Pravidla soutěže LEITZ – „KUP BLOK LEITZ A VYHRAJ LÍSTKY DO KINA“

1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2. Název spotřebitelské soutěže: KUP BLOK LEITZ A VYHRAJ LÍSTKY DO KINA (dále jen „Soutěž“)

3. Soutěž probíhá od 1.7.2017 do 30.9.2017

4. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení soutěžního výrobku značky Leitz – Bloku Leitz (dále jen „Blok“) v období trvání Soutěže a její zaregistrování na stránkách www.leitz.com/leitzcinema, potvrzení souhlasu s těmito pravidly včetně zpracování osobních údajů. Seznam všech bloků v Soutěži naleznete níže.

5. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí Blok (dále jen „Účastník“) a při registraci uvede doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

6. Každý nákup Bloku lze registrovat pouze jednou, zadáním čísla prodejního dokladu na němž byl zakoupen.

7. Pořadatel každý pracovní den losuje jednoho výherce z registrací z předcházejícího dne, který vyhraje 2 poukázky do sítí multikin Cinema City (pro Účastníky z České republiky) nebo Cinemax (pro Účastníky ze Slovenské republiky), (Dále jen „Poukázky“). Jednou týdně vybere Pořadatel náhodně z registrací z minulého týdne jednoho výherce, který získá 10 Poukázek.

8. Poukázky platí na 2D film dle vlastního výběru, lze je uplatnit v kterémkoliv kině v rámci sítě multikin a mají omezenou platnost.

9. Každý Účastník může být vylosován v rámci denního losování maximálně pětkrát po dobu trvání Soutěže. V rámci týdenního losování může každý Účastník být vylosován pouze jednou.

10. Pořadatel bude vyžadovat prokázání nároku na cenu doložením prodejního dokladu na soutěžní výrobek – Blok. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje soutěžní výrobek – Blok.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti daňových dokladů.

12. Účastníci budou v případě výhry kontaktováni na emailovou adresu zadanou při registraci do Soutěže s žádostí o zaslání daňového dokladu, po zaslání dokladu Účastníkem, bude Výhra zaslána přepravní službou. Pokud bude výhra vrácena Pořadateli jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

13. Pokud Účastník Pořadateli nezašle daňový doklad do 14 dnů od výzvy Pořadatele, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

14. Výhry budou rozesílány po ukončení každého soutěžního týdne.

15. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit Soutěže jen s jejím souhlasem.

16. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci
ani zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci.

17. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže
a pro propagační účely Pořadatele.

18. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu výher či zpráv.

19. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

20. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherců Soutěže, tj. jména, příjmení a adresy Účastníků za účelem rozesílání výher subjektům osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení tohoto účelu. Osobní data budou zpracovávaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.

21. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů
ve znění:

Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

22. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit
či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.

23. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty.

24. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se
je plně dodržovat.

25. Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.

26. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně Soutěže může obrátit na email: objednavky@esselte.com.

27. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na uvedených webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies
lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

V Praze, dne 1.7.2017


 

Soutěžní výrobky – Bloky Leitz:

