Čističky vzduchu PRO

Jak vám můžeme pomoci? Pro odpověď na váš dotaz si nejprve prohlédněte nejčastější dotazy z kategorie čističek vzduchu řady Performance:

Jaký je rozdíl mezi čističkami vzduchu Z-6000 a Z-7000 řady Performance?

Model Z-7000 je vhodný pro větší místnosti a má větší CADR než model Z-6000.

Jak velkou místnost pokryje každý model řady Performance?

Model Z-6000 + E12 EPA se doporučuje pro prostory do 130 m2 při 2 výměnách vzduchu za hodinu (ACH). Je vhodný pro velké místnosti.

Model Z-6000 + H13 HEPA se doporučuje pro prostory do 100 m2 při 2 výměnách vzduchu za hodinu (ACH). Je vhodný pro vysoké úrovně filtrace.

Model Z-7000 + E12 EPA se doporučuje pro prostory do 190 m2 při 2 výměnách vzduchu za hodinu (ACH). Je vhodný pro velké místnosti.

Model Z-7000 + H13 EPA se doporučuje pro prostory do 155 m2 při 2 výměnách vzduchu za hodinu (ACH). Je vhodný pro vysoké úrovně filtrace.

Jakou instalaci vyžadují čističky vzduchu řady Performance?

Není nutná žádná odborná instalace.

Jednoduše vyjměte ochranné sáčky z obou kombinovaných filtrů HEPA/EPA/uhlíkových filtrů, zapojte čističku vzduchu a umístěte SensorPod™ na požadované místo podle doporučení.

Jsou čističky vzduchu řady Performance přenosné?

Ano, oba modely čističky vzduchu Z-6000 a Z-7000 jsou vybaveny kolečky, která umožňují uživatelům převážet čističku vzduchu na různá místa.

Mohu mít v jednom domě nebo v jedné budově více čističek vzduchu řady Performance?

Ano, v jedné domácnosti nebo budově lze použít více čističek vzduchu řady Performance. Čističky vzduchu TruSens jsou z výroby spárovány se zařízením SensorPod™ a jsou navrženy tak, aby se vzájemně nerušily.

Mohu čističku vzduchu řady Performance používat nepřetržitě?

Ano, čističky vzduchu TruSens jsou navrženy pro celodenní provoz a nejoptimálnějšího výkonu dosáhnete, pokud bude čistička vzduchu zapnutá po celý den. Čistička vzduchu je vybavena indikátory výměny, které vás upozorní, kdy je třeba vyměnit uhlíkový filtr, filtr HEPA nebo UV-C lampu. Obecně však můžete plánovat výměnu uhlíkového filtru každé 3-4 měsíce, HEPA filtru každých 12-15 měsíců a UV žárovky každé 1-3 roky - v závislosti na způsobu používání.

Jaké ovládací prvky nabízí ovládací panel čističek vzduchu řady Performance?

Ovládací panel obsahuje:
-Volbu rychlostí ventilátoru včetně automatického režimu a rychlosti Whisper
-Funkce stmívání pro vypnutí osvětlení displeje
-UV režim pro zapnutí a vypnutí UV funkce
-Nastavení časovače pro provoz čističky vzduchu po dobu 2, 4, 8 nebo 12 hodin
-Indikátor resetování filtru, který vás informuje, kdy je čas vyměnit kombinovaný True HEPA/uhlíkový filtr

Mohu u čističky vzduchu nastavit časový plán provozu?

Ne, ale k dispozici jsou 4 nastavení časovače (2, 4, 8, 12 hodin), které čističku spustí na zvolený počet hodin.

Co znamenají čísla a barvy na displeji ukazující kvalitu vzduchu?

Čísla a barva označují údaj o kvalitě vzduchu, který byl naměřen dálkovým senzorem SensorPod v místnosti, kde je umístěna čistička vzduchu.
Hodnoty v rozmezí 0-50 svítí modře, což znamená dobrou kvalitu vzduchu. 
Hodnoty v rozmezí 50-100 svítí žlutě, což znamená střední kvalitu vzduchu. 
Hodnoty v rozmezí 100-500 svítí červeně, což znamená špatnou kvalitu vzduchu.

