Čističky vzduchu

Jak můžeme pomoci? Více informací se dozvíte v nejčastějších dotazech (FAQ):

Jak často musím měnit filtry?

Čistička je vybavena indikátory výměny, které vás upozorní, kdy je třeba vyměnit uhlíkový filtr, filtr HEPA nebo UV lampu. Počítejte s výměnou uhlíkového filtru každé 3–4 měsíce, filtru HEPA každých 12–15 měsíců a UV lampy každých 24 měsíců.

Kam se má umístit čidlo SensorPod (u modelů Z-2000 a Z-3000)?

Kamkoli, kde chcete měřit kvalitu vzduchu v místnosti! Abyste dosáhli optimálního výkonu, umístěte čidlo SensorPod mimo čističku vzduchu, např. na linku nebo stolek. V automatickém režimu bude čistička pracovat na distribuci čistého vzduchu tak dlouho, dokud čidlo SensorPod nenačte přijatelnou úroveň kvality vzduchu. Ujistěte se, že čidlo SensorPod a čistička jsou ve stejné místnosti.

Čistička se nespustí.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojený do elektrické zásuvky i do čističky. Zkontrolujte, zda u zásuvky nedošlo k výpadku proudu, a to tak, že zapnete blízké světlo nebo zařízení nebo zkusíte do stejné zásuvky zapojit jiné funkční zařízení. Zkontrolujte, zda je filtr HEPA správně vložen do komory filtru. Pokud máte stále problém, kontaktujte svého prodejce u kterého jste produkt zakoupili.

Tlačítka ovládacího panelu nereagují.

Přerušte napájení odpojením čističky ze zásuvky a poté zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky. Všechny funkce tlačítek by se měly obnovit.

Čistička se nepřepne do automatického režimu NEBO je vypnutý prstenec indikátoru kvality vzduchu.

Automatický režim je k dispozici pouze v případě, že čistička může reagovat na údaje o kvalitě vzduchu snímané čidlem SensorPod, takže zkontrolujte, zda je čidlo SensorPod zapojeno a zda jeho kontrolka svítí. Pokud čistička nereaguje na čidlo SensorPod, kontrolka vysílání na čističce bude blikat.

Blikající kontrolka čidla SensorPod (u modelů Z-2000 a Z-3000)

Zkontrolujte, zda je čistička ve stejné místnosti a zda je zapnutá. Pokud ano, budete muset postupovat podle postupů pro párování uvedených v uživatelské příručce.

Chytrá čistička vzduchu Leitz TruSens Z-3500

Chytrá čistička vzduchu Leitz TruSens Z-3500

Kde najdu aplikaci Leitz TruSens Smart?

Aplikace Leitz TruSens Smart je k dispozici na Apple App Store a Google Play Store.

Jak připojím čističku k aplikaci Leitz TruSens Smart?

Pro připojení aplikace Leitz TruSens Smart App doporučujeme, aby se vaše chytré zařízení nacházelo ve vzdálenosti do 1 metru od čističky vzduchu Leitz TruSens Smart.

Stačí otevřít aplikaci Leitz TruSens Smart a postupovat podle pokynů na displeji. Budete si moci vybrat jazyk a zemi a poté se připojíte k čističce přes Bluetooth a vytvoříte PIN před připojením čističky k místní bezdrátové síti.

Nakonec budete vyzváni, abyste čističku vzduchu pojmenovali.

(Poznámka: aplikace Leitz TruSens Smart je kompatibilní pouze s čističkami vzduchu Z-2500H a Z-3500H Smart od společnosti TruSens.)

Jak v aplikaci Leitz TruSens Smart pojmenuji svou čističku vzduchu?

Během nastavení budete vyzváni k pojmenování čističky vzduchu Smart Air Purifier, ale název můžete kdykoli změnit. Stačí kliknout na tlačítko Menu v levém horním rohu domovské stránky a poté kliknout na Nastavení. V části Nastavení zařízení vyberte čističku vzduchu a kliknutím na Upravit jednotku změňte název čističky. Doporučujeme krátké a jednoduché názvy, jako je vaše křestní jméno nebo název místnosti, kde bude čistička umístěna (např. jídelna, kuchyň).  Doporučujeme také, aby název neobsahoval slovo "Purifier".

Aplikace Alexa umožňuje přejmenování čističky vzduchu, ale nedoporučujeme to.

(Upozornění: abyste mohli upravit údaje o čističce vzduchu Smart Air Purifier, musíte být v dosahu Bluetooth.)

Kde najdu další podrobnosti o indexu kvality vnitřního ovzduší (AQI - Air Quality Index)?

