Čističky vzduchu

Jak můžeme pomoci? Více informací se dozvíte v nejčastějších dotazech (FAQ):

Jak často musím měnit filtry?

Čistička je vybavena indikátory výměny, které vás upozorní, kdy je třeba vyměnit uhlíkový filtr, filtr HEPA nebo UV lampu. Počítejte s výměnou uhlíkového filtru každé 3–4 měsíce, filtru HEPA každých 12–15 měsíců a UV lampy každých 24 měsíců.

Kam se má umístit čidlo SensorPod (u modelů Z-2000 a Z-3000)?

Kamkoli, kde chcete měřit kvalitu vzduchu v místnosti! Abyste dosáhli optimálního výkonu, umístěte čidlo SensorPod mimo čističku vzduchu, např. na linku nebo stolek. V automatickém režimu bude čistička pracovat na distribuci čistého vzduchu tak dlouho, dokud čidlo SensorPod nenačte přijatelnou úroveň kvality vzduchu. Ujistěte se, že čidlo SensorPod a čistička jsou ve stejné místnosti.

Čistička se nespustí.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojený do elektrické zásuvky i do čističky. Zkontrolujte, zda u zásuvky nedošlo k výpadku proudu, a to tak, že zapnete blízké světlo nebo zařízení nebo zkusíte do stejné zásuvky zapojit jiné funkční zařízení. Zkontrolujte, zda je filtr HEPA správně vložen do komory filtru. Pokud máte stále problém, kontaktujte svého prodejce u kterého jste produkt zakoupili.

Tlačítka ovládacího panelu nereagují.

Přerušte napájení odpojením čističky ze zásuvky a poté zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky. Všechny funkce tlačítek by se měly obnovit.

Čistička se nepřepne do automatického režimu NEBO je vypnutý prstenec indikátoru kvality vzduchu.

Automatický režim je k dispozici pouze v případě, že čistička může reagovat na údaje o kvalitě vzduchu snímané čidlem SensorPod, takže zkontrolujte, zda je čidlo SensorPod zapojeno a zda jeho kontrolka svítí. Pokud čistička nereaguje na čidlo SensorPod, kontrolka vysílání na čističce bude blikat.

Blikající kontrolka čidla SensorPod (u modelů Z-2000 a Z-3000)

Zkontrolujte, zda je čistička ve stejné místnosti a zda je zapnutá. Pokud ano, budete muset postupovat podle postupů pro párování uvedených v uživatelské příručce.