Pravidla akce se skartovačkou Leitz IQ v roce 2023

 1. Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Název spotřebitelské soutěže: „ S LEITZ IQ V ROCE 2023“
  (dále jen „Soutěž“)
 3. Soutěž probíhá od 1.1.2023 do 31.3. 2023.  V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před 31. 3. 2023 Soutěž může být Pořadatelem ukončena.
 4. Podmínkou účasti v Soutěži je:
  a) Zakoupení vybrané skartovačky Leitz IQ. V Soutěži jsou následující modely a Dárky:

  Skartovačka
  80090000            Skartovačka Leitz IQ Home Office
  80010000            Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office
  80030000            Skartovačka Leitz IQ Office P4
  80020000            Skartovačka Leitz IQ Office P5
  80060000            Skartovačka Leitz IQ Office Pro P4
  80050000            Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5
  80040000            Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5+
  80100000            Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+
  80110000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 100 P4
  80120000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 100 P5
  80130000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4
  80140000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P5
  80150000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4
  80160000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P5
  80170000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P4
  80180000            Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P5

  Dárek
  90170019            Nástěnné hodiny Leitz Cosy, teplá žlutá
  90170061            Nástěnné hodiny Leitz Cosy, klidná modrá
  90170089            Nástěnné hodiny Leitz Cosy, sametově šedá

  b) Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na stránce Soutěže a souhlasem s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.
 5. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.
 6. Při splnění všech podmínek obdrží Účastník odpovídající dárek (dále jen „Dárek“).
 7. Každý Účastník může získat maximálně 1 výhru.
 8. Výhra bude výherci zaslána do 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.
 10. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.
 11. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.
 12. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.
 14. Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.
 15. V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:
  a) Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;
  b) Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže
  c) Účely zpracování: Pořádání této soutěže
  d) Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení
  e) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem
  f) Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.