Na domovské stránce aplikace Leitz TruSens Smart můžete kliknout na zobrazení AQI nebo na tlačítko "See Air Details" pod zobrazením barvy/čísla AQI. Zjistíte podrobnosti o tom, co nejvíce ovlivňuje kvalitu ovzduší ve vaší místnosti - částice PM1,0, PM2,5, PM10, těkavé organické látky.

Jak nastavím časovač pro svou čističku vzduchu Smart Air Purifier?

Otevřete aplikaci Leitz TruSens, klikněte na tlačítko "Schedule" a poté na "Edit". Budete si moci zvolit čas zapnutí/vypnutí čističky vzduchu, rychlost ventilátoru a den(y) provozu. Po dokončení nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" v pravém horním rohu. Pokud se vám podaří vytvořit a uložit plán, zobrazí se na domovské obrazovce vedle názvu čističky vzduchu ikona Plán.

Poznámka: pokud je čas vypnutí nastaven na dřívější den než čas zapnutí, čistička vzduchu se vypne následující den (příklad: pokud jsou vybrány pouze pracovní dny s časem zapnutí nastaveným na 20:00 a časem vypnutí nastaveným na 7:00, čistička vzduchu se vypne i v sobotu ráno v 7:00)

 

Jak se dozvím více o stavu filtru a UV lampy?

 Otevřete aplikaci Leitz TruSens, klikněte na tlačítko Filtr a zjistíte odhadovanou zbývající životnost filtrů a UV žárovky. Klikněte na Install Guide a budete přesměrováni na příručky na webových stránkách Leitz TruSens. Klikněte na tlačítko Purchase a budete přesměrováni na webové stránky Leitz TruSens, kde si můžete objednat náhradní filtr nebo UV žárovku.

Jak si mohu v aplikaci Leitz TruSens Smart objednat náhradní filtry a UV žárovky?

Klikněte na tlačítko Filtr a zjistíte odhadovanou zbývající životnost filtrů a UV žárovky. Klikněte na tlačítko Purchase a budete přesměrováni na webové stránky Leitz TruSens, kde si můžete objednat náhradní filtr nebo UV žárovku.

Jak zobrazím historii hodnot indexu kvality ovzduší (AQI) ze své čističky vzduchu?

Chcete-li zobrazit historické informace o AQI pro vaši čističku, jednoduše otevřete aplikaci Leitz TruSens Smart a klikněte na tlačítko Historie v pravém dolním rohu domovské obrazovky. Grafy znázorňují minimální, maximální a průměrný index AQI za posledních 24 hodin, posledních 7 dní, posledních 5 týdnů a posledních 12 měsíců.

Kde najdu index kvality venkovního ovzduší (AQI) pro svou lokalitu?

Otevřete aplikaci Leitz TruSens Smart a klikněte na tlačítko Outdoor v pravém horním rohu domovské obrazovky. Pro zjištění místního venkovního indexu AQI podle zeměpisné polohy se musíte ujistit, že aplikace Leitz TruSens Smart App má povolení k přístupu k nastavení polohy vašeho telefonu. Budete také moci nastavit umístění Domácnost a doporučujeme, aby to bylo umístění vaší chytré čističky. Můžete také přidat další místa, například místo, kde pracujete, místo, kde se nacházejí členové vaší rodiny, nebo dokonce místa po celém světě!

Jak nastavím další místa s indexem kvality venkovního ovzduší (AQI - Air Quality Index)?

V nabídce Venkovní (Outdoor) AQI klikněte na možnost Další umístění. Hledat můžete podle města nebo poštovního směrovacího čísla. Pokud se vám nedaří najít konkrétní místo, zkuste uvést stát nebo zemi.

Mohu k aplikaci Leitz TruSens Smart připojit více čističek vzduchu?

Ano, můžete! Stačí kliknout na tlačítko Menu v levém horním rohu domovské stránky a poté kliknout na Nastavení. Klikněte na tlačítko Přidat čističku a přejdete do režimu nastavení nového přístroje. Pro připojení další chytré čističky vzduchu k aplikaci Leitz TruSens Smart App doporučujeme, aby se vaše chytré zařízení nacházelo ve vzdálenosti do 3 stop (nebo 1 metru) od čističky Leitz TruSens Smart Purifier.

Jak mohu v aplikaci ovládat více čističek vzduchu Leitz TruSens?

Na domovské obrazovce jednoduše přejeďte prstem doleva nebo doprava a přejděte mezi různými čističkami vzduchu Leitz TruSens Smart přidanými do aplikace. Na domovské obrazovce si všimněte, že nad názvem čističky vzduchu jsou tečky, které odpovídají počtu čističek vzduchu připojených k aplikaci. Můžete také kliknout na tlačítko Menu v levém horním rohu domovské stránky a poté kliknout na Purifiers (Čističky), abyste si mohli zobrazit seznam všech připojených čističek vzduchu a vybrat konkrétní jednotku.

Proč se mi na domovské obrazovce zobrazuje zpráva ERROR?

