Pravidla soutěže Leitz: Buďte o krok napřed s výrobky Leitz

 

KUPUJTE VÝROBKY LEITZ

označené samolepkou „Be Ahead“ s hodnotou 5, 10 nebo 25 bodů. Pod každou samolepkou najdete unikátní kód. Seznam výrobků s bodovou hodnotou si stáhněte zde.Pořadatel Esselte, s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a odpovídající hodnoty. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. 

Pokud bude výhra vrácena Pořadateli jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherců Soutěže, tj. jména, příjmení a adresy Účastníků za účelem rozesílání výher subjektům osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení tohoto účelu. Osobní data budou zpracovávaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů. Celé pravidla souteže si prosím stáhněte zde.

 

Výhry budou rozesílány po ukončení každého soutěžního měsíce. 

Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci ani zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci.

Soutěž probíhá od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 nebo do vyčerpání zásob. V případě, že budou soutěžní výrobky označené samolepkou vyprodány před 31. 3. 2015 nebo budou vyčerpány zásoby cen, bude Soutěž ukončena.