Jak mám stroj čistit a jak často?

Vnější část čističky vzduchu můžete otřít navlhčeným hadříkem, abyste odstranili nahromaděný prach.

Jak hlasité jsou čističky vzduchu řady Performance? Mají také tichý režim?

Hladina hluku/hlučnosti modelu Z-6000 H13 je 32 dB(A) při režimu Whisper, 40 dB(A) při rychlosti 1,  43 dB(A) při rychlosti 2, 48 dB(A) při rychlosti 3, 58 dB(A) při režimu Turbo.

Hladina hluku/hlučnosti modelu Z-6000 E12 je 42 dB(A) při režimu Whisper, 48 dB(A) při rychlosti 1,  53 dB(A) při rychlosti 2, 56 dB(A) při rychlosti 3, 65 dB(A) při režimu Turbo.

Hladina hluku/hlučnosti modelu Z-7000 H13 je 32 dB(A) při režimu Whisper, 41 dB(A) při rychlosti 1, 45 dB(A) při rychlosti 2, 49 dB(A) při rychlosti 3 a 59 dB(A) při režimu Turbo.

Hladina hluku/hlučnosti modelu Z-7000 E12 je 43 dB(A) při režimu Whisper, 49 dB(A) při rychlosti 1, 54 dB(A) při rychlosti 2, 58 dB(A) při rychlosti 3 a 66 dB(A) při režimu Turbo.

Lze čističky vzduchu řady Performance nějak zabezpečit?

Čističky vzduchu řady Performance jsou vybaveny slotem K-Slot kompatibilním s bezpečnostními zámky Kensington, které pomáhají zabránit neoprávněnému přesunu nebo odcizení přístroje.

K čemu slouží kovový otvor na zadní straně čističek vzduchu řady Performance?

Čističky vzduchu řady Performance jsou vybaveny speciálním bezpečnostním prvkem K-Slot kompatibilním s bezpečnostními zámky Kensington, které pomáhají zabránit neoprávněnému přesunu nebo odcizení stroje.

Jaké zámky Kensington jsou kompatibilní s čističkou vzduchu?

K65020EU  Zámek Kensington MicroSaver® 2.0 - s klíčem

K65042EUM  Zámek na notebook Kensington MicroSaver® 2.0 s klíčem (25 balení) - hlavní klíč FT

K65042EUS  Zámek na notebook Kensington MicroSaver® 2.0 s klíčem (25 balení) - s jedním klíčem FT

K64423WW  Přenosný zámek Kensington MicroSaver® 2.0

K67989EUM  Přenosný zámek na notebook Kensington MicroSaver® 2.0 s klíčem (25 balení) - hlavní klíč FT

K64432WW  Zámek Kensington Ultra MicroSaver® 2.0 - s klíčem

K60600WW  Kensington Slim resetovatelný kombinovaný zámek pro notebook se standardním bezpečnostním slotem

K60625WW  Kensington Slim resetovatelný kombinovaný přenosný zámek na notebook pro standardní bezpečnostní slot

K60628WW  Kensington Slim resetovatelný kombinovaný zámek pro notebook Ultra pro standardní bezpečnostní slot

K65048WW  Zámek Kensington MicroSaver® 2.0 Twin Keyed Lock - s klíčem

K65099EUM  Zámek Kensington MicroSaver® 2.0 Twin Keyed Lock (25 balení) - Master Keyed FT

K64435WW  Zámek Kensington ClickSafe® 2.0 - s klíčem

K64436EUM  Zámek na notebook Kensington ClickSafe® 2.0 s klíčem (25 balení) - hlavní klíč FT

K64678WW  Kombinovaný zámek Kensington ClickSafe® pro notebooky - s hlavním kódem