Pro optimální výkon a funkčnost aplikace Leitz TruSens Smart App se ujistěte, že je vaše čistička vzduchu připojena ke zdroji napájení a že je připojena k místní bezdrátové síti.

Proč mi aplikace Leitz TruSens říká, abych zkontroloval připojení SensorPod™?

 Ujistěte se, že zařízení SensorPod™ funguje a že je spárováno s čističkou vzduchu.

Zkontrolujte, zda je zařízení SensorPod™ zapojeno a zda svítí.

Prověřte, že je zařízení SensorPod™ v dosahu čističky vzduchu Smart Air Purifier (do 15 m).

Pokud je výše uvedené v pořádku, ale připojení stále selhává a v aplikaci se stále zobrazuje chybová zpráva, přečtěte si pokyny pro opravu připojení SensorPod™ v on-line návodu k obsluze.

Jak připojím čističku vzduchu Leitz TruSens Smart k zařízení Alexa?

 - Ujistěte se, že jste dokončili kroky ke spárování čističky vzduchu s příslušnou aplikací Leitz TruSens Smart.

 - Ujistěte se, že je čistička vzduchu zapnutá a připojená k místní bezdrátové síti.

 - Mějte na svém mobilním zařízení otevřenou a přístupnou aplikaci Leitz TruSens Smart.

 - Stáhněte si do svého chytrého zařízení nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa a přihlaste se ke svému účtu.

Pečlivě postupujte podle níže uvedených pokynů.

Krok 1 - V aplikaci Alexa přejděte na kartu Zařízení, přejděte dolů a klikněte na položku "Your Smart Home Skills".

Krok 2 - Klikněte na tlačítko "Enable Smart Home Skills". V zobrazeném seznamu dovedností klikněte na ikonu lupy v pravém horním rohu a začněte vyhledávat. Do vyhledávacího řádku zadejte "TruSens".

Krok 3 - Vyberte Leitz TruSens a nainstalujte ji. Technicky se jedná o novou dovednost pro zařízení Alexa, takže se může očekávat, že čističku vzduchu znovu propojíte.

Krok 4 - Chcete-li propojit čističku vzduchu, přepněte se v mobilním zařízení do aplikace Leitz TruSens Smart a přejděte na kartu Nastavení. Klikněte na tlačítko "REveal" vedle možnosti "Alexa code".

Krok 5 - Zkopírujte zobrazený kód a přejděte zpět do aplikace Alexa a vložte jej. Poznámka: každý kód je náhodně vygenerován a platí pouze po omezenou dobu.

Krok 6 - Pro dokončení procesu nastavení musí aplikace Alexa identifikovat čističku vzduchu Leitz TruSens Smart Air Purifier, což může trvat až 45 sekund.

Krok 7 - Po dokončení bude vaše čistička vzduchu Leitz TruSens Smart Air Purifier uvedena v aplikaci Alexa pod položkou "Devices". Níže naleznete doporučený seznam příkazů.

Začněte si užívat čističku vzduchu Leitz TruSens Smart!

Hlasové příkazy Alexa

"

Alexo, zapni/vypni (jméno) čističku" 

"Alexo, nastav (jméno) čističe na (Auto/Whisper/Speed 1/Speed 2/Speed 3/Turbo)" 

(Pozn: Rychlost 3 je k dispozici pouze u modelu Z-3500) 

"Alexo, nastav (jméno) časovač na (2 hodiny/4 hodiny/8 hodin/12 hodin/vypnuto)" 

"Alexo, zapni/vypni (jméno) stmívače čističky" 

"Alexo, zapni/vypni (jméno) noční režim čističky"

"Alexo, zapni/vypni (jméno) čističku UV" 

Mám svou čističku vzduchu Leitz TruSens Smart Air Purifier přejmenovat prostřednictvím aplikace Alexa?

Aplikace Alexa umožňuje přejmenování čističky vzduchu, ale nedoporučujeme to.

Proč moje zařízení Alexa nereaguje?

Zařízení Alexa vás nemusí jasně slyšet, proto se ujistěte, že mluvíte jasně a dostatečně hlasitě, aby vás zařízení Alexa slyšelo. Zkontrolujte také, zda jsou zařízení Alexa i čistička vzduchu Leitz TruSens Smart Air Purifier zapojeny a připojeny ke stabilní bezdrátové síti. Můžete si také všimnout, že výkon zařízení Alexa bude mít tendenci se zlepšovat v průběhu času, protože se "naučí" váš specifický způsob mluvení.

Kde najdu dovednost Leitz TruSens Alexa Skill?

Kde najdu dovednostLeitz TruSens Alexa Skill?

  

Kontaktujte podporu

Kontaktujte podporu

Nemůžete najít informace, které hledáte Obraťte se rovnou na nás.