Existuje souvislost mezi kvalitou ovzduší a demencí?

Vědci z Londýnské university, Imperial College a King’s College London, nedávno publikovali studii, která naznačuje souvislost mezi demencí a znečištěním ovzduší. Přesněji řečeno, souvislost mezi touto neurologickou poruchou a expozicí okolním hladinám oxidu dusičitého a mikroskopickým částicím zvaným PM2.5. Sedmiletá studie zahrnovala 131 000 dospělých ve věku od 50 do 79 let. Pacienti neměli zaznamenanou anamnézu demence před studií. Studie zjistila, že dospělí žijící v oblastech s pátou, tedy nejvyšší hladinou oxidu dusičitého měli o 40 % vyšší riziko diagnózy demence než lidé žijící v oblastech s nižší hladinou oxidu dusičitého. Podobně bylo zjištěno riziko rozvoje demence při zvýšené hladině znečištění vzduchu pevnými částicemi. 

Tato studie je v souladu s většími epidemiologickými studiemi, které stanoví souvislosti mezi hlášenými případy demence a zvýšením obsahu jemných částic ve vzduchu.

Nejčastěji jsou postiženi lidé žijící v průmyslových oblastech zasažených silným provozem a znečištěním. V současné době existuje ve Spojeném království zhruba 850 000 jedinců s demencí a 47,5 milionu po celém světě. Tento počet stále roste a je odhadován na 1 milion lidí do konce roku 2025 ve Spojeném království a 75,6 milionu globálně do roku 2030. 

Vliv na kvalitu vzduchu, který dýcháte 

Existuje mnoho preventivních kroků, které můžete podniknout, abyste se vyhnuli špatné kvalitě vzduchu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je měření úrovně kvality vnitřního ovzduší pomocí monitorování kvality vzduchu. Čističky vzduchu TruSens jsou vybaveny dálkovým čidlem SensorPod, které měří kvalitu vzduchu v prostoru mimo čističku. Tím je zajištěno, že kvalita vzduchu není měřena pouze v blízkosti čističky, ale v celém prostoru vaší místnosti. Systém je navržen pro měření prachových částic PM2.5 a PM10, přizpůsobuje se měnícím se úrovním kvality ovzduší v místnosti a poskytuje čistý vzduch tam, kde jej nejvíce potřebujete. Filtrační systém od firmy DuPont™ pomáhá zachycovat znečišťující látky, zatímco uhlíkový filtr zadržuje pachy a určité plyny, jako je oxid dusičitý.

Najděte si svou čističku TruSens

Najděte si svou čističku TruSens

Koupit čističky vzduchu

Lze vidět vzduch, který je kolem vás? TruSens vám to umožní. Technologicky vyspělé čističky vzduchu s filtrací DuPont™.

Proč čistit vzduch?

Proč čistit vzduch?

Na čistotě vzduchu záleží

Co je ve vzduchu kolem vás? Přečtěte si náš výběr článků, které objasňují výhody čistšího vzduchu pro vás a vaši rodinu.

Fakta

Fakta

Průvodce pro nákup čističky vzduchu

Pokud máte k dispozici informace o kvalitě vzduchu, můžete aktivně přistoupit k zajištění svého zdraví a pohody. Nenastal čas, abyste převzali kontrolu nad vzduchem, který dýcháte?