44570000 - L:Notebook Executive A5 PP ruled
44590015 - L:Notebook Office Card A5 ruled yellow
44590025 - L:Notebook Office Card A5 ruled red
44590035 - L:Notebook Office Card A5 ruled blue
44590055 - L:Notebook Office Card A5 ruled green
44590085 - L:Notebook Office Card A5 ruled grey
44620000 - L:Notebook Executive A4 PP ruled
44640000 - L:Be Mobile Book Executive A4 PP ruled
44660000 - L:Get Organized Executive A4 PP ruled
44680000 - L:Project Book Executive A4 PP ruled
44710001 - L:Notebook Complete A4 squared white
44710025 - L:Notebook Complete A4 squared red
44710095 - L:Notebook Complete A4 squared black
44720001 - L:Notebook Complete A4 ruled white
44720025 - L:Notebook Complete A4 ruled red
44720095 - L:Notebook Complete A4 ruled black
44730001 - L:Notebook Complete iPad size squared wt
44730095 - L:Notebook Complete iPad size squared bk
44740001 - L:Notebook Complete iPad size ruled wt
44740095 - L:Notebook Complete iPad size ruled bk
44770001 - L:Notebook Complete A5 squared white
44770025 - L:Notebook Complete A5 squared red
44770095 - L:Notebook Complete A5 squared black
44780001 - L:Notebook Complete A5 ruled white
44780025 - L:Notebook Complete A5 ruled red
44780095 - L:Notebook Complete A5 ruled black
44790001 - L:Notebook Complete A6 squared white
44790025 - L:Notebook Complete A6 squared red
44790095 - L:Notebook Complete A6 squared black
44800001 - L:Notebook Complete A6 ruled white
44800025 - L:Notebook Complete A6 ruled red
44800095 - L:Notebook Complete A6 ruled black
44850004 - L:Notebook Style HC A5 rul.arctic white
44850028 - L:Notebook Style HC A5 rul. garnet red
44850053 - L:Notebook Style HC A5 rul. celadon gn
44850069 - L:Notebook Style HC A5 rul. titan blue
44850094 - L:Notebook Style HC A5 rul.satin black
44860004 - L:Notebook Style HC A5 squ.arctic white
44860028 - L:Notebook Style HC A5 squ. garnet red
44860053 - L:Notebook Style HC A5 squ. celadon gn
44860069 - L:Notebook Style HC A5 squ. titan blue
44860094 - L:Notebook Style HC A5 squ. satin black
44870004 - L:Notebook Style SC A5 rul.arctic white
44870028 - L:Notebook Style SC A5 rul. garnet red
44870053 - L:Notebook Style SC A5 rul. celadon gn
44870069 - L:Notebook Style SC A5 rul. titan blue
44870094 - L:Notebook Style SC A5 rul.satin black
44880004 - L:Notebook Style SC A5 squ.arctic white
44880028 - L:Notebook Style SC A5 squ. garnet red
44880053 - L:Notebook Style SC A5 squ. celadon gn
44880069 - L:Notebook Style SC A5 squ. titan blue
44880094 - L:Notebook Style SC A5 squ. satin black
44890004 - L:Notebook Style HC A6 rul.arctic white
44890028 - L:Notebook Style HC A6 rul. garnet red
44890053 - L:Notebook Style HC A6 rul. celadon gn
44890069 - L:Notebook Style HC A6 rul. titan blue
44890094 - L:Notebook Style HC A6 rul.satin black
44910028 - L:Notebook Style HC A6 squ. garnet red
44910053 - L:Notebook Style HC A6 squ. celadon gn
44910069 - L:Notebook Style HC A6 squ. titan blue
44910094 - L:Notebook Style HC A6 squ. satin black
44920004 - L:Notebook Style SC A6 rul.arctic white
44920028 - L:Notebook Style SC A6 rul. garnet red
44920053 - L:Notebook Style SC A6 rul. celadon gn
44920069 - L:Notebook Style SC A6 rul. titan blue
44920094 - L:Notebook Style SC A6 rul.satin black
44930004 - L:Notebook Style SC A6 squ.arctic white
44930028 - L:Notebook Style SC A6 squ. garnet red
44930053 - L:Notebook Style SC A6 squ. celadon gn
44930069 - L:Notebook Style SC A6 squ. titan blue
44930094 - L:Notebook Style SC A6 squ. satin black
44960015 - L:Notebook Office PP A4 ruled yellow
44960025 - L:Notebook Office PP A4 ruled red
44960035 - L:Notebook Office PP A4 ruled blue
44960055 - L:Notebook Office PP A4 ruled green
44960085 - L:Notebook Office PP A4 ruled grey
44990015 - L:Notebook Office PP A5 ruled yellow
44990025 - L:Notebook Office PP A5 ruled red