K64697EU  Kombinovaný zámek Kensington ClickSafe® pro notebooky

K64698EU  Přenosný kombinovaný zámek na notebook Kensington ClickSafe®

K83049US  Kensington ClickSafe® kotevní tyč T-bar

K64424WW  Kensington Desktop Peripheral Kit MicroSaver 2.0

K64425EUM  Sada zámků Kensington pro stolní počítače a periferie MicroSaver® 2.0 (25 balení) - hlavní klíč FT

K64425EUS  Sada zámků Kensington pro stolní počítače a periferie MicroSaver 2.0 (25 balení) - s jedním klíčem FT

K64643WW  Kensington K Slot Eyelet 5 Pack

Moje čistička vzduchu nezačala fungovat.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k zásuvce i k čističce vzduchu. Zkontrolujte, zda v zásuvce nedošlo k výpadku proudu, a to vyzkoušením blízkého světla nebo zařízení nebo vyzkoušením funkčního zařízení ve stejné zásuvce. Zkontrolujte, zda jsou filtry a kryty filtrů správně nasazeny ve filtrační komoře.

Jsou čističky vzduchu řady Performance dodávány s filtrem?

Ano, čističky vzduchu Z-6000 a Z-7000 při zakoupení obsahují 1 sadu oboustranných kombinovaných filtrů pro každou stranu čističky vzduchu. Volitelně je k dispozici filtr H13 HEPA nebo filtr E12 EPA.

Jak často je třeba měnit filtry v čističkách vzduchu řady Performance?

Indikátory výměny filtru vás upozorní, že je čas vyměnit oboustranné kombinované filtry.  Výměnu filtrů doporučujeme každých 12 měsíců.

Z čeho jsou vyrobeny uhlíkové filtry čističek vzduchu řady Performance?

Uhlíkové filtry využívají pelety z extrudovaného aktivního uhlí (EAC), které se získávají z kokosových skořápek.
Uhlíková vrstva uspořádaná do buněk ve tvaru včelí plástve je navržena tak, aby maximálně zachytávala těkavé organické látky.

 

Obsahují čističky vzduchu řady Performance filtry "True HEPA"?

Ano, čističky vzduchu řady Performance obsahují filtry "E12 EPA", které jsou schopny zachytit 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu, a filtr H13 EN1822 testovaný podle normy EU zachytí minimálně 99,95 % částic o velikosti 0,1 až 0,2 mikronu.

Jak mohu resetovat tlačítko pro resetování filtru, aby již nesvítilo červeně?

Chcete-li vynulovat indikátor resetování filtru, podržte tlačítko resetování filtru po dobu cca 3 sekund.  Jakmile uslyšíte zvukový signál, kontrolky Carbon a HEPA zhasnou a tlačítko Reset filtru bude mít opět původní bílou barvu.

Mohu vyměnit filtry na čističkách vzduchu řady Performance dříve, než se kontrolka rozsvítí červeně?

Ano, filtr můžete vyměnit i dříve, než vám čistička oznámí, že je třeba jej vyměnit.  Pokud vyměníte filtry dříve, podržte tlačítko Reset filtrů po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál.  Tím čistička zjistí, že jste filtr vyměnili dříve, a aktivně resetuje indikátory výměny filtru.

Jak mám čistit předfiltr a jak často?

Předfiltr zachycuje větší částice a zachovává účinnost ostatních filtrů, proto doporučujeme předfiltry každý měsíc vizuálně zkontrolovat a podle potřeby vyprat.

K čemu slouží SensorPod™?

Zařízení SensorPod™ monitoruje kvalitu vzduchu v místnosti v reálném čase a automaticky upravuje rychlost ventilátoru spárovaného čističe vzduchu na základě zjištěné koncentrace znečišťujících látek.
SensorPod™ vyhodnocuje stav ovzduší měřením koncentrace pevných částic (o velikosti 0,3-10 µm) a těkavých organických látek (VOC).

