Chraňte sami sebe a svou rodinu před bakteriemi a viry

Bakterie a viry jsou obvykle unášeny vzduchem, rozptylují se v místnosti a způsobují běžná onemocnění, jako je nachlazení, chřipka, streptokokové onemocnění nebo bronchitida. Čističky vzduchu TruSens tyto vnitřní znečišťující látky eliminují cirkulací vzduchu přes filtr HEPA, který zachycuje i velmi malé částice. Protože vzduch uvnitř domu je z bezpečnostních a klimatických důvodů uzavřený, čistička vzduchu poskytuje řešení pro významné snížení znečišťujících látek obsažených v ovzduší v interiéru.

Příznaky běžného nachlazení a chřipky

Běžné nachlazení:

 • Rýma

 • Kýchání

 • Ucpaný nos

 • Horečka

 • Kašel

 • Zimnice

 • Bolest celého těla

 • Únava

 

Chřipka:

 • Horečka

 • Zimnice

 • Bolest svalů

 • Kašel

 • Ucpaný nos

 • Bolest hlavy

 • Únava

 • Rýma

Jak se rozšiřují?

Viry a bakterie se šíří, když infikovaná osoba zakašle nebo kýchne, což způsobí, že se virem napadené znečišťující látky uvolní do vzduchu. Tyto znečišťující látky lze také nalézt na jakémkoli předmětu, kterého se infikovaná osoba dotkla. Mezi běžné příklady patří kliky, telefony, klávesnice nebo příbory. Pokud se dotknete nosu, úst nebo očí poté, co jste sáhli na infikovaný objekt, je možné, že se nakazíte a následně se virus rozšíří.

TruSens stimuluje zdravější prostředí

Je důležité přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo šíření bakterií a virů. TruSens podporuje zdravé prostředí snížením počtu bakterií a virů, které se rozptýlí ve vašem domově nebo v kanceláři. Díky patentovanému proudění vzduchu PureDirect čistička vzduchu TruSens účinně zajišťuje oběh vzduchu v místnosti a zabraňuje tak stagnaci vzduchu, při které by se bakterie a viry mohly množit.

Filtrace DuPont™ HEPA zachycuje částice již od velikosti 0,3 mikronu. Tím se snižuje pravděpodobnost, že bakterie a viry proniknou do plic při každém vašem nadechnutí. Další úroveň sterilizace se přidává díky UV lampě. Mikroskopické organismy přenášené vzduchem se zachycují do filtrů, kde by se mohly množit a způsobit nepříjemný zápach, pokud by nebyly ošetřeny. UV záření snižuje negativní účinek těchto mikroorganismů tím, že je činí neaktivními. Když jsou bakterie, viry a prvoci vystaveni germicidním vlnovým délkám ultrafialového záření, nejsou schopni se rozmnožovat a infikovat okolí. Začleněním čističky vzduchu TruSens do vašeho každodenního života děláte krok správným směrem k vytvoření zdravějšího životního prostoru.

Najděte si svou čističku TruSens

Najděte si svou čističku TruSens

Koupit čističky vzduchu

Lze vidět vzduch, který je kolem vás? TruSens vám to umožní. Technologicky vyspělé čističky vzduchu s filtrací DuPont™.

Proč čistit vzduch?

Proč čistit vzduch?

Na čistotě vzduchu záleží

Co je ve vzduchu kolem vás? Přečtěte si náš výběr článků, které objasňují výhody čistšího vzduchu pro vás a vaši rodinu.

Fakta

Fakta

Průvodce pro nákup čističky vzduchu

Pokud máte k dispozici informace o kvalitě vzduchu, můžete aktivně přistoupit k zajištění svého zdraví a pohody. Nenastal čas, abyste převzali kontrolu nad vzduchem, který dýcháte?