Pravidla soutěže Leitz „Vsaďte na jistotu“

1)       Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2)       Název spotřebitelské soutěže: „LEITZ SOUTĚŽ – VSAĎTE NA JISTOTU 2.0“ (dále jen „Soutěž“)

3)       Soutěž probíhá od 1.7.2022 do 30.9.2022.  V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před 30.9.2022 Soutěž může být Pořadatelem ukončena.

4)       Podmínkou účasti v Soutěži je:

a)        Zakoupení vybrané skartovačky Leitz IQ. V Soutěži jsou následující modely a Dárky:
Skartovačka

80090000             Skartovačka Leitz IQ Home Office

80010000             Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office

80030000             Skartovačka Leitz IQ Office P4

80020000             Skartovačka Leitz IQ Office P5

80060000             Skartovačka Leitz IQ Office Pro P4

80050000             Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5

80040000             Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5+

80100000             Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+

 

b)       Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/leitz-iq-vsadte-na-jistotu/ a souhlasením s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.

5)       Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

6)       Při splnění všech podmínek obdrží Účastník odpovídající dárek nastavitelný stojan pod notebook Leitz Ergo Cosy (dále jen „Dárek“).

7)       Každý Účastník může získat maximálně 1 výhru.

8)       Výhra bude výherci zaslána do 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.

9)       Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.

10)    Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

11)    Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

12)    Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.

13)    Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

14)    Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

15)    V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

a)        Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;

b)       Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže

c)        Účely zpracování: Pořádání této soutěže

d)       Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

e)       Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem

f)         Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.