44990035 - L:Notebook Office PP A5 ruled blue
44990055 - L:Notebook Office PP A5 ruled green
44990085 - L:Notebook Office PP A5 ruled grey
46251001 - L:Notepad WOW A4 ruled wt.me
46251023 - L:Notepad WOW A4 ruled pi.me
46251036 - L:Notepad WOW A4 ruled bl.me
46251044 - L:Notepad WOW A4 ruled or.me
46251051 - L:Notepad A4 WOW ruled ice blue
46251062 - L:Notepad A4 WOW ruled purple
46251064 - L:Notepad WOW A4 ruled gn.me
46261001 - L:Notepad WOW A4 squared pearl white
46261036 - L:Notepad WOW A4 squared blue metallic
46261044 - L:Notepad WOW A4 squared orange metallic
46261051 - L:Notepad A4 WOW squared ice blue
46261062 - L:Notepad A4 WOW squared purple
46261064 - L:Notepad WOW A4 squared green metallic
46271001 - L:Notepad WOW A5 ruled wt.me
46271023 - L:Notepad WOW A5 ruled pi.me
46271036 - L:Notepad WOW A5 ruled bl.me
46271044 - L:Notepad WOW A5 ruled or.me
46271051 - L:Notepad A5 WOW ruled ice blue
46271062 - L:Notepad A5 WOW ruled purple
46271064 - L:Notepad WOW A5 ruled gn.me
46281001 - L:Notepad WOW A5 squared pearl white
46281023 - L:Notepad WOW A5 squared pink metallic
46281036 - L:Notepad WOW A5 squared blue metallic
46281044 - L:Notepad WOW A5 squared orange metallic
46281051 - L:Notepad A5 WOW squared ice blue
46281064 - L:Notepad WOW A5 squared green metallic
46370023 - L:Notebook A4 PP WOW ruled pink
46370036 - L:Notebook A4 PP WOW ruled blue
46370044 - L:Notebook A4 PP WOW ruled or
46370051 - L:Notebook A4 PP WOW ruled ice blue
46370062 - L:Notebook A4 PP WOW ruled purple
46370064 - L:Notebook A4 PP WOW ruled green
46380023 - L:Notebook A4 PP WOW squared pink
46380036 - L:Notebook A4 PP WOW squared blue
46380044 - L:Notebook A4 PP WOW squared or
46380051 - L:Notebook A4 PP WOW squared ice blue
46380062 - L:Notebook A4 PP WOW squared purple
46380064 - L:Notebook A4 PP WOW squared green
46390023 - L:Notebook A5 PP WOW ruled pink
46390036 - L:Notebook A5 PP WOW ruled blue
46390044 - L:Notebook A5 PP WOW ruled orange
46390051 - L:Notebook A5 PP WOW ruled ice blue
46390062 - L:Notebook A5 PP WOW ruled purple
46390064 - L:Notebook A5 PP WOW ruled green
46410023 - L:Notebook A5 PP WOW squared pink
46410036 - L:Notebook A5 PP WOW squared blue
46410044 - L:Notebook A5 PP WOW squared or
46410051 - L:Notebook A5 PP WOW squared ice blue
46410062 - L:Notebook A5 PP WOW squared purple
46410064 - L:Notebook A5 PP WOW squared green
46420023 - L:Get Organized Book A4 PP WOW rul. Pink
46420036 - L:Get Organized Book A4 PP WOW rul. Blue
46420044 - L:Get Organised Book A4 PP WOW rul. Or
46420051 - L:Get Organized Book A4PP WOW rul.ice bl
46420062 - L:Get Organized Book A4PP WOW rul.purple
46420064 - L:Get Organized Book A4 PP WOW rul.green
46430036 - L:Get Organized Book A4 PP WOW squ. Blue
46440023 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW rul. Pink
46440036 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW rul. Blue
46440044 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW rul. Orange
46440051 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW rul. ice blue
46440062 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW rul. Purple
46440064 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW rul. Green
46450023 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW squ. Pink
46450036 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW squ. Blue
46450051 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW squ. ice blue
46450062 - L:Be Mobile Book A4 PP WOW squ. Purple
46480015 - L:Notebook Office Card A4 ruled yellow
46480025 - L:Notebook Office Card A4 ruled red
46480035 - L:Notebook Office Card A4 ruled blue
46480055 - L:Notebook Office Card A4 ruled green
46480085 - L:Notebook Office Card A4 ruled grey
46550099 - L:Notebook UrbanChic A4 Card ruled ass.
46570099 - L:Notebook UrbanChic A5 Card ruled ass.