Jaké látky znečišťující ovzduší dokáže SensorPod™ detekovat?

SensorPod™ vyhodnocuje stav ovzduší měřením koncentrace pevných částic (o velikosti 0,3-10 µm) a těkavých organických látek (VOC).

Musím používat zařízení SensorPod?

Model Z-6000 i Z-7000 lze používat bez zařízení SensorPod™, čistička pak pracuje pouze v manuálním režimu a nezobrazuje hodnoty AQI.  Pokud chcete čističku provozovat v automatickém režimu, musíte použít zařízení SensorPod™.

V jaké vzdálenosti od čističky vzduchu řady Performance lze umístit zařízení SensorPod?

Až 15 m. Pro dosažení optimálních výsledků umístěte zařízení SensorPod™ např. na desku stolu nebo na polici na druhé straně místnosti, ale v přímé viditelnosti čističky vzduchu.

Kam mám SensorPod umístit?

Kdekoli chcete měřit kvalitu vzduchu v místnosti.Pro dosažení optimálních výsledků umístěte zařízení SensorPod™ např. na desku stolu nebo na polici na druhé straně místnosti až do 15 m od čističky, ale v přímé viditelnosti čističky vzduchu.  V automatickém režimu bude čistička pracovat na distribuci čistého vzduchu, dokud senzor SensorPod™ nezjistí přijatelnou úroveň kvality vzduchu.

Co mám dělat, když se zařízení SensorPod nepřipojilo k čističce vzduchu?

Ujistěte se, že se zařízení SensorPod™ a čistička vzduchu nacházejí ve stejné místnosti, a zkuste zařízení SensorPod™ přiblížit k čističce vzduchu.

Bude se více zařízení SensorPod v budově nebo domácnosti navzájem rušit?

Čističky vzduchu TruSens jsou z výroby spárovány s jedním konkrétním zařízením SensorPod™. Jsou tedy navrženy tak, aby se vzájemně nerušily.

Jak poznám, že zařízení SensorPod ztratilo spojení s čističkou?

Pokud dojde k přerušení komunikace mezi zařízením SensorPod™ a čističkou vzduchu, rádiový signál na čističce vzduchu začne blikat.

Mohu manuálně znovu spárovat zařízení SensorPod™ a čističku vzduchu, pokud se mi nedaří je propojit?

Ano, ve vzácných případech, kdy se čistička vzduchu a zařízení SensorPod™ nemohou spojit, můžete zrušit tovární párování a spárovat je znovu. Odpojte všechny ostatní přístroje SensorPod™ a čističky vzduchu, které vlastníte, a postupujte podle pokynů ke spárování uvedených v návodu k obsluze přístroje Z-6000/Z-7000.

K čemu slouží lampa UV-C TRU-BEAM?

Systém TRU-BEAM™ UV-C LED zajišťuje výjimečné pokrytí HEPA filtru pomocí speciálně navržené soustavy optických reflektorů a UV-C LED diod, které ničí bakterie a viry zachycené ve filtru.

Obsahuje světlo UV-C rtuť?

LED diody UV-C neobsahují rtuť.

Obsahuje čistička vzduchu rtuť?

Čistička vzduchu neobsahuje rtuť.

Vyzařují UV LED diody ozón?

Čističky vzduchu řady Performance jsou vybaveny LED diodami UV-C, které vyzařují světlo o vlnové délce 275 nanometrů.  Světlo této vlnové délky není schopno vytvářet ozón.

Jsou čističky vzduchu řady Performance certifikovány podle normy EN1822?

Ano, všechny filtry mají certifikaci EN1822. Čističky vzduchu Z-6000 a Z-7000 obsahují při zakoupení 1 sadu oboustranných kombinovaných filtrů pro každou stranu čističky vzduchu. Volitelně je k dispozici filtr H13 HEPA nebo filtr E12 EPA.

Kontaktujte podporu

Kontaktujte podporu

Nemůžete najít informace, které hledáte Obraťte se rovnou na nás.