovací fólie
  • překročení doporučené kapacity listu/fólie výrobku
  • materiály/látky, které prošly výrobkem a pro které nebyl výrobek navržen (např. u skartovačů)
  • Původní štítek s modelem a výrobním číslem byl pozměněn, poškozen nebo odstraněn (např. u skartovaček);
  • překročení hmotnostních omezení uvedených v návodu k použití

c)      Vnějšími vlivy, např. škody způsobené přepravou, které námi nejsou pokryty;

d)      Provedenými opravami nebo změnami na výrobku, které nebyly provedeny společností Esselte Acco Brands nebo autorizovaným zákaznickým servisem;

e)      Neprováděním údržby a čištěním podle návodu, např. žádné nebo nedostatečné promazání razníků děrovaček, špatné čistění laminovacích válců u laminátorů.

 

 5. Dodatečná záruka na skartovačky

Společnost Esselte Acco Brands zaručuje, že řezací nože skartovače jsou bez vad materiálu a zpracování po dobu (viz tabulka níže) od data zakoupení původním spotřebitelem.

 

Konkrétní informace o záruční době skartovače naleznete v příručkách k jednotlivým modelům.

Model

Standardní záruční doba

Záruční doba na řezací nože

Kancelářské sponky / drátky

Kreditní karta / CD / DVD

IQ Autofeed Small Office 100 P4

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Small Office 100 P5

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Office 150 P4

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Office 150 P5

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Office 300 P4

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Office 300 P5

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Office Pro 600 P4

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Autofeed Office Pro 600 P5

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ano / Ne / Ne

IQ Protect 6X

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Protect 8X

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Protect 10X

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Protect 3M

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Protect 4M

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Protect 6M

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Slim Home Office

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Home Office

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Office P4

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Office P5

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Office Pro P4

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Office Pro P5

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Office Pro P5+

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

IQ Office Pro P6+

2 roky

2 roky

Ano / Ano

Ne / Ne / Ne

6. Produkty se zárukou

Podrobnosti o záruční době vašeho výrobku najdete na našich webových stránkách: www.leitz.com