Pravidla soutěže Leitz IQ Autofeed  a dárek fitness míč Leitz Cosy

1)       Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2)       Název spotřebitelské soutěže: „LEITZ SOUTĚŽ – Leitz IQ Autofeed  a dárek fitness míč Leitz Cosy
(dále jen „Soutěž“)

3)       Soutěž probíhá od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před  31. 12. 2023 může být Soutěž ukončena.

4)       Podmínkou účasti v Soutěži je:

a)        Zakoupení skartovačky z řady Leitz IQ Autofeed V Soutěži jsou následující výrobky:

Kód výrobku                 Název výrobku

80110000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 100 P4

80120000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 100 P5

80130000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4

80140000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P5

80150000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4

80160000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P5

80170000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P4

80180000

Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P5

 

b)       Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce https://www.leitz.com/cs-cz a souhlasením s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.

5)       Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

Při splnění všech podmínek Účastník získá dárek v podobě fitness míče Leitz Cosy ve vybrané barvě  (dále jen „Dárek“)

6)       Výhra bude výherci zaslána do 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.

 7)       Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.

 8)       Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

 9)       Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

 10)    Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.

 11)    Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

 12)    Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

13)    Spotřebitelská soutěž je k dispozici všem obchodním partnerům v České republice, kteří zakoupili zboží v rámci oficiální distribuce společnosti ESSELTE, s.r.o.

Seznam obchodních partnerů zahrnutých do oficiální distribuce:

PAS S.R.O.

LAW CZ s.r.o.

Partner Czech, s.r.o.

ARKA SG, spol. s r.o.

LAMITEC spol. s.r.o.

Lyreco CE, SE

ŠEVT a.s.

Top Office s.r.o.

Zásobování kanceláří s.r.o.

OFFICEO s.r.o.

IVAN KASPŘÁK (Kaspa)

POPROKAN, s.r.o.

AB Plus CZ s.r.o.

Interpap Office, s.r.o.

KODEX, a.s.

ARBO CKP S.R.O.

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

ACTIVA spol. s r.o.

MICOS spol. s r. o.

ASTRA Office s.r.o.

Papera s.r.o.

SMERO,  spol. s r.o.

SWS a.s.

Pilulka Lékárny a.s.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (Dr.Max)

ViaPharma spol. s r.o.

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (Datart)

SWS International, s.r.o.

 14)    V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

a)        Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;

b)       Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže

c)        Účely zpracování: Pořádání této soutěže

d)       Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

e)       Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem

f)         Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.