Pravidla soutěže LEITZ „Už jste to slyšeli“ 

 1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Název spotřebitelské soutěže: „Už jste to slyšeli“ (dále jen „Soutěž“)
 3. Soutěž probíhá od 1. 4. 2017 do 31. 6. 2017 nebo do vyčerpání zásob. V případě, že budou vyčerpány zásoby cen před 31. 6. 2017, bude Soutěž ukončena.
 4. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení laminátoru značky Leitz a balení laminovacích UDT kapes Leitz (viz bod 5), registrace laminátoru zakoupeného v soutěžním období na stránce http://www.leitz.com/cs-cz/promotions/ilam-sound/, odeslání kopie (scan/fotografie) daňového dokladu a potvrzení souhlasu s těmito pravidly včetně zpracování osobních údajů.
 5. V soutěži jsou zahrnuty tyto položky: 
  
Laminátory:

  72510084 - L:Laminator iLam OfficeA4 EU 230V silver
  72530084 - L:Laminator iLam OfficeA3 EU 230V silver
  73680023 - L:Laminator iLam Home Office A4 EU pink
  73680036 - L:Laminator iLam Home Office A4 EU blue
  73680064 - L:Laminator iLam Home Office A4 EU green
  73680089 - L:Laminator iLam Home Office A4 EU grey
  74400089 - L:Laminator iLam Home OfficeA3 EU grey
  74730000 - L:Laminator iLAM touch A3 turbo S
  74740000 - L:Laminator iLAM touch A3
  74750000 - L:Laminator iLAM touch A4 turbo
  
Laminovací UDT kapsy:

  74780000 - L:LamPouch UDT A4 80mic 100pcs
  74800000 - L:LamPouch UDTA4 100mic 100pcs
  74810000 - L:LamPouch UDTA4 125mic 100pcs
  74830000 - L:LamPouch UDTA4 175mic 100pcs
  74850000 - L:LamPouch UDTA3 80mic 100pcs
  74880000 - L:LamPouch UDTA3 125mic 100pcs
  74900000 - L:LamPouch UDTA3 175mic 100pcs
  74920000 - L:LamPouch UDT A5 80mic 100pcs
  74930000 - L:LamPouch UDTA5 125mic 100pcs

 6. V Soutěži je možné získat tyto dárky:
- za nákup laminátoru z řady iLam Home Office nebo řady iLam Office a balení laminovacích UDT kapes získá Účastník, při splnění všech podmínek, dárek Mini Bluetooth reproduktor Leitz, v barvě podle vlastního výběru (Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo poslat reproduktor i v jiné než-li vámi vybrané barvě, pokud ta nebude dostupná).
- za nákup laminátoru z řady iLam Touch a balení laminovacích UDT kapes získá Účastník, při splnění všech podmínek, dárek Přenosný Bluetooth reproduktor s nabíječkou Leitz Complete.
 7. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí výrobek značky Leitz uvedený výše (dále jen „Soutěžní výrobek“ a „Účastník“) a při registraci uvede doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.
 8. Pořadatel bude vyžaduje prokázání nároku na cenu na doložením prodejního dokladu na Soutěžní výrobky, které jsou v Soutěži (viz bod č. 4 a 5). Prodejním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje výrobky Leitz zařazené do Soutěže (viz bod č.5).

 9. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. 
Pokud bude výhra vrácena Pořadateli jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Výhry budou rozesílány po ukončení každého soutěžního měsíce.
 11. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit Soutěže jen s jejím souhlasem.
 12. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci 
ani zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže 
a pro propagační účely pořadatele.
 14. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu výher či zpráv.
 15. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.
 16. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherců Soutěže, tj. jména, příjmení a adresy Účastníků za účelem rozesílání výher subjektům osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení tohoto účelu. Osobní data budou zpracovávaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 17. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů 
ve znění: 
  Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. 
  
Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. 

  Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 
se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
  
Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 
  Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.
 18. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit 
či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.
 19. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 
a odpovídající hodnoty.
 20. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se 
je plně dodržovat.
 21. Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.
 22. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně Soutěže může obrátit na email: objednavky@esselte.com.
 23. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na uvedených webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies 
lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Praze, dne 1. dubna 2017